Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • επόμενα χρόνια. Η κατάσταση ταμειακών ροών μπορεί να συγκριθεί με τον τραπεζικό λογαριασμό ενός προσώπου. Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης περιλαμβάνει στοιχεία
  16 KB (1.145 λέξεις) - 12:48, 24 Μαρτίου 2013
 • της ύπνωσής της, η ασθενής θυμόταν λεπτομερώς και εξέφραζε την αρχική κατάσταση που είχε οδηγήσει στο υστερικό σύμπτωμα, τότε αυτό εξαφανιζόταν. Αυτή
  65 KB (5.253 λέξεις) - 13:49, 22 Απριλίου 2019
 • κατηγορίες επενδύσεων, οι Μετοχές Διακρατούμενες για Εμπορία μέσω Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και οι Μετοχές Διαθέσιμες για Πώληση μέσω Ιδίων Κεφαλαίων.
  4 KB (223 λέξεις) - 15:19, 7 Δεκεμβρίου 2018
 • προκειμένου να αναλύσουν τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ,κατάσταση ταμειακών ροών) χρησιμοποιούν ως μέσα τους
  17 KB (1.092 λέξεις) - 15:08, 1 Φεβρουαρίου 2018
 • Tl2+ σε γ-ακτινοβολημένα υδατικά διαλύματα Tl2SO4 σε κατάσταση ψύξης και έχει προταθεί η χρήση του ως ενδιάμεσο στη φωτοχημική αναγωγή διαλυμάτων Tl3+
  135 KB (10.936 λέξεις) - 15:31, 25 Απριλίου 2019
 • θερμοκρασία δωματίου και σε κατάσταση ανακρυστάλλωσης. Δεν ενώνεται με τον άνθρακα δηλαδή δε σχηματίζει καρβίδια. Οι χρήσεις του ρηνίου περιορίζονται πρωτίστως
  124 KB (9.643 λέξεις) - 15:31, 25 Απριλίου 2019
 • τέλος της χρήσεως μηδενίζονται, με τη μεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασμούς γενικής εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως και στη συνέχεια
  38 KB (915 λέξεις) - 07:33, 6 Οκτωβρίου 2017
 • έχουν να διαχωρίσουν μεταξύ τους τα PGM, για να ληφθούν αυτά σε καθαρή κατάσταση. Στο χυτήριο, το οποίο μπορεί να έχει μια ικανότητα επεξεργασίας έως και
  116 KB (8.432 λέξεις) - 19:24, 29 Δεκεμβρίου 2018
 • αντιμετώπισε νέα συμφορά, καθώς η σύζυγός του Φίλα, συγκλονισμένη από την κατάσταση, αυτοκτόνησε. Σύντομα κατέφθασε στη Μακεδονία ο Λυσίμαχος, ο οποίος διεκδίκησε
  166 KB (9.429 λέξεις) - 18:59, 19 Μαΐου 2019
 • σχηματίζει πολύ σταθερά διμερή Ga2 δηλαδή μοριακούς δεσμούς σε στερεά κατάσταση. Γι'αυτό το λόγο ονομάζεται και "πολυμερικό" γάλλιο. Το γάλλιο διαχέεται
  170 KB (13.138 λέξεις) - 03:43, 18 Απριλίου 2018
 • μέτρησης της έντασης των ανέμων, που βασίζεται στην παρατήρηση των αποτελεσμάτων του ανέμου στη στεριά ή τη θάλασσα. Το πλήρες επίσημο όνομά της είναι
  28 KB (1.101 λέξεις) - 23:41, 16 Μαρτίου 2019
 • σκόνη, το αργυροκαρβίδιο, που δεν προσβάλλεται από το νερό και σε ξηρή κατάσταση είναι πολύ εκρηκτικό σώμα: 2Ag + HC≡CH → AgC≡CAg + H2 Το ίδιο σώμα σχηματίζεται
  267 KB (19.794 λέξεις) - 07:06, 16 Απριλίου 2019
 • παλλάδιο, απορροφά και συγκρατεί μεγάλο όγκο υδρογόνου αλλά το αποδίδει σε κατάσταση ερυθροπύρωσης. Το φάσμα εκπομπής του είναι περίπλοκο επειδή διαθέτει πολλά
  201 KB (15.475 λέξεις) - 12:48, 13 Απριλίου 2019
 • προηγούμενο και περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα του κλεισίματος των λογαριασμών εσόδων - εξόδων και όλων των άλλων αποτελεσμάτων χρήσης. Ισοζύγιο πληρωμών
  3 KB (202 λέξεις) - 09:45, 6 Μαΐου 2017
 • cm3/mol. Σε στερεή κατάσταση έχει μέτρια πυκνότητα (7,31 g/cm3), 30η μεταξύ 75 μετάλλων, την ίδια περίπου με του κασσίτερου. Σε υγρή κατάσταση η πυκνότητά του
  142 KB (11.237 λέξεις) - 11:29, 26 Μαρτίου 2019
 • δυσμενή του κατάσταση και επικαλούμενος τους συγγενικούς δεσμούς των δύο Οίκων. Αρχικά ο Σέλευκος αντιμετώπισε συναισθηματικά την κατάσταση, αλλά σύντομα
  275 KB (16.919 λέξεις) - 16:20, 8 Μαΐου 2019
 • προ της λοίμωξης επίπεδα. Η συνεχής αντιγραφή του HIV έχει ως αποτέλεσμα μια κατάσταση γενικευμένης ανοσολογικής ενεργοποίησης που επιμένει κατά τη διάρκεια
  219 KB (19.129 λέξεις) - 17:22, 31 Μαρτίου 2019
 • νάρκωση χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Ιπποκράτη για τη διαδικασία ή την κατάσταση της έλλειψης αισθήσεων. Ο Γαληνός ανέφερε τη ρίζα μανδραγόρα, τους σπόρους
  10 KB (679 λέξεις) - 16:54, 23 Μαρτίου 2019
 • απολαμβάνουν ιδιαίτερα τα γρατσουνίσματα, παρά την καθολική έλλειψη αποτελεσμάτων. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι το γεγονός αυτό οφείλεται σε αρωματικούς
  102 KB (8.351 λέξεις) - 10:38, 8 Μαΐου 2019
 • φρουρούν τομείς πολύ μεγαλύτερους από όσους ήταν ικανοί να κρατήσουν. Η κατάσταση χειροτέρεψε από την απόφαση να μεταφερθούν μερικές μηχανοκίνητες μεραρχίες
  69 KB (5.225 λέξεις) - 10:15, 1 Μαΐου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).