Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • επικρατές Α και το υπολειπόμενο a, οπότε υπάρχουν τρεις πιθανοί γονότυποι: AA (ομοζυγωτικό επικρατές), Aa (ετεροζυγωτικό), aa (ομοζυγωτικό υπολειπόμενο).
  2 KB (90 λέξεις) - 21:49, 11 Ιανουαρίου 2018
 • αποτέλεσμα σε ορισμένους τύπους της νόσου να εκδηλώνονται συμπτώματα και σε ετεροζυγώτες. Η διαταραχή εντοπίζεται στην απορρόφηση των αμινοξέων κυστίνη, λυσίνη
  3 KB (154 λέξεις) - 22:36, 8 Απριλίου 2020
 • βρίσκονται σε ομοζυγωτία (αν έχουν μεταξύ τους το ίδιο αλληλόμορφο) και σε ετεροζυγωτία (αν έχουν μεταξύ τους διαφορετικό αλληλόμορφο). Γνωστές περιπτώσεις φυλοσύνδετων
  4 KB (254 λέξεις) - 11:54, 19 Νοεμβρίου 2020
 • σε ομοζυγωτική κατάσταση, είναι θνησιγόνα. Στην περίπτωση που υπάρχει ετεροζυγωτία ενός υπολειπόμενου αλληλομόρφου, με κάποιο έλλειμμα θα εκδηλωθεί το γνώρισμα
  7 KB (448 λέξεις) - 17:49, 28 Δεκεμβρίου 2020
 • μαλλιά και με υπερκερατώσεις στις παλάμες και στα πέλματα. Όταν είναι "ετεροζυγώτης" (φέρει δηλαδή ένα παθολογικό γονίδιο), τότε έχει δομικά φυσιολογικό
  22 KB (1.861 λέξεις) - 15:44, 18 Δεκεμβρίου 2019
 • βίαιη αντιμετάθεση των φλοιϊκών στρωμάτων. Τα ποντίκια τα οποία είναι ετεροζυγωτικά όσον αφορά το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για το σχηματισμό της ρεελίνης
  7 KB (641 λέξεις) - 07:09, 6 Μαΐου 2017
 • αναλύσεις συσχέτισαν την ποικιλομορφία αυτή με χαμηλούς αλλοζυμικούς ετεροζυγώτες.. Η γερακίνα, αρκετές φορές, δύσκολα ξεχωρίζει στην παρατήρηση πεδίου
  28 KB (2.247 λέξεις) - 07:57, 28 Σεπτεμβρίου 2020
 • πουλιών και πολύ λίγων εντόμων και ερπετών. Επίσης οι άνθρωποι που είναι ετεροζυγώτες για μια διαταραχή φαίνεται ότι φέρουν και μια τέταρτη δυνατότητα διάκρισης
  63 KB (4.991 λέξεις) - 20:37, 31 Μαρτίου 2020
 • μπορεί να μεταβιβάσει την ασθένεια και είναι γνωστό ως φορέας ή ετεροζυγωτό. Οι ετεροζυγωτοί μπορεί ακόμα να προσβληθούν από ελονοσία, αλλά τα συμπτώματά
  120 KB (8.749 λέξεις) - 02:09, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • αδέλφια προέρχονται από το ίδιο ζυγωτό, που είναι γενετικά το ίδιο. Τα ετεροζυγωτικά αδέλφια είναι γενετικά διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο, σαν κανονικά
  118 KB (8.955 λέξεις) - 21:04, 21 Δεκεμβρίου 2020
 • αλληλομόρφου της αιμοσφαιρίνης S) έχουν δρεπανοκυτταρική αναιμία, ενώ οι ετεροζυγώτες (με ένα παθολογικό και ένα φυσιολογικό αλληλόμορφο) παρουσιάζουν ανθεκτικότητα
  158 KB (14.366 λέξεις) - 05:47, 4 Ιανουαρίου 2021
 • δημοσιευμένα δεδομένα πρότειναν ότι μόνο η προστασία των RhD-θετικών ετεροζυγωτών ήταν μακροπρόθεσμης φύσεως· η προστασία των RhD-θετικών ομοζυγωτών μειώθηκε
  30 KB (1.926 λέξεις) - 22:22, 23 Αυγούστου 2020
 • τη νόσο. Άτομα με μόνο ένα μη φυσιολογικό γονίδιο καλούνται φορείς (ετεροζυγώτες) και μπορεί να εμφανίζουν ήπιες, αλλά κλινικά ασήμαντες, ανωμαλίες στο
  44 KB (3.419 λέξεις) - 03:10, 14 Οκτωβρίου 2019
 • συχνότερα σε δίδυμα παιδιά, τόσο μονοωικά (μονοζυγωτικά) όσο και σε ετεροζυγωτικά, καθώς και σε αρκετές ομάδες ατόμων με νευρολογικές διαταραχές (όπως
  58 KB (4.508 λέξεις) - 13:34, 20 Ιανουαρίου 2021
 • ανθρώπους, οι αδρανοποιήσεις γονιδίων (gene knockouts) συμβαίνουν φυσικά ως ετεροζυγωτή ή ομοζυγωτή απώλεια λειτουργίας (loss-of-function) των αδρανοποιήσεων
  135 KB (9.161 λέξεις) - 19:26, 18 Νοεμβρίου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

 • ωαρίου, σε αντιδιαστολή προς τους μονοζυγώτες ή ομοζυγώτες μονοζυγωτικός ομοζυγώτης ομοζυγωτικός διζυγώτης ετεροζυγώτης ετεροζυγωτικός     διζυγωτικός