Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Υπάρχει μια σελίδα με τον τίτλο "Οργανικές ενώσεις" στη Βικιπαίδεια

 • ανόργανες ενώσεις. Ο ορισμός που απαιτεί δεσμό C-H για την ένταξη στις οργανικές ενώσεις, αποκλείει ενώσεις που ιστορικά και πρακτικά θεωρήθηκαν οργανικές, αφού
  39 KB (2.793 λέξεις) - 16:01, 31 Οκτωβρίου 2018
 • Οι οργανικές ενώσεις με πυρίτιο είναι οργανικές ενώσεις που περιέχουν πυρίτιο. Οι οργανοπυριτικές ενώσεις είναι οργανικές ενώσεις που περιέχουν χημικό
  7 KB (512 λέξεις) - 17:12, 6 Μαΐου 2017
 • Οι οργανικές ενώσεις με φωσφόρο είναι οι οργανικές ενώσεις που περιέχουν φωσφόρο. Ειδικότερα, οι ενώσεις που περιέχουν έναν τουλάχιστον χημικό δεσμό C-P
  8 KB (582 λέξεις) - 17:11, 6 Μαΐου 2017
 • μελέτησε συστηματικά τις οργανικές ενώσεις ήταν ο Καρλ Γουΐλχελμ Σηλ (Carl Wilhelm Scheele), ο οποίος απομόνωσε πλήθος οργανικών ενώσεων από φυτικές και ζωικές
  23 KB (1.724 λέξεις) - 10:30, 24 Ιουνίου 2019
 • ανθρακούχες ενώσεις παραδοσιακά θεωρούνται ανόργανες. Συνήθως οι οργανικές ενώσεις είναι ομοιοπολικές ενώσεις μεταξύ ουδέτερων ατόμων, αλλά υπάρχουν οργανικές ενώσεις
  22 KB (1.680 λέξεις) - 09:49, 5 Μαΐου 2017
 • Οι οργανικές αρσίνες είναι οργανικές ενώσεις που αποτελούν παράγωγα της Αρσίνης με μια τουλάχιστον οργανική ρίζα, αντίστοιχες με τις οργανικές αμίνες
  3 KB (192 λέξεις) - 19:32, 29 Ιανουαρίου 2015
 • Οργανικές ονομάζονται οι χημικές αντιδράσεις στις οποίες συμμετέχουν οργανικές ενώσεις. Οι παλιότερες οργανικές αντιδράσεις που αναφέρονται σε γραπτά
  15 KB (917 λέξεις) - 14:12, 13 Μαΐου 2018
 • Οι οργανολιθιακές ενώσεις ονομάζονται οι οργανομεταλλικές ενώσεις που περιέχουν τουλάχιστον έναν δεσμό άνθρακα (C) - λιθίου (Li). Πρόκειται για σημαντικά
  50 KB (4.282 λέξεις) - 09:11, 17 Ιουλίου 2019
 • Πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile organic compounds ή VOCs) είναι οργανικές ενώσεις που έχουν υψηλή τάση ατμών σε συνηθισμένη θερμοκρασία δωματίου
  46 KB (3.692 λέξεις) - 12:09, 18 Νοεμβρίου 2017
 • Οι οργανιωδιούχες ενώσεις ή οργανιωδίδια είναι οργανικές χημικές ενώσεις που περιέχουν ένα ή περισσότερα άτομα ιωδίου ανά μόριο, και επομένως περιέχουν
  16 KB (1.229 λέξεις) - 16:28, 6 Μαΐου 2017
 • ετεροκυκλικές ενώσεις (δείτε παρακάτω), οι περισσότερες, οι πιο γνωστές και οι πιο χρήσιμες είναι οι οργανικές. Και επειδή, στην οργανική ένωση, όταν σε αυτήν
  56 KB (2.740 λέξεις) - 07:41, 8 Μαρτίου 2019
 • κυκλοπροπυλοκαρβαλδεΰδη. 1. Οι παρακάτω ενώσεις διατηρούν τις εμπειρικές τους ονομασίες: 2. Άλλες ενώσεις μπορούν να ονομαστούν ως παράγωγα των παραπάνω
  19 KB (979 λέξεις) - 16:58, 3 Δεκεμβρίου 2017
 • Αλογονίδια (κατηγορία Οργανικές ενώσεις)
  ή με οργανικές ρίζες, οπότε και πρόκειται για οργανικές ενώσεις. Αλογονίδια που προέρχονται από ενώσεις αλογόνων και στοιχείων χαρακτηρίζονται με το όνομα
  1 KB (85 λέξεις) - 02:13, 1 Απριλίου 2013
 • Σουλφίδια (κατηγορία Οργανικές ενώσεις)
  σουλφίδες, (εκ του αγγλικού όρου sulfides), χαρακτηρίζονται τόσο οργανικές όσο και ανόργανες ενώσεις του θείου (S) με άλλα στοιχεία ή ρίζες. Έτσι τα σουλφίδια
  2 KB (149 λέξεις) - 11:33, 28 Ιουνίου 2014
 • Ομόλογη σειρά (κατηγορία Οργανικές ενώσεις)
  και είναι κορεσμένες. Μπορεί να περιέχουν και δεσμό C=O. Από τις οργανικές ενώσεις των ομόλογων σειρών που περιγράφονται παρακάτω, ενδιαφέρον παρουσιάζουν
  19 KB (644 λέξεις) - 05:22, 15 Απριλίου 2019
 • σχηματίζουν (ανθρακικές) αλυσίδες, ευθύγραμμες ή διακλαδισμένες, ανοικτές ή κλειστές (δακτύλιους), ή και συνδυασμό αυτών. Οργανική Χημεία Οργανικές αντιδράσεις
  5 KB (128 λέξεις) - 12:16, 24 Νοεμβρίου 2014
 • Αζασιλιριδίνη (κατηγορία Οργανικές ετεροκυκλικές αμίνες)
  «αζασιλιριδίνες». Πρόκειται, δηλαδή, για όλες οι παράγωγες ετεροκυκλικές οργανικές ενώσεις που περιέχουν έναν (τουλάχιστον) σιλιρανικό δακτύλιο, δηλαδή τριμελή
  10 KB (261 λέξεις) - 20:30, 16 Οκτωβρίου 2017
 • τοξικό και αποτελεί ισχυρότατο οξειδωτικό μέσο, αντιδρά δε βίαια με οργανικές ενώσεις. Το οξείδιο του Ru(III), Ru2O3, δεν υπάρχει. To ρουθήνιο είναι μέταλλο
  76 KB (5.489 λέξεις) - 15:31, 25 Απριλίου 2019
 • Αζαβοριριδίνη (κατηγορία Οργανικές ετεροκυκλικές αμίνες)
  «αζαβοριριδίνες». Πρόκειται, δηλαδή, για όλες οι παράγωγες ετεροκυκλικές οργανικές ενώσεις που περιέχουν έναν (τουλάχιστον) βοριρανικό δακτύλιο. Σημείωση: Υπολογισμένη
  7 KB (130 λέξεις) - 15:35, 21 Οκτωβρίου 2017
 • αποσύνθεσης, ή αποτελείται από οργανικές ενώσεις.Τα έμβια όντα και τα φυτά αποτελούνται από οργανική ύλη. Ο ορισμός της οργανικής ύλης ποικίλει ανάλογα με το
  2 KB (125 λέξεις) - 16:14, 18 Φεβρουαρίου 2016

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).