Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Υπάρχει μια σελίδα με τον τίτλο "Μαθηματικά" στη Βικιπαίδεια

 • εφαρμοσμένων μαθηματικών, καθώς και πρακτικές εφαρμογές ξεκίνησαν από έρευνα που ξεκίνησε ως καθαρά μαθηματικά, αλλά και καθαρά μαθηματικά προέκυψαν τελικά
  46 KB (3.464 λέξεις) - 14:35, 4 Ιουνίου 2019
 • Ο όρος βαβυλωνιακά μαθηματικά αναφέρεται στα μαθηματικά που αναπτύχθηκαν από τους ανθρώπους της Μεσοποταμίας (σύγχρονο Ιράκ) από τους πρώτους Σουμέριους
  12 KB (1.080 λέξεις) - 11:13, 7 Μαρτίου 2019
 • μέθοδοι που ανέπτυξε συσχέτιζαν τη μουσική και την αρχιτεκτονική με τα μαθηματικά και τη φυσική, μέσω της χρήσης μοντέλων από τη θεωρία των συνόλων, τη
  74 KB (6.050 λέξεις) - 17:58, 5 Φεβρουαρίου 2019
 • ανάπτυξη των μαθηματικών θεωριών, οι οποίες στη συνέχεια γίνονταν αντικείμενο μελέτης από τα καθαρά μαθηματικά: τα μη εφαρμοσμένα μαθηματικά, τα οποία αναπτύσσονται
  4 KB (208 λέξεις) - 21:32, 23 Μαΐου 2018
 • διακριτά μαθηματικά μπορεί να είναι πεπερασμένο ή άπειρο. Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος πεπερασμένα μαθηματικά για μέρη του πεδίου των διακριτών μαθηματικών που
  45 KB (2.914 λέξεις) - 09:26, 6 Μαΐου 2017
 • ινδικά μαθηματικά αναδύθηκαν στην ινδική ενδοχώρα από το 1200 π.Χ. μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα. Στην κλασική περίοδο των ινδικών μαθηματικών (400 μ
  139 KB (13.316 λέξεις) - 11:06, 13 Σεπτεμβρίου 2018
 • Στα μαθηματικά η γειτονιά ενός σημείου είναι μία από τις βασικές τοπολογικές έννοιες και χρησιμοποιείται για να τυποποιήσει την «εγγύτητα» άλλων σημείων
  1 KB (115 λέξεις) - 08:35, 18 Ιουνίου 2016
 • Η έννοια της μεταβλητής είναι αρχική έννοια για τα μαθηματικά, δηλαδή τη δεχόμαστε αξιωματικά, χωρίς απόδειξη. Μια μεταβλητή είναι ένα γράμμα που μπορεί
  2 KB (145 λέξεις) - 06:39, 18 Σεπτεμβρίου 2018
 • Στα μαθηματικά δυο μεγέθη καλούνται ανάλογα όταν οι τιμές τους του ενός είναι πολλαπλάσια των τιμών του άλλου, δηλαδή όταν οι αντίστοιχες τιμές των δύο
  1 KB (83 λέξεις) - 18:24, 31 Ιανουαρίου 2017
 • Τα ψυχαγωγικά μαθηματικά είναι ένας όρος για τα μαθηματικά που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία (αναψυχή) και όχι για αυστηρή έρευνα και εφαρμογή με βάση
  7 KB (381 λέξεις) - 14:38, 6 Ιανουαρίου 2018
 • Σε γενικές γραμμές, καθαρά μαθηματικά είναι η επιστήμη των μαθηματικών που μελετά εντελώς αφηρημένες έννοιες. Απο τον δέκατο όγδοο αιώνα και μετά, είναι
  760 bytes (48 λέξεις) - 13:30, 13 Νοεμβρίου 2016
 • έχει εξέχουσα θέση. Τα υπολογιστικά μαθηματικά αναδείχθηκαν ως ένα ξεχωριστό τμήμα των εφαρμοσμένων μαθηματικών από τις αρχές του 1950. Επί του παρόντος
  3 KB (142 λέξεις) - 10:53, 4 Νοεμβρίου 2015
 • Ο χώρος στα μαθηματικά, είναι ένα σύνολο που επιπροσθέτως έχει κάποια μαθηματική δομή. Στα αρχαία μαθηματικά, ο «χώρος» ήταν μια γεωμετρική αφαίρεση του
  3 KB (219 λέξεις) - 16:08, 27 Φεβρουαρίου 2019
 • Με τον όρο «όριο» στα μαθηματικά, νοείται η διαρκής προσέγγιση ενός σημείου ή, διαφορετικά, η διαρκής μείωση μιας απόστασης, χωρίς όμως ποτέ αυτή να μηδενίζεται
  13 KB (1.522 λέξεις) - 08:20, 7 Μαρτίου 2018
 • Ισότητα ονομάζεται ένα οποιοδήποτε ζεύγος μαθηματικών παραστάσεων που συνδέονται με τον τελεστή =, δηλαδή αν Α είναι η μία παράσταση και Β η άλλη τότε
  4 KB (280 λέξεις) - 18:04, 18 Ιουνίου 2017
 • νέων μαθηματικών εξελίξεων ήρθαν στο φως σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα παλαιότερα διαθέσιμα μαθηματικά κείμενα είναι τα Plimpton 322 (Μαθηματικά των Βαβυλωνίων
  153 KB (12.402 λέξεις) - 12:26, 19 Απριλίου 2019
 • ιστορικής μαθηματικής πρακτικής, ημι-εμπειρικά μαθηματικά και τα λεγόμενα λαϊκά μαθηματικά. Η φιλοσοφία των μαθηματικών ασχολείται με το ρόλο της γλώσσας και της
  20 KB (1.461 λέξεις) - 16:28, 24 Φεβρουαρίου 2017
 • μεγάλη εφαρμογή σε πολλά πεδία των μαθηματικών όπως η Αλγεβρική Γεωμετρία, η Θεωρία Αριθμών, τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά καθώς επίσης και στη Φυσική στους
  26 KB (1.884 λέξεις) - 21:15, 14 Ιουλίου 2019
 • Μέτρο στα μαθηματικά ονομάζεται οποιαδήποτε συνάρτηση μ : Σ → [ 0 , + ∞ ] {\displaystyle \mu :\Sigma \rightarrow [0,+\infty ]} ορισμένη σε μία Σ-άλγεβρα
  2 KB (296 λέξεις) - 08:55, 29 Ιουνίου 2014
 • Στα μαθηματικά, η δυνατότητα προσανατολισμού είναι μια ιδιότητα των επιφανειών στον ευκλείδειο χώρο, που μετρά το αν είναι δυνατόν να γίνει μια επιλογή
  3 KB (124 λέξεις) - 08:07, 8 Μαρτίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).