Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Ανωτέρας Σχολής
  11 KB (641 λέξεις) - 18:13, 6 Ιανουαρίου 2020
 • ανάπτυξη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Το παραπάνω νομοσχέδιο προέβλεπε τη διάρθρωση της τεχνικής εκπαίδευσης σε τρεις βαθμίδες:
  17 KB (1.237 λέξεις) - 05:08, 15 Ιανουαρίου 2018
 • στη δημόσια Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση. Λειτουργησε ως Τεχνική Σχολή, ως Κέντρο Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Τ.Ε.), ως Τεχνικό Επαγγελματικό
  7 KB (487 λέξεις) - 00:33, 26 Δεκεμβρίου 2018
 • εκπαιδευτικές της υπηρεσίες ως: Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δηλαδή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες στους τομείς: Πληροφορικής
  2 KB (159 λέξεις) - 10:00, 12 Μαρτίου 2019
 • μαθηματικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης εκπαιδευτικών-μαθηματικών καθώς και για προβλήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Έχει
  7 KB (504 λέξεις) - 12:06, 21 Δεκεμβρίου 2019
 • Εκπαίδευση στην Κύπρο Κατάλογος σχολείων στην Κύπρο ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γυμνάσιο[νεκρός σύνδεσμος] ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κύπρος
  8 KB (520 λέξεις) - 09:51, 9 Οκτωβρίου 2019
 • παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Οι Καθηγητές της ΣΝΔ θεωρούνται
  22 KB (1.419 λέξεις) - 07:49, 16 Οκτωβρίου 2019
 • αφού ίδρυσε το 1933 την Τεχνική Σχολή «Αρχιμήδης»,, ενώ θεωρήθηκε ως ο «πατέρας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας». Αρθρογραφούσε
  9 KB (539 λέξεις) - 11:08, 7 Οκτωβρίου 2019
 • της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π
  114 KB (8.088 λέξεις) - 05:51, 25 Μαρτίου 2020
 • λειτούργησε ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ). Ένα χρόνο μετά ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ). Μετέπειτα το 1983
  59 KB (4.007 λέξεις) - 13:59, 10 Φεβρουαρίου 2020
 • διαφορετικές προδιαγραφές εκπαίδευσης. Τα σχολεία για ενήλικες περιλαμβάνουν τα Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) και τις Επαγγελματικές, Στρατιωτικές κ
  25 KB (2.011 λέξεις) - 20:03, 18 Μαρτίου 2020
 • σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το Περιβάλλον (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση). Οι Πτυχιούχοι Περιβαλλοντολόγοι μπορούν να
  10 KB (586 λέξεις) - 07:33, 9 Μαρτίου 2020
 • γλώσσα έγινε αποδεκτή γιατί συνδέθηκε με την ανάπτυξη της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και τον πρακτικό χαρακτήρα των σπουδών. Με την εγκαθίδρυση
  24 KB (1.711 λέξεις) - 03:13, 2 Δεκεμβρίου 2018
 • από το 2005 το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Παιδείας-Παράδοσης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε.) «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο κατασκευάστηκε με
  58 KB (3.705 λέξεις) - 13:17, 31 Δεκεμβρίου 2019
 • Ευάγγελος Παπανούτσος (κατηγορία Νεοελληνική εκπαίδευση)
  αναλύεται στους εξής βασικούς άξονες: Την ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στην αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Στην
  25 KB (1.906 λέξεις) - 19:59, 6 Ιανουαρίου 2020
 • Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων (κατηγορία Επαγγελματικές ενώσεις στην Ελλάδα)
  διδάσκουν τέχνη στην εκπαίδευση. Το σωματείο συστάθηκε αρχικά το 1981 με τον τίτλο «Ένωση Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης» (Ε.Κ.Κ.Μ.ΜΕ).
  24 KB (1.468 λέξεις) - 13:38, 6 Οκτωβρίου 2019
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (κατηγορία Εκπαίδευση στην Ελλάδα)
  διάκριση στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εξαίρεση αποτελεί η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ο τεχνολογικός τομέας της Ανώτατης Εκπαίδευσης περιλάμβάνε τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
  52 KB (3.085 λέξεις) - 18:34, 23 Φεβρουαρίου 2020
 • προπτυχιακά, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά προγράμματα διαπολιτισμικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο του Κραγκούγιεβατς έχει εντάξει στη δομή του
  26 KB (1.655 λέξεις) - 20:40, 14 Οκτωβρίου 2019
 • Παιδαγωγική, η οποία καταργήθηκε το 1989, αν και η εκπαίδευση καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ακόμα δυνατή. Σήμερα γύρω στους 30.000 προ- και
  19 KB (1.322 λέξεις) - 04:13, 15 Οκτωβρίου 2019
 • διευθυντής ένας μόνο από τους καθηγητές της σχολής, αλλά και ο σκηνοθέτης Α του Εθνικού. Διαχωρίζονταν το διδακτικό προσωπικό σε καθηγητές και διδασκάλους. Στον
  54 KB (4.438 λέξεις) - 22:45, 28 Φεβρουαρίου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).