Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Γενικά ο όρος ισομέρεια σημαίνει κατανομή σε ίσα μέρη. Το αντίθετο είναι η ανισομέρεια. Ειδικότερα στη Χημεία ισομέρεια, ή ισομερισμός (ως αποτέλεσμα
  8 KB (556 λέξεις) - 18:03, 3 Φεβρουαρίου 2018
 • χαρακτηριστική ιδιότητα των οργανικών και όχι μόνον ενώσεων είναι η ισομέρεια. Ισομέρεια είναι το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερες ενώσεις με τον
  23 KB (1.724 λέξεις) - 07:22, 4 Μαΐου 2017
 • είναι η γλυκόζη, η φρουκτόζη και η γαλακτόζη που διακρίνονται και για την ισομέρειά τους και αποτελούν πηγές ενέργειας και συστατικά των δισακχαριτών. Ο μονοσακχαρίτης
  3 KB (215 λέξεις) - 10:23, 4 Φεβρουαρίου 2018
 • χαρακτηρίζεται ως αρωματική αλκοόλη Κεφαλλωνίτης Ι. "Συμβολισμός-Ονοματολογία-Ισομέρεια στην Ανόργανη και Οργανική Χημεία", Αθήνα 1989. Πετάσης Ν. "Ασκήσεις και
  19 KB (644 λέξεις) - 05:22, 15 Απριλίου 2019
 • του άνθρακα και νερό. Κάθε ισομερές γλυκόζης υπόκειται σε περιστροφική ισομέρεια. Εντός της κυκλικής μορφής της γλυκόζης, η περιστροφή μπορεί να συμβεί
  34 KB (2.706 λέξεις) - 12:04, 23 Μαΐου 2018
 • από τον κεντρικό δεσμό δεν είναι δυνατή. Αυτή η ιδιότητα οδηγεί στην ισομέρεια cis-trans. Οι διπλοί δεσμοί είναι μικρότεροι από τους απλούς δεσμούς επειδή
  12 KB (787 λέξεις) - 17:50, 15 Φεβρουαρίου 2018
 • διακλαδισμένης αλυσίδας είναι το όνομα του αλκανίου ευθύγραμμης αλυσίδας, το οποίο αντιστοιχεί στον αριθμό ατόμων άνθρακα αυτής της μακρύτερης αλυσίδας. Το πλήρες
  61 KB (4.923 λέξεις) - 08:07, 12 Ιουλίου 2017
 • μεγαλύτερα μόρια συνυπάρχουν συχνά σε πολλαπλές σταθερές γεωμετρίες (ισομέρεια διαμόρφωσης (conformational isomerism)) που είναι κοντά ενεργειακά με
  33 KB (2.153 λέξεις) - 18:41, 6 Μαΐου 2017
 • ενώσεις συναρμογής του Pt είναι κινητικά αδρανείς, πολλές μελέτες πάνω στην ισομέρεια των συμπλόκων έγιναν με σύμπλοκα λευκόχρυσου. Η ύπαρξη μεταλλοκαρβονυλίων
  201 KB (15.475 λέξεις) - 12:48, 13 Απριλίου 2019
 • αιθύλιο που συνδέεται στο μεσαίο (#3) άτομο άνθρακα της πενταμελούς κύριας αλυσίδας του. Η ονομασία «3-αιθυλοπεντάνιο» προέρχεται από την ονοματολογία κατά
  29 KB (2.934 λέξεις) - 12:48, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • συγκρότηση των πολυπεπτιδικών αλυσίδων των πρωτεϊνών, η σερίνη έχει την ιδιότητα να υπόκειται σε τροποποιήσεις της πλευρικής της αλυσίδας, όπως η γλυκοζυλίωση
  7 KB (308 λέξεις) - 22:45, 11 Ιουνίου 2014
 • επιστήμονες ονόμασαν το μόριο αυτό L-ασκορβικό οξύ, με βάση την οπτική του ισομέρεια. Το 1937, απονεμήθηκε στον Norman Haworth το βραβείο Νόμπελ για τη χημεία
  26 KB (2.054 λέξεις) - 07:43, 23 Μαΐου 2019
 • δίνεται με τους αριθμούς θέσης, που προκύπτουν μετά από αρίθμηση της κύριας αλυσίδας. Παρουσιάζει τις ιδιότητες συζυγούς διενίου. Δίνει αντιδράσεις προσθήκης
  11 KB (359 λέξεις) - 07:08, 7 Μαΐου 2017
 • της κύριας ανθρακικής αλυσίδας: Το τμήμα «βουτ-» δηλώνει την παρουσία τεσσάρων (4) ατόμων άνθρακα στην κύρια ανθρακική αλυσίδα της ένωσης, το ενδιάμεσο
  13 KB (695 λέξεις) - 13:02, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • ή τριπλούς) δεσμούς αντίστοιχα. 2. Ανάλογα με τη μορφή της ανθρακικής αλυσίδας. Μια άλλη διάκριση χωρίζει τις οργανικές ενώσεις σε ευθύγραμμες ή άκυκλες
  39 KB (2.793 λέξεις) - 16:01, 31 Οκτωβρίου 2018
 • αζάνια δεν μπορεί να είναι χειρόμορφα. Εκτός από τα ισομερή με διακλαδώσεις αλυσίδας, τα άτομα αζώτου μπορούν να σχηματίσουν έναν ή περισσότερους ισοκυκλικούς
  16 KB (1.154 λέξεις) - 13:41, 11 Απριλίου 2019
 • που προκείπτουν μετά από αρίθμηση της κύριας αλυσίδας (εδώ δακτυλίου). Η αρίθμηση της κύριας αλυσίδας (εδώ) αρχίζει από τα άτομα με το διπλό δεσμό, και
  14 KB (686 λέξεις) - 07:05, 7 Μαΐου 2017
 • συγκεκριμένα, το εξανικό οξύ είναι κορεσμένο καρβοξυλικό οξύ «ευθείας αλυσίδας» (ανήκει στα λεγόμενα αλκανικά οξέα). Είναι άχρωμο ελαιώδες υγρό με χαρακτηριστική
  9 KB (266 λέξεις) - 15:55, 24 Νοεμβρίου 2016
 • (1) δακτυλίου στο μόριό του. Το πρώτο πρόθεμα της ονομασίας της κύριας αλυσίδας «προπ-» δηλώνει την παρουσία τριών (3) ατόμων άνθρακα ανά μόριο της ένωσης
  24 KB (1.649 λέξεις) - 08:31, 6 Μαΐου 2017
 • κύριας ανθρακικής αλυσίδας στην οποία στα οποία ενώνονται οι ακολουθούμενες διακλαδώσεις. Ακολουθεί η ονομασία της κύριας ανθρακικής αλυσίδας: Το τμήμα «πεντ-»
  28 KB (3.254 λέξεις) - 12:55, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).