Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Μήπως εννοούσατε κοινοτητεσ πραξεισ;
 • ανταλλαγές αποστολών, καθώς και σύναψη συμφωνιών. Επίσης, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές εκπροσωπούνται στην αντιπροσωπευτική συνέλευση της Επιτροπής των
  15 KB (1.123 λέξεις) - 21:13, 9 Ιουλίου 2020
 • Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε αρκετούς τομείς πολιτικής. Δημιουργώντας νέες κοινοτικές αρμοδιότητες και με τη μεταρρύθμιση των θεσμικών οργάνων, η ΕΕΠ άνοιξε
  20 KB (1.309 λέξεις) - 14:45, 7 Μαΐου 2019
 • δίκαιο, έχει τη δυνατότητα να ασκήσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΔΕΕ. Ως πράξεις νοούνται συνήθως η έκδοση ενός κανονισμού, μιας οδηγίας ή μιας άλλης απόφασης
  15 KB (1.109 λέξεις) - 08:22, 9 Ιουλίου 2020
 • Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής πολιτικής. Η κοινοτική ορολογία αναφερόμενη στους τρεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοεί
  5 KB (200 λέξεις) - 19:40, 16 Οκτωβρίου 2019
 • κεντρική εξουσία πρέπει να έχει επικουρικό ρόλο, εκτελώντας μόνο αυτές τις πράξεις που δεν μπορούν να εκτελεστούν σε περισσότερο τοπικό επίπεδο. Ο όρος εισήχθη
  4 KB (301 λέξεις) - 10:23, 4 Μαΐου 2019
 • εξαιρούνται από το φόρο μόνο για τις πράξεις κατά τις οποίες ενεργούν ως δημόσια εξουσία, ενώ για τις λοιπές πράξεις υπόκεινται στο φόρο. Σύμφωνα με το
  36 KB (2.354 λέξεις) - 05:48, 11 Ιουνίου 2020
 • μόνο για να ονομαστούν αργότερα οι υπηρεσίες και οι διοικητικές τους πράξεις ως «σφετεριστικές» και η εξουσία τους αυξήθηκε όλο και περισσότερο κατά
  11 KB (783 λέξεις) - 13:24, 6 Ιουλίου 2020
 • στρατό. Λόγω αυτού, οι κοινότητες αυτές δεν ασκούν πλέον τις συνηθισμένες κοινοτικές εξουσίες και αρμοδιότητες. Ωστόσο, διατηρούν τη νομική τους υπόσταση και
  36 KB (2.614 λέξεις) - 12:05, 21 Αυγούστου 2019
 • μετακομμουνιστική ανασυγκρότηση η προσοχή του προγράμματος στράφηκε σε πράξεις οικοδόμησης θεσμών. Συγκεκριμένοι στόχοι του είναι οι εξής: ανοικοδόμηση
  7 KB (516 λέξεις) - 22:47, 20 Αυγούστου 2020
 • του κόσμου μέσα από τα μάτια της φιλοσοφίας όσο και τις φιλανθρωπικές πράξεις και τα πρώτα ανεπίσημα προνοιακά συστήματα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί ασχολούνται
  11 KB (813 λέξεις) - 22:55, 13 Ιουνίου 2020
 • των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις που δύνανται να εκτελεστούν στο χώρο του φαρμακείου. Τέλος, διαδραματίζει
  12 KB (797 λέξεις) - 15:42, 19 Οκτωβρίου 2020
 • έγκειται στον δανεισμό (χορηγήσεις και καταθέσεις). Πολλές από τις τραπεζικές πράξεις έχουν την καταγωγή τους σε πανάρχαιες εποχές όπως στην αρχαία Βαβυλώνα:
  13 KB (976 λέξεις) - 20:12, 31 Μαρτίου 2020
 • κρίνεις τις ενέργειές σου είναι να διατηρείς τον θεϊκό έλεγχο. Επειδή οι πράξεις αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο κάτι θεωρείται καλό ή κακό, οι άνθρωποι
  9 KB (723 λέξεις) - 11:23, 2 Ιουλίου 2020
 • 2019 και τις Περιφερειακές εκλογές και ένα για τις Δημοτικές και τις Κοινοτικές εκλογές. Για τις ανάγκες των εκλογών, με το πρόγραμμα "Κλεισθένης" έγινε
  173 KB (747 λέξεις) - 14:15, 17 Οκτωβρίου 2020
 • περίοδο συμμετείχε ενεργά σε διάφορες εκπαιδευτικές, φιλανθρωπικές και κοινοτικές οργανώσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, των Επιβατών και τα Τυάνων
  8 KB (559 λέξεις) - 21:21, 8 Νοεμβρίου 2019
 • διοριζόταν- πλην όμως δεν είχε σπουδαίες αρμοδιότητες πέρα από κυρίως εμπορικές πράξεις και την υποχρέωση να καταγράφει στα πρακτικά διάφορες αποφάσεις. Ο όρος
  14 KB (1.057 λέξεις) - 09:40, 5 Μαΐου 2017
 • και η Επιτροπή θα είχαν την εξουσία να θεσπίζουν κανόνες με δεσμευτικές πράξεις (Κανονισμούς, Οδηγίες και Αποφάσεις, το λεγόμενο παράγωγο δίκαιο) για την
  15 KB (1.000 λέξεις) - 08:28, 17 Ιουνίου 2020
 • οντότητες των οποίων η ύπαρξη δεν εξαρτάται από τις πεποιθήσεις ή τις πράξεις κατωτέρων όντων. Δεν είναι αρχέτυπα. Δεν είναι φανταστικά σύμβολα των ανθρωπίνων
  40 KB (2.949 λέξεις) - 12:02, 16 Σεπτεμβρίου 2020
 • αμφισβητήσιμη» και «επιζήμια για τις κοινοτικές σχέσεις». Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ότι η άρνηση χρήσης του όρου αποτελεί πράξη «αυτοεξαπάτησης», «πλήρους λογοκρισίας»
  9 KB (706 λέξεις) - 02:31, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • συγκροτήθηκε το πρώτο Κοινοτικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Θεόδωρο Λιώτα. Ο κοινοτικός κύκλος ζωής της Νέας Περάμου, όπως και των άλλων χωριών που αποτέλεσαν
  10 KB (797 λέξεις) - 10:43, 21 Ιανουαρίου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).