Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Υπάρχει μια σελίδα με τον τίτλο "Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες" στη Βικιπαίδεια

 • Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες ανήκουν στα ακόλουθα υποσύνολα υδρογονανθράκων: Αλκάνια: Κορεσμένοι αλειφατικοί υδρογονάνθρακες με γενικό τύπο CvH2v+2, όπου
  1 KB (64 λέξεις) - 20:06, 11 Νοεμβρίου 2014
 • ακόρεστη ένωση που περιέχει τουλάχιστον ένα πολλαπλό δεσμό των ατόμων του άνθρακα. Τέτοιες για παράδειγμα ενώσεις είναι οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες.
  820 bytes (50 λέξεις) - 21:39, 29 Φεβρουαρίου 2016
 • Aromatic Hydrocarbons, PAH). Οι υδρογονάνθρακες ταξινομούνται σε: Αλκάνια ή κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, με γενικό μοριακό τύπο CνH2ν+2 με
  65 KB (4.352 λέξεις) - 12:27, 2 Νοεμβρίου 2019
 • Τα αλκάνια, στην οργανική χημεία, είναι κορεσμένοι αλειφατικοί (δηλαδή μη κυκλικοί) υδρογονάνθρακες, και ταυτόχρονα οι πιο απλές οργανικές ενώσεις. Ο
  61 KB (4.923 λέξεις) - 08:33, 7 Οκτωβρίου 2019
 • μεγαλύτερα και συνθετότερα μόρια υδρογονανθράκων αποτελούνται από συνδυασμούς αυτών των δομών. Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες, γνωστοί και ως παραφίνες ή αλκάνια
  25 KB (1.760 λέξεις) - 14:35, 15 Οκτωβρίου 2019
 • «Αρωματικοί υδρογονάνθρακες» χαρακτηρίζονται οι κυκλικοί υδρογονάνθρακες που εμφανίζουν μια σειρά χαρακτηριστικών ιδιοτήτων που είναι γνωστές με τη συνοπτική
  3 KB (234 λέξεις) - 07:03, 8 Αυγούστου 2015
 • σειρά των κορεσμένων υδρογονανθράκων τα μέλη είναι : CH4, C2H6, C3H8, C4H10,... και ο ΓΜΤ : CnH2n+2 (n≥1). Στην ομόλογη σειρά των κορεσμένων μονοκαρβονικών
  19 KB (644 λέξεις) - 05:22, 15 Απριλίου 2019
 • Φυσικό αέριο (κατηγορία Υδρογονάνθρακες)
  Το φυσικό αέριο είναι αέριο μείγμα κορεσμένων υδρογονανθράκων με μικρό αριθμό ατόμων άνθρακα. Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες και εξαιτίας των ιδιοτήτων
  16 KB (998 λέξεις) - 03:45, 30 Νοεμβρίου 2018
 • εναντιομερή) είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο (CΗ3)2CHCH2CH(CH3)CH2CΗ3
  25 KB (2.948 λέξεις) - 13:16, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • αναφέρεται : Στο Αιθάνιο το δεύτερο απλούστερο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλο κορεσμένο υδρογονάνθρακα, με χημικό τύπο C2H6 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH3. Στο .cc
  1 KB (90 λέξεις) - 00:16, 2 Ιανουαρίου 2016
 • Το αιθυλεξάνιο είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο (CΗ3CH2)2CH(CH2)2CH3
  32 KB (4.019 λέξεις) - 13:12, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • 2-διμεθυλεξάνιο είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)3C(CH2)3CH3
  28 KB (3.185 λέξεις) - 13:13, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • 2-μεθυλεπτάνιο είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο (CΗ3)2CH(CH2)4CΗ3
  35 KB (4.705 λέξεις) - 13:17, 2 Οκτωβρίου 2019
 • πετροχημική διεργασία στην οποία κορεσμένοι υδρογονάνθρακες διασπώνται σε μικρότερους, συχνά ακόρεστους, υδρογονάνθρακες. Είναι η βασική βιομηχανική μέθοδος
  35 KB (2.450 λέξεις) - 21:17, 1 Νοεμβρίου 2019
 • 4-μεθυλεπτάνιο είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο CΗ3(CH2)2CH(CH3)CH2)2CΗ3
  33 KB (4.312 λέξεις) - 13:08, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • Ni-Raney: Προσθήκη Η2 στους δεσμούς C=C και C≡C υδρογονανθράκων. Οδηγεί σε κορεσμένους υδρογονάνθρακες όπως πχ. υδρογόνωση αλκενίων και αλκινίων. Το απαιτούμενο
  91 KB (6.843 λέξεις) - 22:14, 13 Οκτωβρίου 2019
 • υδρογονάνθρακες. Ειδικότερα, αναφέρονταν στην ικανότητά τους να δίνουν τυπικές και χαρακτηριστικές αντιδράσεις προσθήκης, σε αντίθεση με τα κορεσμένα
  20 KB (1.755 λέξεις) - 14:49, 2 Οκτωβρίου 2019
 • 3-διμεθυλοβουτάνιο ή διισοπροπύλιο είναι ένα αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C6H14 και σύντομο συντακτικό τύπο (CH3)2CHCH(CH3)2
  31 KB (4.490 λέξεις) - 13:06, 2 Οκτωβρίου 2019
 • εναντιομερή) είναι ένα διακλαδισμένο αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C8H18 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3(CH2)6CH3
  36 KB (5.043 λέξεις) - 13:18, 2 Οκτωβρίου 2019
 • ισοεξάνιο ή 2-μεθυλοπεντάνιο είναι ένα αλκάνιο, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C6H14 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2CH(CH3)2
  43 KB (9.356 λέξεις) - 13:03, 2 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).