Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Κοινωνικές επιστήμες ονομάζονται οι επιστήμες που μελετούν πτυχές της κοινωνικής ζωής των ανθρώπινων ομάδων. Τα πεδία των κοινωνικών επιστημών είναι τα
  9 KB (570 λέξεις) - 08:57, 24 Οκτωβρίου 2020
 • μιας κοινωνίας, συνδέεται, αν και όχι απόλυτα, με την κοινωνική διαστρωμάτωση. Αν και οι κοινωνικές θέσεις είναι πάντα διαφοροποιημένες, δεν είναι πάντα
  24 KB (1.819 λέξεις) - 20:33, 13 Μαΐου 2020
 • Οι Ελληνο-Καναδικές σχέσεις αναφέρονται στις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και του Καναδά. Οι δύο χώρες ήταν οι πρώτες που άλλαξαν και αντάλλαξαν
  5 KB (320 λέξεις) - 07:45, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • «Δημόσιες Σχέσεις είναι η διαχείριση της φήμης ως αποτέλεσμα των πράξεων, των μηνυμάτων και της αντίληψης των άλλων για αυτά». Οι δημόσιες σχέσεις διαφέρουν
  4 KB (290 λέξεις) - 18:20, 5 Φεβρουαρίου 2020
 • Με τον όρο διεθνείς σχέσεις εννοούνται οι επαφές και σχέσεις μεταξύ κρατών σε μία διασταύρωση και αλληλενέργεια των εθνικών συμφερόντων τους, στο πλαίσιο
  41 KB (3.111 λέξεις) - 21:32, 28 Ιανουαρίου 2020
 • Οι Ελληνοαυστραλιανές σχέσεις είναι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Αυστραλίας. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών είναι στενές και οι χώρες
  10 KB (471 λέξεις) - 02:47, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • ένα σύνολο από actors (άνθρωποι, οργανισμοί ή άλλες κοινωνικές ομάδες) και ένα σύνολο από τις σχέσεις (φιλίες, δεσμοί, χρηματικές συναλλαγές κ.α.) τους
  22 KB (1.851 λέξεις) - 15:02, 20 Ιανουαρίου 2020
 • Οι σχέσεις Ελλάδας και Ουρουγουάης αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ουρουγουάης. Και οι δύο χώρες συνήψαν διπλωματικές σχέσεις το 1928
  4 KB (135 λέξεις) - 21:52, 6 Ιουλίου 2020
 • Οι σχέσεις Ελλάδας-Νέας Ζηλανδίας είναι οι διεθνείς διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Νέας Ζηλανδίας. Η Ελλάδα είναι διαπιστευμένη στη Νέα Ζηλανδία
  13 KB (623 λέξεις) - 20:22, 4 Οκτωβρίου 2019
 • Οι σχέσεις Ελλάδας-Σουηδίας είναι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Σουηδίας. Η πρώτη επαφή μεταξύ των δύο λαών μπορεί να εντοπιστεί πίσω
  6 KB (244 λέξεις) - 07:40, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • πρωτευόντων έχει παρατηρηθεί ότι αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους σε άγρια κατάσταση. Κάποιες από αυτές τις σχέσεις έχουν μελετηθεί εκτεταμένα. Στο Δάσος Τάι
  151 KB (11.934 λέξεις) - 00:02, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • Ελληνο-Ελβετικές σχέσεις είναι οι διμερείς σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ελβετία. Και οι δύο χώρες καθιέρωσαν διπλωματικές σχέσεις το 1830. Η Ελβετία
  9 KB (554 λέξεις) - 19:45, 21 Σεπτεμβρίου 2018
 • Ιωάννης Καποδίστριας (κατηγορία Ελληνοελβετικές σχέσεις)
  εξελέγη όγδοος σε ψήφους στην Κέρκυρα. Ο Καποδίστριας διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον Ρώσο πληρεξούσιο Γεώργιο Δ. Μοτσενίγο, του οποίου ήταν προστατευόμενος
  139 KB (9.911 λέξεις) - 18:02, 22 Οκτωβρίου 2020
 • να αξιολογούμε άλλους πολιτισμούς ή μη οικείες μορφές κοινωνικής ζωής με ιδέες και κοινωνικές αρχές του δικού μας πολιτισμού. Η συγκριτική, διαπολιτισμική
  9 KB (605 λέξεις) - 23:27, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • προσωπικότητα του ανθρώπου. Μελετά τις αλλαγές που οφείλονται διαπροσωπικές σχέσεις (social interaction) στο πλαίσιο ιδεολογικά ομοιογενών ομάδων π.χ οικογένεια
  11 KB (737 λέξεις) - 18:17, 31 Οκτωβρίου 2019
 • γνωστή ως κοινωνική οικονομία, είναι η κοινωνική επιστήμη που μελετά το πώς η οικονομική δραστηριότητα επηρεάζει και διαμορφώνεται από τις κοινωνικές διεργασίες
  13 KB (784 λέξεις) - 08:06, 22 Απριλίου 2020
 • οι τεταμένες σχέσεις οδήγησαν σχεδόν σε έναν ανοιχτό πόλεμο το 1974, το 1987 και το 1996. Από τη διπλωματία του σεισμού το 1999, οι σχέσεις άρχισαν να βελτιώνονται
  35 KB (851 λέξεις) - 10:50, 8 Οκτωβρίου 2020
 • αποφάσεων, μετακίνηση κ.λπ.) κοινωνικών σχέσεων (π.χ. δημιουργία οικογένειας, συμμετοχή σε κάποιες κοινωνικές ομάδες) και επικοινωνίας που συμβάλλουν
  16 KB (1.238 λέξεις) - 05:01, 6 Ιουλίου 2020
 • λαθεμένη κατανόηση των επιστημονικών μεθόδων που λαθεμένα επιβλήθηκαν στις κοινωνικές επιστήμες, πράγμα που αντίκειται στις πρακτικές της γνήσιας επιστήμης
  141 KB (11.327 λέξεις) - 10:27, 17 Οκτωβρίου 2020
 • Οι σχέσεις Κύπρου και Βουλγαρίας αναφέρονται στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Βουλγαρίας. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι στενές και η
  6 KB (401 λέξεις) - 23:42, 23 Αυγούστου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).