Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • υποστηρίζουν τις δραστηριότητες λήψης αποφάσεων. Τα Σ.Υ.Λ.Α. εξυπηρετούν το Μάνατζμεντ του οργανισμού και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες μπορεί να είναι
  40 KB (3.415 λέξεις) - 14:33, 31 Μαρτίου 2018
 • 2ος αιώνας | 3ος αιώνας| 4ος αιώνας | 5ος αιώνας | 6ος αιώνας | 324: Λήψη απόφασης από τον Κωνσταντίνο Α' για μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στο
  953 bytes (55 λέξεις) - 13:35, 19 Απριλίου 2018
 • Δικαστής ψηφίζει πάντα πρώτος για τη λήψη της απόφασης και τελευταίος ο Πρόεδρος. Η διάσκεψη για τη λήψη της απόφασης είναι μυστική, χωρίς τη συμμετοχή του
  3 KB (220 λέξεις) - 17:47, 15 Ιουνίου 2016
 • παθητικό ΣΥΑ είναι ένα σύστημα που βοηθάει τη λήψη αποφάσεων, αλλά δεν μπορεί να αναδείξει μια σαφή πρόταση απόφασης ή λύσης. Το ενεργητικό ΣΥΑ μπορεί να αναδείξει
  35 KB (2.890 λέξεις) - 08:24, 6 Μαΐου 2017
 • οικονομικές αποφάσεις και ό,τι έπεται των οικονομικών αποφάσεων. Αυτός ο κλάδος των οικονομικών είναι σχετικά νέος. Η λήψη οικονομικών αποφάσεων συμπεριλαμβάνει
  9 KB (657 λέξεις) - 10:12, 5 Δεκεμβρίου 2015
 • Διεξαγωγή ανάλυσης ευαισθησίας, που εξετάζει την επίδραση αστάθμιτων μεταβλητών στο αποτέλεσμα των μετρήσεων. Λήψη απόφασης «Wikipedia: CBA Process». 
  2 KB (110 λέξεις) - 13:23, 2 Ιανουαρίου 2018
 • Η Λήψη χοριακών λαχνών, αλλιώς Λήψη (ή βιοψία) τροφοβλάστης και διεθνώς CVS (Chorionic Villus Sampling) είναι επεμβατική μέθοδος για την προγεννητική
  19 KB (1.344 λέξεις) - 22:40, 31 Μαρτίου 2013
 • Ευσεβής πόθος είναι η πίστη και η λήψη αποφάσεων που έχουν βάση αυτό που θα ήθελε να φαντάζεται κάποιος ότι συμβαίνει ή θα συμβεί και όχι τις αποδείξεις
  5 KB (349 λέξεις) - 07:30, 19 Δεκεμβρίου 2016
 • είναι επίσης η συνεταιριστική διαχείριση για τη λήψη αποφάσεων σε αντιδιαστολή με τη λήψη αποφάσεων από μία κεντρική αρχή. Η ανοικτότητα μπορεί να χαρακτηριστεί
  8 KB (607 λέξεις) - 19:45, 6 Μαΐου 2017
 • Λήψη των αποφάσεων με κατάθεση των διαφορετικών πλατφορμών στη διαδικασία της ψηφοφορίας, δ. Εφαρμογή ως πολιτική όλου του κόμματος των αποφάσεων της
  13 KB (880 λέξεις) - 13:18, 31 Δεκεμβρίου 2016
 • ΕΑΑΚ προτάσσουν την άμεση λήψη αποφάσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις και στην μαζική συμμετοχή στην υλοποίηση της απόφασης του συλλόγου από το σύνολο
  18 KB (1.116 λέξεις) - 21:37, 20 Μαρτίου 2019
 • παρέχει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ηγεσίας, στην ικανότητα λήψης απόφασης, καθώς και σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης. Στο πλαίσιο αυτό, εστιάζεται
  3 KB (195 λέξεις) - 09:59, 7 Απριλίου 2013
 • Συστήματα υποστήριξης διοίκησης (κατηγορία Θεωρία της απόφασης)
  προορίζεται για τη διευκόλυνση και την υποστήριξη της πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων για τις ανάγκες των ανώτερων στελεχών, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε
  24 KB (1.736 λέξεις) - 13:19, 18 Ιουνίου 2017
 • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (κατηγορία Θεωρία της απόφασης)
  με την αυτοματοποίηση ή στηρίζουν την ανθρώπινη λήψη αποφάσεων, π.χ. σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, ειδικά συστήματα και ειδικά πληροφορικά συστήματα
  26 KB (1.903 λέξεις) - 22:08, 5 Σεπτεμβρίου 2017
 • συμφέροντα του λαού. Κεντρικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία: των πολιτών, στην άμεση δημοκρατία, ή κάποιων αντιπροσώπων
  15 KB (950 λέξεις) - 21:35, 16 Μαΐου 2019
 • καλύτερες αποφάσεις και να πραγματοποιούνται δράσεις από οποιοδήποτε άτομο. Το Loomio καταργεί σε κάθε επίπεδο τα εμπόδια της συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων: σε
  10 KB (790 λέξεις) - 21:09, 29 Νοεμβρίου 2018
 • λειτουργία του είναι για χρήση από τους διαχειριστές για να διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων. Σε αντίθεση με τα λογιστικά συστήματα που βοηθούν στην προετοιμασία
  9 KB (737 λέξεις) - 16:28, 19 Φεβρουαρίου 2018
 • Το Θεώρημα του Άροου περιγράφει ότι οποιαδήποτε διαδικασία συλλογικής απόφασης είναι προβληματική εκ φύσεως και για αυτό ο ψηφοφόρος πρέπει να κινηθεί
  6 KB (456 λέξεις) - 20:43, 1 Δεκεμβρίου 2014
 • Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος δεν παραδέχθηκε ποτέ την εμπλοκή του στη λήψη της απόφασης του Μιαούλη να πυρπολήσει τον εθνικό στόλο. Χαρακτηριστικά σε ομιλία
  73 KB (5.228 λέξεις) - 13:28, 3 Μαΐου 2019
 • του είναι να συνεπικουρεί το Δικαστήριο στη λήψη απόφασης. Δε συμμετέχει στη διάσκεψη για τη λήψη απόφασης. Το ΔΕΕ ως ενιαίο δικαιοδοτικό όργανο-σύστημα
  15 KB (1.109 λέξεις) - 13:18, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).