Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • λόγους η ηθική χωρίζεται συνήθως σε τρία πεδία ή κλάδους: σε κανονιστική, μεταηθική και περιγραφική. Η κανονιστική ηθική διατυπώνει κανόνες του ηθικού πράττειν
  9 KB (627 λέξεις) - 20:53, 6 Φεβρουαρίου 2020
 • Ωφελιμισμός (κατηγορία Ηθικές θεωρίες)
  Τζον Στιούαρτ Μιλλ, δείτε: Ωφελιμισμός (βιβλίο). Ο ωφελιμισμός είναι κανονιστική ηθική θεωρία σύμφωνα με την οποία, σκοπός των πράξεών μας πρέπει να είναι η
  4 KB (274 λέξεις) - 18:42, 8 Απριλίου 2019
 • Η πληροφορική ηθική (computer ethics) ανήκει στην εφαρμοσμένη ηθική, το παρακλάδι εκείνο της  κανονιστικής ηθικής το οποίο μελετά πρακτικά και καθημερινά
  4 KB (291 λέξεις) - 08:18, 17 Οκτωβρίου 2018
 • Η συνεπειοκρατία είναι «μια από τις κατηγορίες της κανονιστικής ηθικής θεωρίας, που τοποθετεί την ηθικότητα μιας πράξης στις συνέπειες που αυτή παράγει»
  1 KB (70 λέξεις) - 10:57, 3 Νοεμβρίου 2019
 • Richard T. Garner και ο Bernard Ρόζεν, Ηθική Φιλοσοφία: Μια Συστηματική Εισαγωγή για να Κανονιστικής Ηθικής και Μετα-ηθικής. (Macmillan, 1967) Δείτε γενικά,
  6 KB (407 λέξεις) - 19:40, 2 Απριλίου 2019
 • εργαλείων της σύγχρονης αναλυτικής φιλοσοφίας, και κανονιστική θεωρία δικαίου, η πολιτική και ηθική φιλοσοφία σχετικά με το τι πρέπει να είναι το δίκαιο
  8 KB (637 λέξεις) - 17:05, 6 Φεβρουαρίου 2020
 • έγκυρων διαδικασιών νομιμοποίησης χωρίς ανάγκη θεμελίωσης σε κανονιστικές ηθικές νόρμες. Η ηθική ευθύνη περιορίζεται στην ιδιωτική σφαίρα και το άθροισμα
  21 KB (1.771 λέξεις) - 10:55, 23 Μαρτίου 2020
 • λειτουργίες του ανθρωπίνου εγκεφάλου, νοητικές διεργασίες, συστήματα κανονιστικής ηθικής και κοινωνικές και πολιτιστικές μορφές συμπεριφοράς. Τόσο στην διοικητική
  13 KB (877 λέξεις) - 16:29, 6 Φεβρουαρίου 2020
 • Απόφαση, είτε τίθενται δευτερεύοντες κανόνες δικαίου οπότε και καλείται «κανονιστική απόφαση», είτε ρυθμίζονται διοικητικής φύσεως θέματα (π.χ. πρόσληψη,
  25 KB (1.922 λέξεις) - 10:29, 7 Σεπτεμβρίου 2019
 • ένα στόχο και στη συνέχεια εξέταζε το νόμο εναντίον του. Έτσι, οι κανονιστικές ή ηθικές θεωρίες που θα μπορούσαν αφελώς να θεωρηθούν ως δοκιμασίες για τον
  29 KB (2.321 λέξεις) - 07:24, 26 Μαρτίου 2020
 • (Σύνταγμα) δημοκρατική εξουσία « δεοντική ή κανονιστική»- νομική: Το Σύνταγμα αποτελεί πράξη κανονιστική που περιέχει κανόνες υποχρεωτικούς, οι οποίοι
  125 KB (10.176 λέξεις) - 15:22, 4 Ιανουαρίου 2020
 • αναζητήσεις των παλαιοτέρων αλλά διατύπωσε και τη θεωρία για τον λόγο ως κανονιστική αρχή που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ αντιθέτων δυνάμεων δημιουργώντας
  101 KB (8.011 λέξεις) - 13:20, 17 Νοεμβρίου 2018
 • η διοίκηση του οργανισμού, οι πελάτες του οργανισμού, οι νομικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία τους. Ο καθορισμός της πολιτικής
  24 KB (1.647 λέξεις) - 20:34, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • αισθητική και την ηθική .Όμως το 1902 θεώρησε πως η αισθητική , η ηθική και η λογική , με αυτή τη σειρά αποτελούν την κανονιστική επιστήμη .Χαρακτήρισε
  95 KB (8.038 λέξεις) - 01:22, 5 Οκτωβρίου 2019
 • την Επιστήμη ως ‘’’περιγραφική’’’ του κόσμου ενώ την θρησκεία ως ‘’’κανονιστική’’’. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν η Επιστήμη και τα μαθηματικά επικεντρωθούν
  51 KB (4.440 λέξεις) - 15:19, 1 Φεβρουαρίου 2020
 • επαγγελματικό προσανατολισμό. Ενώ μέχρι τη δεκαετία του 1970 μια έντονα κανονιστική( στηριγμένη σε νόρμες) προσέγγιση ήταν χαρακτηριστική  για πολλές θεωρίες
  42 KB (3.214 λέξεις) - 06:41, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • τους επιστήμονες. Αντιπαρατάχτηκε απέναντι σε οποιαδήποτε μεμονωμένη κανονιστική επιστημονική μέθοδο με την αιτιολογία ότι μια τέτοια μέθοδος θα μπορούσε
  51 KB (4.519 λέξεις) - 20:44, 29 Σεπτεμβρίου 2019
 • ραβίνων αυτή την εποχή δεν είναι σε κανένα βαθμό ούτε κανονικός ούτε κανονιστικός, και μιλώντας περιγραφικά, η σχολές δεν μπορούν να αποκαλεστούν "ελιτιστικές"
  111 KB (9.273 λέξεις) - 00:37, 17 Οκτωβρίου 2019
 • προτού αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα ώστε να λάβει κανονιστική έγκριση. Σε συνέντευξη με τον Sean Hannity στις 4 Μαρτίου, ο Trump ισχυρίστηκε
  163 KB (12.542 λέξεις) - 20:50, 7 Απριλίου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα