Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • ελληνική, την αγγλική, τη γερμανική και την αραβική γλώσσα. Σπούδασε λαχανοκομία, κηπουρική και γεωργική μηχανική. Εργάστηκε ως έμπορος και γεωργικός
  8 KB (311 λέξεις) - 21:30, 9 Αυγούστου 2019
 • της περιοχής είναι το καλαμπόκι, το βαμβάκι, φασόλια, καρπούζια και λαχανοκομικά. Την τελευταία εικοσαετία παρατηρήθηκε μεγάλη ανάπτυξη χοιροτροφικών
  4 KB (290 λέξεις) - 01:50, 17 Οκτωβρίου 2019
 • οικογένεια των Κολοκυνθοειδών (Cucurbitaceae). Οι κολοκυθιές είναι γενικά λαχανοκομικά φυτά και οι καρποί τους, ανάλογα με το είδος καταναλώνονται στη μαγειρική
  8 KB (508 λέξεις) - 19:31, 6 Μαΐου 2019
 • αντικείμενα όπως η αμπελουργία, μελισσοκομία και σηροτροφία, δενδροκομία, λαχανοκομία, ανθοκομία και αρχιτεκτονική τοπίου. Προσφέρει εκπαίδευση στην οικολογία
  16 KB (886 λέξεις) - 17:05, 16 Οκτωβρίου 2019
 • προϊόντα της περιοχής είναι τα φασόλια, οι πατάτες, τα καλαμπόκια και λαχανοκομικά. Στο χωριό γίνεται μεγάλο πανηγύρι στην γιορτή της Αγίας Παρασκευής στις
  19 KB (1.107 λέξεις) - 14:31, 12 Μαρτίου 2019
 • καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχει ως εξής: Αροτραίες καλλιέργειες 60,5%, Λαχανοκομία 0,8%, Δενδρώδεις καλλιέργειες 35,5%, Αμπελουργία 0,1%, Αγραναπαύσεις
  47 KB (2.587 λέξεις) - 11:30, 17 Οκτωβρίου 2019
 • Ο όρος λαχανικό αναφέρεται στο νωπό φαγώσιμο τμήμα ενός φυτού, που προορίζεται για κατανάλωση. Κατ' επέκταση ο όρος μπορεί να αναφέρεται και σε ολόκληρο
  19 KB (1.191 λέξεις) - 21:50, 10 Ιουλίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα