Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • της ύπνωσής της, η ασθενής θυμόταν λεπτομερώς και εξέφραζε την αρχική κατάσταση που είχε οδηγήσει στο υστερικό σύμπτωμα, τότε αυτό εξαφανιζόταν. Αυτή
  65 KB (5.302 λέξεις) - 03:22, 10 Ιανουαρίου 2020
 • επόμενα χρόνια. Η κατάσταση ταμειακών ροών μπορεί να συγκριθεί με τον τραπεζικό λογαριασμό ενός προσώπου. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης περιλαμβάνει στοιχεία
  16 KB (1.145 λέξεις) - 12:48, 24 Μαρτίου 2013
 • προκειμένου να αναλύσουν τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ,κατάσταση ταμειακών ροών) χρησιμοποιούν ως μέσα τους
  18 KB (1.127 λέξεις) - 03:27, 16 Ιανουαρίου 2020
 • κατηγορίες επενδύσεων, οι Μετοχές Διακρατούμενες για Εμπορία μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και οι Μετοχές Διαθέσιμες για Πώληση μέσω Ιδίων Κεφαλαίων.
  4 KB (223 λέξεις) - 06:45, 17 Δεκεμβρίου 2019
 • Tl2+ σε γ-ακτινοβολημένα υδατικά διαλύματα Tl2SO4 σε κατάσταση ψύξης και έχει προταθεί η χρήση του ως ενδιάμεσο στη φωτοχημική αναγωγή διαλυμάτων Tl3+
  136 KB (10.365 λέξεις) - 15:36, 28 Οκτωβρίου 2019
 • αντιμετώπισε νέα συμφορά, καθώς η σύζυγός του Φίλα, συγκλονισμένη από την κατάσταση, αυτοκτόνησε. Σύντομα κατέφθασε στη Μακεδονία ο Λυσίμαχος, ο οποίος διεκδίκησε
  167 KB (9.363 λέξεις) - 21:58, 14 Ιανουαρίου 2020
 • θερμοκρασία δωματίου και σε κατάσταση ανακρυστάλλωσης. Δεν ενώνεται με τον άνθρακα δηλαδή δε σχηματίζει καρβίδια. Οι χρήσεις του ρηνίου περιορίζονται πρωτίστως
  126 KB (9.198 λέξεις) - 02:01, 16 Νοεμβρίου 2019
 • έχουν να διαχωρίσουν μεταξύ τους τα PGM, για να ληφθούν αυτά σε καθαρή κατάσταση. Στο χυτήριο, το οποίο μπορεί να έχει μια ικανότητα επεξεργασίας έως και
  119 KB (8.303 λέξεις) - 06:58, 20 Ιανουαρίου 2020
 • τέλος της χρήσεως μηδενίζονται, με τη μεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασμούς γενικής εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως και στη συνέχεια
  38 KB (915 λέξεις) - 05:41, 24 Δεκεμβρίου 2019
 • παλλάδιο, απορροφά και συγκρατεί μεγάλο όγκο υδρογόνου αλλά το αποδίδει σε κατάσταση ερυθροπύρωσης. Το φάσμα εκπομπής του είναι περίπλοκο επειδή διαθέτει πολλά
  204 KB (14.778 λέξεις) - 20:22, 5 Ιανουαρίου 2020
 • σχηματίζει πολύ σταθερά διμερή Ga2 δηλαδή μοριακούς δεσμούς σε στερεά κατάσταση. Γι'αυτό το λόγο ονομάζεται και "πολυμερικό" γάλλιο. Το γάλλιο διαχέεται
  171 KB (12.885 λέξεις) - 03:54, 27 Ιανουαρίου 2020
 • σκόνη, το αργυροκαρβίδιο, που δεν προσβάλλεται από το νερό και σε ξηρή κατάσταση είναι πολύ εκρηκτικό σώμα: 2Ag + HC≡CH → AgC≡CAg + H2 Το ίδιο σώμα σχηματίζεται
  272 KB (19.575 λέξεις) - 09:16, 23 Ιανουαρίου 2020
 • μέτρησης της έντασης των ανέμων, που βασίζεται στην παρατήρηση των αποτελεσμάτων του ανέμου στη στεριά ή τη θάλασσα. Το πλήρες επίσημο όνομά της είναι
  28 KB (1.126 λέξεις) - 19:31, 5 Ιανουαρίου 2020
 • cm3/mol. Σε στερεή κατάσταση έχει μέτρια πυκνότητα (7,31 g/cm3), 30η μεταξύ 75 μετάλλων, την ίδια περίπου με του κασσίτερου. Σε υγρή κατάσταση η πυκνότητά του
  143 KB (10.483 λέξεις) - 15:36, 26 Ιανουαρίου 2020
 • προ της λοίμωξης επίπεδα. Η συνεχής αντιγραφή του HIV έχει ως αποτέλεσμα μια κατάσταση γενικευμένης ανοσολογικής ενεργοποίησης που επιμένει κατά τη διάρκεια
  234 KB (19.624 λέξεις) - 20:49, 17 Ιανουαρίου 2020
 • δυσμενή του κατάσταση και επικαλούμενος τους συγγενικούς δεσμούς των δύο Οίκων. Αρχικά ο Σέλευκος αντιμετώπισε συναισθηματικά την κατάσταση, αλλά σύντομα
  275 KB (16.955 λέξεις) - 21:59, 14 Ιανουαρίου 2020
 • ο οποίος περιλαμβάνει την προϋπολογισθείσα κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τον ισολογισμό και την κατάσταση ταμειακής ρευστότητας, Ταμιακός προϋπολογισμός
  6 KB (361 λέξεις) - 08:03, 6 Ιανουαρίου 2020
 • προηγούμενο και περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα του κλεισίματος των λογαριασμών εσόδων - εξόδων και όλων των άλλων αποτελεσμάτων χρήσης. Ισοζύγιο πληρωμών
  3 KB (202 λέξεις) - 09:45, 6 Μαΐου 2017
 • νάρκωση χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Ιπποκράτη για τη διαδικασία ή την κατάσταση της έλλειψης αισθήσεων. Ο Γαληνός ανέφερε τη ρίζα μανδραγόρα, τους σπόρους
  10 KB (678 λέξεις) - 16:29, 21 Ιανουαρίου 2020
 • απολαμβάνουν ιδιαίτερα τα γρατσουνίσματα, παρά την καθολική έλλειψη αποτελεσμάτων. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι το γεγονός αυτό οφείλεται σε αρωματικούς
  109 KB (8.703 λέξεις) - 18:38, 11 Ιανουαρίου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).