Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • μικροσκόπιο μπορούμε να διακρίνουμε μικρά και μεγάλα λεμφοκύτταρα. Τα μεγάλα κοκκώδη λεμφοκύτταρα αποτελούν τα κύτταρα φυσικούς φονείς (NK cells), ενώ
  27 KB (1.862 λέξεις) - 11:05, 24 Φεβρουαρίου 2019
 • λεμφικής σειράς (λεμφοκύτταρα) και τα κύτταρα της μυελικής σειράς. 1. Τα λεμφοκύτταρα περιλαμβάνουν τα Β-λεμφοκύτταρα, τα Τ-λεμφοκύτταρα. καθώς επίσης και
  7 KB (499 λέξεις) - 12:24, 15 Μαΐου 2018
 • λεμφογάγγλιο περιέχει Β λεμφοκύτταρα, Τ λεμφοκύτταρα και ιστιοκύτταρα (καθηλωμένα μακροφάγα). Η συνάντηση των Β λεμφοκυττάρων με το αντίστοιχο αντιγόνο
  2 KB (127 λέξεις) - 08:37, 13 Αυγούστου 2017
 • σε έναν οργανισμό (π.χ. θηλαστικά) αναγνωρίζεται από τα B-λεμφοκύτταρα και/ή Τ-λεμφοκύτταρα και μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη της ειδικής ή επίκτητης
  2 KB (164 λέξεις) - 07:02, 6 Μαΐου 2017
 • τα λεγόμενα λεμφοκύτταρα. Ο λεμφικός ιστός χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά του σε δικτυωτά κύτταρα, ίνες, μακροφάγα, λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα
  28 KB (2.263 λέξεις) - 10:38, 12 Δεκεμβρίου 2018
 • είναι ένα μεγάλο σχήματος Υ πρωτεϊνικό μόριο που παράγεται από τα Β - λεμφοκύτταρα και χρησιμοποιείται από το ανοσοποιητικό σύστημα για να αναγνωρίσει και
  63 KB (3.576 λέξεις) - 09:44, 17 Μαΐου 2019
 • ανοσοποιητικού συστήματος όπως τα CD4 T κύτταρα (μια υποομάδα των Τ λεμφοκυττάρων ή Τ4 λεμφοκύτταρα), τα μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα. Άμεσα και έμμεσα
  219 KB (19.129 λέξεις) - 17:22, 31 Μαρτίου 2019
 • λευκών αιμοσφαιρίων: ουδετερόφιλα, αποτελούν το 40-75% των λευκών αιμοσφαιρίων Ηωσινόφιλα, 5% Βασεόφιλα, 0,5% Λεμφοκύτταρα, 20-50% Μονοκύτταρα, 2-10%
  3 KB (176 λέξεις) - 14:49, 23 Νοεμβρίου 2018
 • διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δράσης της αναγωγάσης-GSH στα λεμφοκύτταρα και τα ερυθροκύτταρα και την προστασία του πλάσματος από οξειδωτική βλάβη
  7 KB (484 λέξεις) - 23:24, 23 Μαΐου 2019
 • πρωτεΐνες, γλυκόζη και άλατα με μεγάλους αριθμούς λευκοκυττάρων και κυρίως λεμφοκύτταρα. Σημειώνεται ότι η λέμφος είναι εκείνη (και όχι το αίμα) που μεταφέρει
  2 KB (149 λέξεις) - 09:50, 8 Δεκεμβρίου 2018
 • δράσης είτε των ειδικών κυττάρων άμυνας του οργανισμού (π.χ. Β-λεμφοκύτταρα, Τ-λεμφοκύτταρα) είτε κάποιων άλλων πρωτεϊνών του πλάσματος (π.χ. συστήματος
  7 KB (536 λέξεις) - 10:26, 5 Μαΐου 2017
 • αλληλοεπιδράσεων μεταξύ των διάφορων κυττάρων (μακροφάγα, ινοβλάστες, λεμφοκύτταρα, πολυμορφοπύρινα), και προϊόντων τους (π.χ. ένζυμα και κυτταροκίνες)
  20 KB (1.461 λέξεις) - 10:32, 12 Ιουνίου 2015
 • σχηματίζει καλύμματα λεμφοκυττάρων Τ γύρω από τα αιμοφόρα αγγεία (περιαρτηριακά λεμφικά έλυτρα), ή λεμφοζίδια από λεμφοκύτταρα Β. Η περιοχή μεταξύ ερυθρού
  10 KB (754 λέξεις) - 09:09, 13 Αυγούστου 2017
 • αντιγόνων. Παράγονται από τα Β λεμφοκύτταρα ως μεμβρανικές πρωτεΐνες, οι οποίες λειτουργούν ως υποδοχείς του Β λεμφοκυττάρου για τα αντιγόνα. Οι ανοσοσφαιρίνες
  17 KB (1.239 λέξεις) - 16:39, 6 Μαΐου 2016
 • θύμο ωριμάζουν τα Τ-λεμφοκύτταρα (Τ-κύτταρα), τα οποία είναι σημαντικά για το ανοσοποιητικό σύστημα. Ονομάζονται δε Τ-λεμφοκύτταρα, λόγω του ότι ωριμάζουν
  30 KB (2.371 λέξεις) - 07:24, 2 Αυγούστου 2016
 • που αποκτούν τα λεμφοκύτταρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα μέσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Με την είσοδό τους αυτή, τα Τ λεμφοκύτταρα επιτίθενται στη
  23 KB (1.808 λέξεις) - 17:58, 17 Απριλίου 2018
 • Φαίνεται να υπάρχει διαταραχή στα κατασταλτικά Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία επιτρέπουν στα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα να αντιδρούν με ειδικά αντιγόνα στην κυτταρική
  16 KB (1.205 λέξεις) - 17:36, 27 Ιουλίου 2018
 • υπερώα, σπληνομεγαλία (50%)- ηπατομεγαλία (10%). Λεμφοκυττάρωση με άτυπα λεμφοκύτταρα στο περιφερικό αίμα. Μετά την τέταρτη ημέρα. Monospot Test (ανιχνεύει
  6 KB (350 λέξεις) - 19:42, 15 Δεκεμβρίου 2018
 • μέτρηση του ενζύμου της λευκοκυτταρικής εστεράσης που παράγεται από τα λεμφοκύτταρα. Με την μέτρηση των πυοσφαιρίων σε κυτταρομετρική πλάκα τύπου Neubauer
  10 KB (651 λέξεις) - 16:47, 6 Σεπτεμβρίου 2018
 • αυτού του υλικού στα Τ β λεμφοκύτταρα, με σκοπό την έναρξη παραγωγής αντισωμάτων. Επίσης, η ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων οδηγεί στην παραγωγή παραγόντων
  17 KB (1.091 λέξεις) - 12:00, 28 Οκτωβρίου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).