Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Υπάρχει μια σελίδα με τον τίτλο "Καρβοξυλικά οξέα" στη Βικιπαίδεια

 • Τα καρβοξυλικά οξέα ή καρβονικά οξέα είναι οργανικά οξέα που χαρακτηρίζονται από την παρουσία μιας τουλάχιστον χαρακτηριστικής ομάδας καρβοξυλίου ή καρβοξυλομάδας
  43 KB (3.535 λέξεις) - 12:14, 31 Δεκεμβρίου 2019
 • σκέλος του οξέος. Αυτό είναι πιο επιβεβλημένο και πιο συνηθισμένο για τα (σχετικά) πιο σύνθετα καρβοξυλικά οξέα. Οι χημικοί τύποι των καρβοξυλικών οξέων συνήθως
  86 KB (4.910 λέξεις) - 05:10, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Οργανικό οξύ (ανακατεύθυνση από Οργανικά οξέα)
  οργανικά οξέα είναι τα καρβοξυλικά οξέα, η οξύτητα των οποίων συνδέεται με τη χαρακτηριστική ομάδα καρβοξύλιο ή καρβοξυλομάδα (–COOH). Τα σουλφονικά οξέα, που
  12 KB (876 λέξεις) - 07:14, 29 Σεπτεμβρίου 2019
 • αποτελείται από εστέρες της γλυκερόλης με καρβοξυλικά οξέα, δικαρβοξυλικά οξέα, υδροξυοξέα, και κιναμμωμικά οξέα. Είναι αδιάλυτη σε όλους τους οργανικούς
  3 KB (172 λέξεις) - 18:02, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • κατασκευαστεί από την αντίδραση διαμινών με καρβοξυλικά παράγωγα. Σε αυτό το παράδειγμα το παράγωγο είναι ένα [[καρβοξυλικά οξέα|δικαρβοξυλικό οξύ], αλλά χρησιμοποιούνται
  7 KB (438 λέξεις) - 17:51, 6 Μαΐου 2017
 • Οξαιθανικό οξύ (κατηγορία Καρβονικά οξέα)
  και το οξαλικό οξύ (HOOCCOOH), το οξαιθανικό οξύ είναι ένα από τα C2 καρβοξυλικά οξέα. Πιο συγκεκριμένα, ανήκει στα αλδεϋδοξέα. Το χημικά καθαρό οξαιθανικό
  20 KB (1.206 λέξεις) - 14:39, 7 Δεκεμβρίου 2019
 • είναι πολύ πιο ισχυρές βάσεις από τα καρβοξυλικά οξέα, τους εστέρες, τις αλδεΰδες και τις κετόνες (συζυγή οξέα με pKa μεταξύ −6 και −10). Εκτιμάται σε
  25 KB (1.574 λέξεις) - 04:43, 31 Οκτωβρίου 2019
 • («τριγλυκερίδια»), αποτελούν τριεστέρες της γλυκερόλης. Τα λιπαρά οξέα είναι γραμμικά αλειφατικά καρβοξυλικά οξέα που περιέχουν 12 έως 20 άτομα C. Διακρίνονται σε κορεσμένα
  18 KB (1.299 λέξεις) - 19:52, 16 Οκτωβρίου 2019
 • Οξύ (ανακατεύθυνση από Οξέα)
  οξέος-βάσης Οι σύγχρονοι ορισμοί για τα οξέα ασχολούνται με τις θεμελιώδεις χημικές αντιδράσεις που είναι κοινές για όλα τα οξέα. Τα περισσότερα οξέα
  50 KB (3.789 λέξεις) - 09:55, 7 Μαΐου 2019
 • ταρταρικό οξύ) είναι ένα φυσικό οργανικό καρβοξυλικό οξύ με χημικό τύπο C4H6O6. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα οξέα των φρούτων και το βρίσκουμε κυρίως στα
  13 KB (805 λέξεις) - 20:08, 16 Οκτωβρίου 2019
 • Μηλικό οξύ (κατηγορία Δικαρβοξυλικά οξέα)
  και γενικά θεωρείται ως ένα από τα ασθενέστερα οξέα που απαντώνται στα τρόφιμα. Το μόριο του μηλικού οξέος περιέχει ένα ασύμμετρο άτομο άνθρακα, δηλαδή
  11 KB (681 λέξεις) - 11:59, 11 Ιανουαρίου 2020
 • και στον αιθέρα. Ανήκει στην οικογένεια των καρβοξυλικών οξέων και έχει τις χημικές ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων και των υδροξυενώσεων. Έχει σημείο τήξης
  11 KB (655 λέξεις) - 11:46, 2 Δεκεμβρίου 2019
 • Προπανικό οξύ (κατηγορία Αλκανικά οξέα)
  μικρότερης μοριακής μάζας καρβοξυλικά οξέα, δηλαδή το μεθανικό οξύ και το αιθανικό οξύ, και στα μεγαλύτερης μοριακής μάζας λιπαρά οξέα. Είναι αναμείξιμο με
  35 KB (3.213 λέξεις) - 21:45, 3 Δεκεμβρίου 2019
 • Αδιπικό οξύ (κατηγορία Καρβονικά οξέα)
  καταπολέμηση του «καψίματος» στο στομάχι. Το αδιπικό οξύ, όπως τα περισσότερα καρβοξυλικά οξέα, είναι μέτριο ερεθιστικό του δέρματος. Είναι ασθενώς τοξικό, με μέση
  17 KB (797 λέξεις) - 10:33, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • ήπιο οξειδωτικό μέσο. Παραδείγματος χάρη, οξειδώνει τις αλδεΰδες σε καρβοξυλικά οξέα. Τέτοιες αντιδράσεις δουλεύουν καλύτερα όταν το οξείδιο του αργύρου
  10 KB (512 λέξεις) - 07:05, 29 Σεπτεμβρίου 2019
 • λυσεργικό οξύ και η ψιλοκυβίνη, υπάρχουν ως αμφιτεριόντα επειδή περιέχουν καρβοξυλικά κέντρα και κέντρα αμμωνίου. Πολλά αμφιτεριόντα περιέχουν τεταρτοταγή
  8 KB (547 λέξεις) - 17:01, 6 Μαΐου 2017
 • Εξανικό οξύ (κατηγορία Αλκανικά οξέα)
  συγκεκριμένα, το εξανικό οξύ είναι κορεσμένο καρβοξυλικό οξύ «ευθείας αλυσίδας» (ανήκει στα λεγόμενα αλκανικά οξέα). Είναι άχρωμο ελαιώδες υγρό με χαρακτηριστική
  9 KB (266 λέξεις) - 22:01, 20 Ιουλίου 2019
 • αλκυλαμινοδεοξοδισαντικατάσταση. Επίσης, η υδρόλυση νιτριλίων (RC≡N) προς καρβοξυλικά οξέα είναι επίσης μια μορφή αντίδρασης προσθήκης - απόσπασης. Τα Wikimedia
  6 KB (313 λέξεις) - 16:27, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 • Μονοακόρεστο λιπαρό οξύ (κατηγορία Λιπαρά οξέα)
  ομοιοπολικοί. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, από την άλλη, έχουν περισσότερους από έναν διπλούς δεσμούς. Τα λιπαρά οξέα είναι μακριά μόρια μορφής αλυσίδας
  9 KB (627 λέξεις) - 10:27, 2 Νοεμβρίου 2019
 • Νιτρώδες οξύ (κατηγορία Ανόργανα οξέα)
  οξειδωθούν παραπέρα σε καρβοξυλικά οξέα, ή να αναχθούν σε αμίνες. Η διεργασία αυτή έχει εμπορική εφαρμογή στην παραγωγή του αδιπικού οξέος. Το νιτρώδες οξύ
  17 KB (1.279 λέξεις) - 02:01, 29 Σεπτεμβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

 • ROR' + NaCl Τα καρβοξυλικά οξέα είναι οργανικά οξέα που χαρακτηρίζονται από την παρουσία μιας τουλάχιστον χαρακτηριστικής ομάδας καρβοξυλίου ή καρβοξυλομάδας

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).