Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Μορφές κοινωνικής κινητικότητας: ανοδική κινητικότητα: η μετακίνηση του ατόμου από κατώτερη κοινωνική τάξη σε ανώτερη καθοδική κινητικότητα: η μετακίνηση
  3 KB (244 λέξεις) - 08:33, 6 Δεκεμβρίου 2019
 • μια εκπαιδευτική ιδέα που συνδυάζει τη φυσική ακαδημαϊκή κινητικότητα, την εικονική κινητικότητα και την μικτή μάθηση. Στόχος της είναι η προώθηση της απασχολησιμότητας
  12 KB (897 λέξεις) - 16:24, 3 Νοεμβρίου 2019
 • Πρόκειται για μία διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Πύλη Για Την Επαγγελματική Κινητικότητα. Σκοπός της είναι να διευκολύνει τους νεαρούς ενδιαφερόμενους πολίτες
  8 KB (422 λέξεις) - 19:30, 15 Ιουλίου 2019
 • βαθμίδα οριζόντια κινητικότητα: η μετακίνηση του ατόμου από μια κοινωνική θέση σε κάποια άλλη με αντίστοιχο κύρος διαγενεακή κινητικότητα: σύγκριση της κοινωνικής
  24 KB (1.819 λέξεις) - 20:33, 13 Μαΐου 2020
 • κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι: Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και
  12 KB (777 λέξεις) - 08:27, 2 Αυγούστου 2020
 • Παναγιωτόπουλος «Υφυπουργός Εμπορίου» : Ιωάννης Δημόπουλος «Υπουργείο Εργασίας» «Υπουργός Εργασίας» : Κωνσταντίνος Λάσκαρης «Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών» «Υπουργός
  17 KB (757 λέξεις) - 17:41, 26 Ιουλίου 2020
 • Sb, Ge, Tl, παρά σε αλκαλικές ή ουδέτερες γεωχημικές συνθήκες όπου η κινητικότητα του Ag είναι μέτρια και στις οποίες συνοδεύεται από στοιχεία όπως As
  273 KB (19.632 λέξεις) - 23:30, 22 Σεπτεμβρίου 2020
 • υποστήριξης προϊόντων τεχνολογίας, τόσο στον τομέα της πληροφορικής, στην κινητικότητα/διαδίκτυο των πραγμάτων. Επενδύει σε μικρότερο βαθμό στην ψηφιακή διανομή
  8 KB (521 λέξεις) - 08:35, 2 Σεπτεμβρίου 2020
 • το ποσοστό απασχόλησης, την ποιότητα των θέσεων εργασίας, και την αλληλεγγυότητα της αγοράς εργασίας στα κράτη μέλη και τις περιφέρειές τους. Το Ευρωπαϊκό
  24 KB (1.806 λέξεις) - 15:47, 6 Φεβρουαρίου 2020
 • μιας χώρας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για μη στρατιωτικές θέσεις εργασίας, όπως η παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε πεινασμένους ανθρώπους, γεμίζοντας
  6 KB (534 λέξεις) - 03:40, 23 Μαρτίου 2018
 • πρώτα χρόνια της άφιξής τους οι Μικρασιάτες πρόσφυγες παρουσίασαν μεγάλη κινητικότητα στις μετακινήσεις τους, περιφερόμενοι σε αναζήτηση μόνιμης εγκατάστασης
  16 KB (1.178 λέξεις) - 08:38, 24 Οκτωβρίου 2018
 • προγράμματα, την αξιολόγηση, τη διεθνοποίηση, την παγκοσμιοποίηση και την κινητικότητα στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως επίσης και το σχεδιασμό της ανώτατης εκπαίδευσης
  11 KB (754 λέξεις) - 16:24, 9 Οκτωβρίου 2019
 • συστήματα διαστρωμάτωσης, και ότι η εκπαίδευση προάγει τη κοινωνική κινητικότητα. Ωστόσο, στατιστική και έρευνα πεδίου σε πολλές κοινωνίες έδειξε μια
  21 KB (1.828 λέξεις) - 14:40, 16 Οκτωβρίου 2019
 • Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών. Το πρώτο διάστημα της ανεξαρτησίας αναπτύχθηκε κινητικότητα για την επανένωση με τη Ρουμανία, αλλά το δημοψήφισμα που διενεργήθηκε
  27 KB (1.648 λέξεις) - 19:47, 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • ανάδειξης. Έτσι αυτή εκδηλώθηκε ιδιαίτερα με τη χωρική και κοινωνική κινητικότητα, δηλαδή με τη μετακίνηση προς την πόλη, την εξασφάλιση, διαμέσου του
  26 KB (1.997 λέξεις) - 19:11, 5 Φεβρουαρίου 2020
 • παρουσίαση του WISHES σε διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές διασκέψεις για την κινητικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: στο συνέδριο ERACON 2009 (29 Απριλίου -
  23 KB (1.508 λέξεις) - 06:12, 6 Οκτωβρίου 2019
 • Διαδικασία ικανότητας αποδόμησης 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 12.6. Άλλες
  18 KB (1.477 λέξεις) - 22:18, 1 Ιουλίου 2020
 • υπάρχει μέσω της εκμετάλλευσης της πλειοψηφίας ή εργατικής τάξης και της εργασίας της. Δίνει προτεραιότητα στο κέρδος έναντι του κοινωνικού αγαθού, των φυσικών
  27 KB (1.917 λέξεις) - 09:29, 17 Οκτωβρίου 2020
 • εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο Πανεπιστήμιο
  28 KB (1.811 λέξεις) - 21:10, 5 Οκτωβρίου 2020
 • βλέπει οξύτερα σε πολύ χαμηλότερο φωτισμό, αλλά και να αντιληφθεί την κινητικότητα από ότι στους ανθρώπους, λόγω της κατασκευής του αμφιβληστροειδή των
  22 KB (1.619 λέξεις) - 15:14, 11 Οκτωβρίου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).