Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • ενέργειας. Ο μεταβολισμός διακρίνεται σε δύο σκέλη, τον καταβολισμό και τον αναβολισμό. Ο καταβολισμός περιλαμβάνει τις αντιδράσεις διάσπασης πολύπλοκων ουσιών
  7 KB (495 λέξεις) - 10:25, 22 Σεπτεμβρίου 2019
 • πρόσληψη της τροφής, την απορρόφηση, την αφομοίωση, τη βιοσύνθεση, τον καταβολισμό και την απέκκρισή της. Επομένως η διατροφή του ανθρώπου είναι το σύνολο
  4 KB (341 λέξεις) - 19:56, 8 Δεκεμβρίου 2019
 • αποτελεί παράγωγο της πουρίνης. Σχηματίζεται στον οργανισμό κυρίως από τον καταβολισμό πουρινικών βάσεων (αδενίνη, γουανίνη και ουρακίλη) των νουκλεϊκών οξέων
  10 KB (576 λέξεις) - 16:08, 6 Μαΐου 2017
 • Η χολερυθρίνη αποτελεί προϊόν του καταβολισμού της αίμης που προέρχεται κατα 85% από την αιμοσφαιρίνη, αλλά και από καταλάσες και κυττοχρώματα. Η αίμη
  16 KB (1.115 λέξεις) - 03:10, 7 Φεβρουαρίου 2020
 • L. Tymoczko και L. Stryer (2011). «Ρυθμός αναπλήρωσης πρωτεϊνών και καταβολισμός αμινοξέων». Βιοχημεία. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. σελίδες 726–730
  7 KB (542 λέξεις) - 11:25, 7 Φεβρουαρίου 2020
 • που προκύπτουν από τον καταβολισμό της L-λευκίνης και της αδρεναλίνης από τους ανθρώπινους ιστούς, και από τον καταβολισμό διαιτητικών υδατανθράκων
  12 KB (876 λέξεις) - 07:14, 29 Σεπτεμβρίου 2019
 • επέλθει στη γλυκόλυση με συνέπεια να καταστεί δυνατή η συνέχεια του καταβολισμού της γλυκόζης. Η δε απόδοση σε ATP κατά την αναεροβική αναπνοή είναι μικρή
  5 KB (342 λέξεις) - 21:20, 1 Νοεμβρίου 2019
 • ανάγκες θα πρέπει να είναι ικανοποιημένες με υδατάνθρακες και λίπη. Ο Καταβολισμός των πρωτεϊνών περιλαμβάνει τον κύκλο της ουρίας, που βρίσκεται στο ήπαρ
  10 KB (763 λέξεις) - 16:50, 6 Μαρτίου 2019
 • ανάγκες του. Ο μεταβολισμός δεν ολοκληρώνεται με το πεπτικό σύστημα, αλλά συνεχίζεται στο κάθε κύτταρο του οργανισμού με τη διαδικασία του καταβολισμού.
  13 KB (967 λέξεις) - 22:16, 6 Φεβρουαρίου 2020
 • κυτταρικά συστατικά (αναβολισμός) και την αποσύνθεση της οργανικής ύλης (καταβολισμός). Τα ζωντανά πλάσματα χρειάζονται ενέργεια για να διατηρήσουν την εσωτερική
  50 KB (4.096 λέξεις) - 01:14, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • οξαλοξικό και το α-κετογλουταρικό οξύ. Οι ενώσεις αυτές παράγονται από τον καταβολισμό μεταφέρονται από τα μιτοχόνδρια στο κυτταρόπλασμα, όπου συμμετέχουν σε
  10 KB (830 λέξεις) - 06:14, 7 Φεβρουαρίου 2020
 • αντικαρκινικούς παράγοντες. Επειδή η αλλοπουρινόλη αναστέλλει τη διάσπαση (καταβολισμό) της μερκαπτοπουρίνης, δοκιμάστηκε αργότερα από τον Wayne Rundles σε
  8 KB (560 λέξεις) - 17:36, 1 Οκτωβρίου 2019
 • δομικά υλικά ή και να αποθηκευθούν βιολογικά καύσιμα ή και πληροφορίες. Ο καταβολισμός είναι ο αντίστροφος βιολογικός μηχανισμός κατά τον οποίο μεγαλύτερα μόρια
  142 KB (10.678 λέξεις) - 10:44, 15 Φεβρουαρίου 2020
 • L-αλανίνη χαρακτηρίζεται ως αμιγώς γλυκογενετικό αμινοξύ καθώς κατά τον καταβολισμό της αποδίδει πυροσταφυλικό το οποίο μπορεί να εισέλθει στην γλυκονεογενετική
  35 KB (3.118 λέξεις) - 06:47, 6 Μαΐου 2017
 • και στη ρύθμιση των φλεγμονών, τον μεταβολισμό των υδατανθράκων, τον καταβολισμό των πρωτεϊνών, τη ρύθμιση των επιπέδων των ηλεκτρολυτών στο αίμα και
  36 KB (2.784 λέξεις) - 01:47, 9 Δεκεμβρίου 2019
 • της ινσουλίνης και κατ' επέκταση απορρύθμιση του αναβολισμού και του καταβολισμού, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μεταβολικών διαταραχών αναλόγων με εκείνες
  28 KB (2.149 λέξεις) - 15:17, 8 Οκτωβρίου 2019
 • μεταβολικών οδών: Μέσω της οξείδωσης γλυκολικών σε υπεροξειδοσώματα. Μέσω καταβολισμού της υδροξυπρολίνης σε μιτοχόνδρια. Στα υπεροξειδοσώματα, τα γλυοξυλικά
  20 KB (1.206 λέξεις) - 14:39, 7 Δεκεμβρίου 2019
 • υδρόθειο παράγεται ως παραπροϊόν του παραπάνω αναφερόμενου αναερόβιου καταβολισμού. Οι συνηθισμένες μέθοδοι εργαστηριακής παραγωγής υδροθείου είναι οι ακόλουθες:
  41 KB (2.896 λέξεις) - 16:48, 13 Ιανουαρίου 2018
 • φυσιολογικά με επίδραση της οξυγενάσης της αίμης (#1 και #2) σε αίμη, κατά τον καταβολισμό της αιμογλοβίνης. Αυτή η διεργασία παράγει μια ποσότητα καρβοξυαιμογλοβίνης
  51 KB (3.535 λέξεις) - 17:45, 28 Σεπτεμβρίου 2019
 • μεγάλου μεγέθους. Μία σημαντική λειτουργία ενός υπεροξεισώματος είναι ο καταβολισμός των λιπαρών οξέων πολύ μακράς αλύσου, μέσω της β-οξείδωσης. Στα ζωικά
  48 KB (4.069 λέξεις) - 18:21, 27 Νοεμβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

 • καταβολισμός < λόγιο ενδογενές δάνειο: αγγλική catabolism καταβολισμός αρσενικό η λειτουργία εκείνη του οργανισμού στην οποία οι πολύπλοκες ουσίες που
 • ουσιών που παίρνει από το περιβάλλον του δηλαδή, άλλοτε παράγει ενέργεια (καταβολισμός), συνήθως διασπώντας μεγαλομοριακές ενώσεις (που έχουν μεγάλα μόρια)

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).