Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Ο αριθμός οξείδωσης ή βαθμίδα οξείδωσης ή τυπικό σθένος ενός χημικού στοιχείου σε ένα χημικό είδος είναι ένας αριθμητικός δείκτης που αντιστοιχεί στο
  24 KB (2.008 λέξεις) - 12:06, 15 Απριλίου 2019
 • το μεγαλύτερο εύρος αριθμών οξείδωσης από όλα τα χημικά στοιχεία : από -2 έως και +8. Οι συνηθέστερες βαθμίδες οξείδωσής του Ru είναι +2, +3, +4. Οι χημικές
  76 KB (5.489 λέξεις) - 15:31, 25 Απριλίου 2019
 • οξείδιο του οσμίου (VIII), OsO4, που περιέχει το όσμιο στην ανώτερη βαθμίδα οξείδωσης και ως εκ τούτου είναι πολύ ισχυρό οξειδωτικό. Το όσμιο βρίσκεται στη
  85 KB (6.594 λέξεις) - 15:31, 25 Απριλίου 2019
 • ένωση στη Χημική Σύνθεση, ενώ καταλύει υδρογονώσεις, αφυδρογονώσεις, οξειδώσεις κ.ά. Η ένυδρη μορφή του οξειδίου (PtO2·H2O), γνωστή και ως καταλύτης Adams
  201 KB (15.475 λέξεις) - 12:48, 13 Απριλίου 2019
 • αποκτά διάφορα χρώματα. Απαντάται στις ενώσεις του με πολλούς αριθμούς οξείδωσης, κυρίως όμως με +5. Όταν εκτίθεται στον αέρα παίρνει μια γαλαζωπή απόχρωση
  215 KB (16.529 λέξεις) - 20:34, 10 Μαΐου 2019
 • παρουσιάζεται με δύο κυρίως αριθμούς οξείδωσης, +1 και +3. Υπάρχουν όμως και ενώσεις του όπου έχει αριθμό οξείδωσης +2. Η κυριότερη χρήση του ινδίου είναι
  142 KB (11.237 λέξεις) - 11:29, 26 Μαρτίου 2019
 • έδειχναν να περιέχουν παλλάδιο με αριθμό οξείδωσης +3, ήταν στην πραγματικότητα διμερή όπου το Pd είχε αριθμούς οξείδωσης +2 και +4. Πρόσφατα, παρασκευάστηκαν
  116 KB (8.432 λέξεις) - 19:24, 29 Δεκεμβρίου 2018
 • αριθμούς οξείδωσης από -1 έως και +6 εκτός από -2. Συνηθέστεροι είναι ο +3 και ο +4. Οι ενώσεις στις οποίες το ιρίδιο έχει μεγάλο αριθμό οξείδωσης είναι
  106 KB (7.734 λέξεις) - 22:33, 28 Ιουνίου 2018
 • Οξειδοαναγωγή (ανακατεύθυνση από Οξείδωση)
  Γεωργάτσος Ι. Ε. "Βιοχημεία, Τόμος Α', Δομή μακρομορίων-Ένζυμα-Βιολογικές Οξειδώσεις", Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννακουδάκης Δ. Α. "Φυσική Χημεία Ιονικών και Ηλεκτροδιακών
  37 KB (2.528 λέξεις) - 07:37, 6 Μαΐου 2017
 • κατάλογος των αριθμών οξείδωσης (εξαιρουμένων των μη ακέραιων τιμών) όλων των γνωστών χημικών στοιχείων. Οι πιό συνηθισμένοι αριθμοί οξείδωσης σημειώνονται με
  19 KB (86 λέξεις) - 18:29, 19 Απριλίου 2019
 • ενώσεις στις οποίες ο Ag έχει άλλους αριθμούς οξείδωσης: +2 όπως πχ. AgMF6 όπου Μ = μέταλλο με αριθμό οξείδωσης +4 όπως Pt, Pd, Ti, Rh, Sn, Pb δηλαδή AgPtF6
  267 KB (19.794 λέξεις) - 07:06, 16 Απριλίου 2019
 • και της επεξεργασίας του χαλκού. Στις ενώσεις του έχει πολλούς αριθμούς οξείδωσης που κυμαίνονται από –3 έως και +7, ενώ τα σύμπλοκά του παρουσιάζουν ιδιαίτερο
  124 KB (9.643 λέξεις) - 15:31, 25 Απριλίου 2019
 • ακολουθούν: Ο συνηθέστερος αριθμός οξείδωσης του ροδίου είναι +3 αλλά έχουν μελετηθεί και ενώσεις με αριθμούς οξείδωσης 0 (η καλύτερα μελετημένη ένωση στην
  90 KB (6.741 λέξεις) - 15:09, 5 Μαρτίου 2019
 • Γεωργάτσος Ι. Ε. "Βιοχημεία, Τόμος Α', Δομή μακρομορίων-Ένζυμα-Βιολογικές Οξειδώσεις", Θεσσαλονίκη 1985. Τσίπης Κ. Α. "Εισαγωγή στην Κβαντική Χημεία, Τόμος
  19 KB (885 λέξεις) - 07:37, 6 Μαΐου 2017
 • κύριο αριθμό οξείδωσης +3 εφόσον μπορεί να απολέσει και τα 3 ηλεκτρόνια. Υπάρχουν όμως και ενώσεις όπου παρουσιάζεται με αριθμό οξείδωσης +1 αν χάσει μόνο
  170 KB (13.138 λέξεις) - 03:43, 18 Απριλίου 2018
 • εμφανίζεται σε υψηλές πιέσεις. Στις ενώσεις του παρουσιάζεται με δύο αριθμούς οξείδωσης, +1 και +3. Τόσο το στοιχείο όσο και οι ενώσεις του είναι πολύ τοξικές
  135 KB (10.936 λέξεις) - 15:31, 25 Απριλίου 2019
 • την έναρξη, τη διάδοση και λήξεις βήματα για την πρώτη από τις τέσσερις οξειδώσεις που εμπλέκονται στην αυτοοξείδωση: Η ριζική αλυσιδωτή αντίδραση προχωρά
  30 KB (2.173 λέξεις) - 22:49, 28 Μαΐου 2016
 • συνηθισμένοι αριθμοί οξείδωσης του μαγγανίου είναι +2, +3, +4, +6 και +7, παρόλο που μπορούν να παρατηρηθούν όλοι οι αριθμοί οξείδωσης μεταξύ του 0 και του
  4 KB (277 λέξεις) - 17:14, 16 Ιανουαρίου 2019
 • κασσιτεράνιο, με το μέταλλο στην βαθμίδα οξείδωσης +4. Η αντίστοιχη ένωση με το μέταλλο στη βαθμίδα οξείδωσης +2 είναι το λ²-σταννολάνιο, που έχει μοριακό
  9 KB (275 λέξεις) - 17:47, 6 Μαΐου 2017
 • κασσιτεράνιο, με το μέταλλο στην βαθμίδα οξείδωσης +2. Η αντίστοιχη ένωση με το μέταλλο στη βαθμίδα οξείδωσης +4 είναι το σταννολάνιο, ή πιο σχολαστικά
  9 KB (263 λέξεις) - 17:47, 6 Μαΐου 2017

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

 • οξειδώσεις (να, ας, αν, ίσως κλπ) β' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος οξειδώνω θα οξειδώσεις: β' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος
 • (ταυτοποίηση ύπαρξης ή απουσίας χημικών στοιχείων), τον τυχόν ιονισμό ή βαθμό οξείδωσης στον οποίο βρίσκονται και την τυχόν συμμετοχή τους σε ρίζες, χαρακτηριστικές
 • άζωτο. Τα ελαστικά εκτός από εξωτερικά φθείρονται και εσωτερικά λόγω των οξειδώσεων που προκαλεί το οξυγόνο. Το άζωτο χρησιμοποιείται κατά κόρων στα αγωνιστικά
 • Χρυσός: μέταλλο που εύκολα ενώνεται με την ανθρώπινη σάρκα προκαλώντας την οξείδωση και την αποσύνθεσή της. - Φράνσις Μπέικον Ως φτωχούς βλέπει τους αμαρτωλούς

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).