Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • χάριν αυτών είναι δυνατή η πρόβλεψη ευμενών ή δυσμενών συνεπειών που είναι δυνατόν να έχει ένα οικονομικό μέτρο ή μια οικονομική ενέργεια ή ακόμη και μια
  9 KB (719 λέξεις) - 09:53, 22 Μαΐου 2019
 • Οικονομικά (ανακατεύθυνση από Οικονομική επιστήμη)
  περιφρονητική) αξία. Ένα παράδειγμα της προφητικής αξίας της οικονομικής θεωρίας είναι μια πρόβλεψη ως προς την επίδραση των τρεχόντων ελλειμμάτων στα επιτόκια
  70 KB (5.565 λέξεις) - 23:29, 20 Σεπτεμβρίου 2019
 • μεγαλύτερη οικονομική ύφεση της σύγχρονης ιστορίας και χρησιμοποιείται στον 21ο αιώνα ως παράδειγμα για το πόσο οδυνηρή μπορεί να είναι μια οικονομική καταστροφή
  36 KB (2.768 λέξεις) - 13:52, 14 Οκτωβρίου 2019
 • προτεραιότητα στην οικονομική συνεργασία, στην υποβοήθηση της ανάπτυξης και στην εξάλειψη των οικονομικών ανισοτήτων. Η οικονομική ολοκλήρωση επελέγη
  33 KB (2.193 λέξεις) - 11:42, 10 Οκτωβρίου 2019
 • την πρόβλεψη της οικονομικής θεωρίας. Διαχρονικά η οικονομική θεωρία στηρίζεται στην υπόθεση του ορθολογισμού για να κάνει αυτές τις προβλέψεις. Τον
  8 KB (718 λέξεις) - 00:22, 1 Ιουνίου 2018
 • στοιχεία, παρακολουθεί τις τάσεις και αναλύσεις, καθώς και τις προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης ερευνώνται οι κοινωνικές αλλαγές ή πιθανά εξελισσόμενα
  33 KB (1.486 λέξεις) - 08:49, 14 Οκτωβρίου 2019
 • ανάλογα με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Παραδείγματα: Μολονότι δεν υπάρχει γραπτό νομοθέτημα με σχετική πρόβλεψη, θεωρείται ανεκτό να προσέρχεται
  4 KB (311 λέξεις) - 11:46, 10 Φεβρουαρίου 2019
 • αποφασίστηκε η συνέχιση της μικρασιατικής εκστρατείας, η οποία και οδήγησε στην οικονομική χρεοκοπία, στην ήττα από τον τουρκικό στρατό και την ανατροπή της κυβέρνησης
  88 KB (5.893 λέξεις) - 16:59, 2 Οκτωβρίου 2019
 • απόφαση της Κοινωνίας των Εθνών. Στη σχετική συνθήκη, άρθρο 14, υπάρχει πρόβλεψη για τη διατήρηση του στάτους των Αγίων Τόπων. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
  12 KB (820 λέξεις) - 10:07, 21 Ιουλίου 2019
 • βάση για την ανάπτυξη επιστημονικών πεδίων, όπως η οικονομική ανάλυση και οι οικονομικές προβλέψεις, η μακροοικονομική έρευνα αποτελεί πραγματικά τη μηχανή
  2 KB (140 λέξεις) - 21:15, 7 Σεπτεμβρίου 2014
 • αυξηθούν στο μέλλον. Η πρόβλεψη αυτή είναι κοινή για διαφορετικές εκδοχές που εξετάστηκαν αναφορικά με την μελλοντική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
  10 KB (678 λέξεις) - 18:41, 26 Σεπτεμβρίου 2019
 • Η Ευρωζώνη, με επίσημη ονομασία ζώνη του ευρώ, είναι μια οικονομική και νομισματική ένωση που αποτελείται από 19 από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  24 KB (627 λέξεις) - 11:28, 10 Οκτωβρίου 2019
 • 1957 είναι οι δύο διεθνείς συνθήκες με τις οποίες ιδρύθηκαν η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ)
  15 KB (1.000 λέξεις) - 19:32, 14 Μαρτίου 2017
 • περιπτώσεις η δεύτερη είναι αυτή που συναντάται περισσότερο ως πιο κοινή στην οικονομική φιλολογία γενικότερα. https://www.jstor.org/stable/2376347?seq=12#page_scan_tab_contents
  3 KB (234 λέξεις) - 14:07, 14 Ιουνίου 2018
 • μετά την επόμενη γενική εκλογή». Άλλες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν οικονομικές προβλέψεις, όπως «Ο δείκτης της αγοράς του χρηματιστηρίου της Νέας Ζηλανδίας
  8 KB (651 λέξεις) - 18:27, 5 Οκτωβρίου 2019
 • ισχυρό οργανισμό που από τη δημοσκόπηση και την επ΄ αυτής στηριζόμενη πρόβλεψη έχει φθάσει να επηρεάζει σε βάθος την αμερικανική κοινή γνώμη σε ζητήματα
  6 KB (502 λέξεις) - 15:27, 24 Ιουνίου 2018
 • παράγοντες οι οποίοι να προσδιορίζουν το είδος αυτής της συνάφειας. Πρόβλεψη Οι προβλέψεις αντλούν τα συμπεράσματά τους περί μέλλοντος από δείγματα του παρελθόντος
  17 KB (1.268 λέξεις) - 03:45, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • στοιχεία που δίδονταν ελεύθερα. Η αποτυχία όμως που σημείωσε στη πρόβλεψη της οικονομικής κρίσης που επήλθε με το μεγάλο κραχ (1929-1932) υπήρξε παταγώδης
  3 KB (244 λέξεις) - 09:16, 18 Δεκεμβρίου 2016
 • αν ανήκει. Εφαρμοσμένες γνώσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική οικονομική και λογιστική διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία εμπορικού καταστήματος
  17 KB (1.300 λέξεις) - 19:40, 5 Ιανουαρίου 2019
 • μάθηση για να προβλέψει οικονομικές κινήσεις.Το άρθρο περιέγραφε την πρόβλεψη της εταιρείας για την οικονομική κρίση και την  οικονομική ανάκαμψη. Το 2014
  51 KB (3.503 λέξεις) - 09:32, 6 Ιουνίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).