Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
  • δείτε Christenhusz. et al. (2011). Υφομοταξία Κυκαδίδες (Cycadidae) Τάξη Κυκαδώδη (Cycadales) Οικογένεια Κυκαδοειδή (Cycadaceae) : Κύκας (Cycas) Οικογένεια
    14 KB (854 λέξεις) - 05:59, 9 Οκτωβρίου 2019
  • Εγκεφάλαρτος (κατηγορία Κυκαδώδη)
    Ο Εγκεφάλαρτος (Encephalartos), είναι γένος της τάξης των κυκαδωδών (cycadales), εγγενές στην Αφρική. Διάφορα είδη Εγκεφάλαρτου (Encephalartos) συνήθως
    18 KB (1.295 λέξεις) - 22:18, 26 Σεπτεμβρίου 2019