Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Οι ομοιοπολικοί δεσμοί συμπεριλαμβάνουν πολλά υποείδη αλληλεπιδράσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα πιο συνηθισμένα είναι τα ακόλουθα: Δεσμοί σ. Δεσμοί π. Διαμεταλλικοί
  18 KB (1.254 λέξεις) - 10:59, 18 Μαρτίου 2018
 • χημικών δεσμών ποικίλει σημαντικά, καθώς υπάρχουν τόσο «ισχυροί δεσμοί», όπως οι ομοιοπολικοί δεσμοί ή οι ετεροπολικοί δεσμοί, αλλά και «ασθενείς δεσμοί», όπως
  20 KB (1.444 λέξεις) - 10:27, 28 Ιανουαρίου 2019
 • Ηλεκτρονιακή δομή κατά Lewis (κατηγορία Χημικός δεσμός)
  ηλεκτρόνια σθένους και τα υπόλοιπα παραλείπονται. Οι ομοιοπολικοί δεσμοί και οι ημιπολικοί δεσμοί συμβολίζονται με παύλες. Σύμφωνα με την θεωρία του Lewis
  2 KB (157 λέξεις) - 10:56, 19 Αυγούστου 2015
 • ισχυρούς δεσμούς σ. Οι δεσμοί π είναι αποτέλεσμα επικάλυψης ατομικών τροχιακών που βρίσκονται σε επαφή μέσω δυο περιοχών επικάλυψης. Οι δεσμοί π είναι
  8 KB (592 λέξεις) - 18:25, 27 Φεβρουαρίου 2019
 • Ο δεσμός άνθρακα - φθορίου (C-F) είναι ένας πολωμένος ομοιοπολικός δεσμός ανάμεσα σε ένα άτομο άνθρακα και ένα άτομο φθορίου, που βρίσκεται σε όλες τις
  4 KB (307 λέξεις) - 16:07, 6 Μαΐου 2017
 • ηλεκτρονίων κατανεμημένα σε στιβάδες. Οι ομοιοπολικοί δεσμοί αναπαρίστανται με εφαπτόμενες στιβάδες. Σε ιοντικούς δεσμούς ενδέχεται να αναπαρίστανται η μεταπήδηση
  26 KB (1.914 λέξεις) - 16:48, 18 Δεκεμβρίου 2018
 • ενώσεων στις οποίες οι δεσμοί C-H δεν βρίσκονται κοντά σε κάποιο ετεροάτομο (οξυγόνου, αζώτου, πυριτίου, κ.τ.λ.). Τέτοιοι δεσμοί συνήθως παίρνουν μέρος
  8 KB (540 λέξεις) - 23:38, 30 Οκτωβρίου 2018
 • Ενδομοριακές δυνάμεις (κατηγορία Χημικός δεσμός)
  είναι οι δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ των ατόμων και των ιόντων σε μια καθαρή χημική ουσία εντός του μορίου ή του πλέγματος. Αυτοί οι δεσμοί συγκρατούν
  3 KB (202 λέξεις) - 10:44, 19 Αυγούστου 2015
 • ισχυρότερος δεσμός είναι και βραχύτερος. Σε ένα δεσμό μεταξύ δυο ίδιων ατόμων, το μισό του μήκους δεσμού είναι ίσο με την ομοιοπολική ακτίνα. Τα μήκη δεσμών μετριούνται
  8 KB (445 λέξεις) - 16:16, 6 Μαΐου 2017
 • λίθοι". Οι δομικοί λίθοι με τη σειρά τους συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς δημιουργώντας μακρομόρια των οποίων το μοριακό βάρος κυμαίνεται
  8 KB (569 λέξεις) - 07:14, 31 Μαΐου 2018
 • μεμονομένων σωματιδίων που συγκρατούνται με ισχυρούς ιοντικούς ή ομοιοπολικούς δεσμούς. Τριτογενή σωματίδια ή επισωρεύσεις (superaggregates): συσσωρεύσεις
  3 KB (179 λέξεις) - 06:48, 18 Ιουλίου 2017
 • αμέταλλα μπορούν να διαμορφώσουν ιοντικούς δεσμούς με μέταλλα με απόκτηση ηλεκτρονίων, ή ομοιοπολικούς δεσμούς με άλλα αμέταλλα. Τα οξείδια των αμέταλλων
  4 KB (283 λέξεις) - 12:06, 21 Ιανουαρίου 2019
 • ιονική ακτίνα ή η ομοιοπολική ακτίνα, κάθε ατόμου στο μόριο, για να προσδιοριστεί η ισχύς του δεσμού. Για παράδειγμα, η ομοιοπολική ακτίνα του βορίου
  8 KB (596 λέξεις) - 19:46, 29 Σεπτεμβρίου 2017
 • ατόμων C, υπάρχουν 2 ομοιοπολικοί δεσμοί τριών κέντρων. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος προκύπτει η λεγόμενη «ενέργεια τάσης δεσμών» που συνυπολογίζει την
  17 KB (892 λέξεις) - 11:05, 20 Αυγούστου 2018
 • άτομα άνθρακα είναι συνδεδεμένα με ομοιοπολικούς δεσμούς. Στη περίππτωση αυτή όμως πρόκειται για γιγαντιαία "ομοιοπολική" δομή. Επίσης τα πλαστικά συγκροτούνται
  2 KB (98 λέξεις) - 10:05, 19 Αυγούστου 2015
 • θερμοκρασία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Στα διηλεκτρικά οι δεσμοί της δομής τους είναι ομοιοπολικοί ή ιοντικοί ή συνδυασμός των δυο τύπων. Επίσης μπορεί να
  4 KB (283 λέξεις) - 15:36, 17 Μαρτίου 2019
 • υδρογονανθρακική αλυσίδα έχει έναν διπλό δεσμό ενώ όλοι οι υπόλοιποι δεσμοί μεταξύ των ατόμων άνθρακα είναι απλοί ομοιοπολικοί. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, από
  9 KB (627 λέξεις) - 10:28, 7 Οκτωβρίου 2018
 • Ηλεκτραρνητικότητα (κατηγορία Χημικός δεσμός)
  ότι ο ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ δύο διαφορετικών ατόμων(Α-Β) είναι ισχυρότερος από όσο αναμένεται αν ληφθεί ο μέσος όρος της ισχύος των δεσμών Α-Α και
  44 KB (2.292 λέξεις) - 14:18, 18 Νοεμβρίου 2018
 • σημείων που αντιπροσωπεύουν μοναδικά γονίδια και ακινητοποιούνται με ομοιοπολικούς δεσμούς σε μία στερεή επιφάνεια (συνήθως γυάλινη). Χρησιμοποιούνται για
  4 KB (226 λέξεις) - 08:12, 3 Ιανουαρίου 2017
 • από τον άδειο χώρο. Αν επιχειρηθεί να ερμηνευτούν με συμβατικούς ομοιοπολικούς δεσμούς, τα μόρια των βορανίων, τίθεται ένα σημαντικό πρόβλημα: τα άτομα
  24 KB (1.649 λέξεις) - 08:17, 6 Μαΐου 2017

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).