Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Θεοκρατία. Εκδόσεις Δόμος. σελ. 104. ISBN 9607217225.  Ι. Κογκούλη, «Κατηχητική», σελ. 95 Οικουμενικό Πατριαρχείο Steven Runciman (2005). Η Βυζαντινή
  4 KB (226 λέξεις) - 22:56, 26 Σεπτεμβρίου 2019
 • Ο Κατηχητικός λόγος του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, γνωστός και ως Ιερατικόν, Κατηχητικός εις το άγιον Πάσχα, και σε άλλες γλώσσες ως «Πασχάλιος λόγος» (Paschal
  12 KB (952 λέξεις) - 05:55, 25 Απριλίου 2019
 • Ο Θεόγνωστος ήταν Αλεξανδρινός θεολόγος, συγγραφέας και δάσκαλος στην Κατηχητική σχολή της Αλέξανδρειας. Έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ. Για την ζωή του Θεόγνωστου
  4 KB (278 λέξεις) - 10:27, 6 Μαΐου 2017
 • λίγες και αντιφατικές. Ο Ευσέβιος Καισαρείας τον θέλει διδάσκαλο στην Κατηχητική σχολή της Αλεξάνδρειας και κήρυκα σε ναό. Οι Φίλιππος ο Σιδίτης και Φώτιος
  5 KB (377 λέξεις) - 15:40, 9 Ιουνίου 2019
 • θεολόγος και εκκλησιαστικός συγγραφέας στην Αλεξάνδρεια, στην περίφημη κατηχητική σχολή της οποίας ηγήθηκε για περίπου μισό αιώνα. Μολονότι τυφλώθηκε όταν
  7 KB (491 λέξεις) - 15:28, 26 Σεπτεμβρίου 2019
 • υπήρξε Αθηναίος φιλόσοφος ο οποίος ασπάστηκε τον Χριστιανισμό και ίδρυσε Κατηχητική Σχολή στην Αλεξάνδρεια. Έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ. Οι πληροφορίες που διασώζονται
  6 KB (432 λέξεις) - 06:49, 12 Ιουνίου 2019
 • απολογητικοί (1894) Λειτουργική της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας (1895) Κατηχητική (1904) Εγκυκλοπαίδεια της θεολογίας (1909) Το εν τη αρχαία οικουμενική
  4 KB (190 λέξεις) - 09:52, 10 Μαΐου 2017
 • λόγο και θεωρία η αυτή μεταξύ χριστιανικής κατήχησης και χριστιανικής κατηχητικής, χριστιανικής λατρείας και χριστιανικής λειτουργικής κ.λπ. Πάντως η χριστιανική
  6 KB (364 λέξεις) - 11:55, 9 Μαΐου 2016
 • Ιουλιανού. Έγραψε μια πραγματεία με τίτλο Περί Θεών και Κόσμου, ένα κατηχητικής φύσεως εγχειρίδιο για την ελληνική θρησκεία του 4ου αιώνα. Tο έργο του
  3 KB (192 λέξεις) - 19:57, 4 Οκτωβρίου 2019
 • στην Φιλοσοφία, Χριστιανική Αρχαιολογία, Χορωδιακές ασκήσεις, Λατινικά, Κατηχητική, Αγγλικά, Βυζαντινή Ιστορία, Η πληροφορική στην Ποιμαντική πράξη, Χριστιανική
  6 KB (392 λέξεις) - 17:55, 15 Σεπτεμβρίου 2018
 • τίτλο: ο του Παμφίλου. Σπουδάζοντας στην Αλεξάνδρεια θεολογία στην εκεί κατηχητική σχολή, γνώρισε την σκέψη και το έργο του Ωριγένη κι έγινε θαυμαστής του
  6 KB (426 λέξεις) - 23:46, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • και την Καθολική Εκκλησία. Ήταν μορφωμένος (διετέλεσε διευθυντής της Κατηχητικής Σχολής) και ενάρετος. Κυβέρνησε την Εκκλησία της Αλεξανδρείας κατά την
  7 KB (379 λέξεις) - 15:54, 22 Σεπτεμβρίου 2019
 • κυκλοφόρησε σε γαλλική μετάφραση. Έργα της πρακτικής θεολογίας: Ομιλητική, Κατηχητική. Επίσης λήμματα σε εγκυκλοπαίδειες. Πολλά από τα έργα του έτυχαν τιμητικής
  21 KB (1.440 λέξεις) - 05:20, 4 Οκτωβρίου 2019
 • ιδρυτής της θεολογικής σχολής της Αλεξάνδρειας, την οποία ανύψωσε από κατηχητική σχολή στα τέλη του 2ου αιώνα, τον οποίο και διαδέχθηκε ο μαθητής του Κλήμης
  11 KB (916 λέξεις) - 09:15, 8 Απριλίου 2019
 • υφηγητής στην έδρα της Πρακτικής Θεολογίας, διδάσκοντας για δύο χρόνια Κατηχητική, Λειτουργική και Εκκλησιαστική Ρητορική. Διετέλεσε τακτικός καθηγητής
  8 KB (487 λέξεις) - 17:05, 2 Οκτωβρίου 2019
 • και ο J. Dräseke τις αποδίδει στον Νικόλαο Μεθώνης). Σώζονται επίσης κατηχητικοί του λόγοι (PG 139, 893-897), αλλά και έργα με κοσμική θεματολογία, συμπεριλαμβανομένου
  11 KB (763 λέξεις) - 05:58, 11 Οκτωβρίου 2019
 • αίτιον των περί το Πάσχα ερίδων του β΄ αιώνος (1911) Η θρησκευτική και κατηχητική διδασκαλία (1912) Ο σπουδαιότερος παράγων της εκκλησιαστικής ανορθώσεως
  13 KB (903 λέξεις) - 13:50, 7 Οκτωβρίου 2019
 • το λόγο του Θεού. Στους Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως πραγματοποιούνται κατηχητικές συνάξεις για παιδιά και ενήλικες, με σκοπό τη διδαχή του Ευαγγελίου,
  20 KB (990 λέξεις) - 12:15, 21 Αυγούστου 2019
 • έργων του είναι τα εξής: Απάντησις εις την ψευδεπίγραφον απόκρισιν της κατηχητικής συνόψεως της Ιεράς Ιστορίας. Της κατά Χριστόν Ηθικής πραγματεία. Περί
  12 KB (615 λέξεις) - 08:02, 13 Οκτωβρίου 2019
 • Ιστορία των Θρησκευμάτων δίδαξε κατά καιρούς και άλλα μαθήματα όπως η Κατηχητική, η Λειτουργική, η Φιλοσοφία της θρησκείας κλπ. ενώ διετέλεσε κοσμήτορας
  10 KB (634 λέξεις) - 10:38, 3 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).