Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • "εξουσίες" από το περιουσιακό ή ηθικό δικαίωμα δεν είναι παρά "εξουσίες-δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας". Έτσι, όταν εμφανιστεί "νέο δικαίωμα-εξουσία πνευματικής
  18 KB (1.499 λέξεις) - 21:36, 14 Οκτωβρίου 2017
 • Α. Περιουσιακά δικαιώματα: Εμπράγματο δικαίωμα Ενοχικό δικαίωμα Κληρονομικό δικαίωμα Επί αΰλων δικαίωμα π.χ. πνευματικό δικαίωμα. B. Μη περιουσιακά δικαιώματα:
  15 KB (1.157 λέξεις) - 18:47, 2 Δεκεμβρίου 2020
 • (αποσαφήνιση). Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ή αλλιώς copyright ονομάζονται τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους
  91 KB (7.071 λέξεις) - 18:23, 13 Νοεμβρίου 2020
 • εκμετάλλευσής του, χωρίς τη μεταβίβαση σ'αυτόν του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα παραμένουν στο δημιουργό και μόνο η άσκησή του μεταφέρεται
  42 KB (3.354 λέξεις) - 22:14, 18 Μαρτίου 2016
 • δύο βασικά και απόλυτα πνευματικά δικαιώματα, το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου(περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα προστασίας του προσωπικού δεσμού
  23 KB (1.824 λέξεις) - 10:03, 17 Δεκεμβρίου 2019
 • έχουν δικαίωμα εκμετάλλευσής επ'αυτού (περιουσιακό δικαίωμα) αλλά και δικαίωμα προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Ο δημιουργός
  10 KB (680 λέξεις) - 03:15, 22 Δεκεμβρίου 2019
 • ορισμένες όμως προϋποθέσεις τα συγγενικά δικαιώματα διαμορφώνονται μόνο ως ενοχικά παρέχοντα μόνο δικαιώματα εύλογης αμοιβής στο χρήστη. Η νέα νομοθεσία
  41 KB (3.271 λέξεις) - 00:30, 4 Ιουλίου 2020
 • προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των μελών τους. Η ανάγκη για την ανάθεση της διαχείρισης του περιουσιακού δικαιώματος των δημιουργών
  16 KB (1.301 λέξεις) - 00:38, 19 Δεκεμβρίου 2019
 • θέσης (απελευθέρωση, πρόσβαση σε πολιτικά δικαιώματα) θρησκευτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις στρατιωτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις (στρατιωτική θητεία ως
  101 KB (8.351 λέξεις) - 14:43, 5 Δεκεμβρίου 2020
 • από το ηθικό δικαίωμά του, παρά μόνο από το περιουσιακό, οπότε θεωρητικά ακόμα και μετά την παραίτησή του από το περιουσιακό του δικαίωμα ή τη χορήγηση
  9 KB (705 λέξεις) - 03:09, 6 Νοεμβρίου 2019
 • δικαιωμάτων, διαφωνούν στην άποψη ότι τα πνευματικά δικαιώματα αποτρέπουν τους δημιουργούς από το να χτίσουν την ιδέα τους. Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύουν
  29 KB (2.321 λέξεις) - 07:24, 26 Μαρτίου 2020
 • εκτιμήσεις του πόσο "κοστίζουν" στη επιχείρηση τα περιουσιακά της στοιχεία με την πάροδο του χρόνου. Πάγια περιουσιακά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη ένα κτήριο
  22 KB (1.565 λέξεις) - 18:44, 13 Νοεμβρίου 2020
 • η Bayer αντιμετώπισε την κατάσχεση σε πολλά περιουσιακά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στο όνομά της και τα εμπορικά σήματα στις Ηνωμένες
  5 KB (297 λέξεις) - 22:53, 28 Ιανουαρίου 2020
 • έγινε διανομή χωραφιών για να αποκτήσουν έτσι κάποια περιουσιακά στοιχεία και να έχουν δικαιώματα. Η ονομασία Σκήτη προήλθε από τους ασκητές που υπήρχαν
  6 KB (329 λέξεις) - 23:23, 15 Οκτωβρίου 2019
 • υπάρχει αμφιβολία, η μεταβίβαση καταλαμβάνει μόνο το περιουσιακό περιεχόμενο. Το περιουσιακό δικαίωμα μπορεί μεταβιβάζεται στο σύνολό του. Μπορεί, όμως,
  24 KB (1.884 λέξεις) - 21:39, 31 Οκτωβρίου 2020
 • καταβολής χρηματικής ποινής. Η κατάσχεση μπορεί να επεκταθεί και σε περιουσιακά στοιχεία του παραβάτη, όταν πρόκειται για παραβίαση σε εμπορική κλίμακα
  48 KB (3.592 λέξεις) - 20:23, 15 Ιουνίου 2020
 • Το σήμα ανήκει στα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Άλλα τέτοια δικαιώματα είναι η ευρεσιτεχνία και το βιομηχανικό υπόδειγμα, το βιομηχανικό σχέδιο
  46 KB (3.546 λέξεις) - 07:51, 7 Ιουνίου 2020
 • Σουφραζέτες (κατηγορία Δικαίωμα ψήφου γυναικών)
  εκχωρούσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες άνω των 30, με τον όρο να είναι παντρεμένες με σύζυγο που είχε περιουσιακά στοιχεία ή να έχουν οι ίδιες περιουσιακά στοιχεία
  14 KB (1.176 λέξεις) - 12:37, 15 Φεβρουαρίου 2020
 • κρατική ρωσική τράπεζα, η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα με βάσση τα περιουσιακά στοιχεία. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της τράπεζας είναι η εταιρική
  2 KB (165 λέξεις) - 12:17, 14 Μαρτίου 2018
 • ονομάζουμε τα δικαιώματα των δημιουργών που προκύπτουν από τη δημιουργία ενός προϊόντος του νου, το οποίο έτσι αντιμετωπίζεται ως άυλο περιουσιακό
  8 KB (567 λέξεις) - 18:24, 13 Νοεμβρίου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).