Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • αντιβιοτικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι η κοτριμοξαζόλη (cotrimoxazole), ερυθρομυκίνη (erythromycin), δοξυκυκλίνη (doxycycline), χλωραμφενικόλη (chloramphenicol)
  5 KB (302 λέξεις) - 19:59, 26 Απριλίου 2020
 • έναρξη των συμπτωμάτων. Τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν ερυθρομυκίνη, αζιθρομυκίνη ή τριμεθοπρίμη / σουλφαμεθοξαζόλη. Τα στοιχεία που υποστηρίζουν
  6 KB (459 λέξεις) - 05:05, 6 Ιουλίου 2020
 • αβερμεκτίνη, σε αντιβιοτικά, όπως οι μακρολίδες, και ειδικότερα όπως η ερυθρομυκίνη και η αμφοτερικίνη β, σε αντικαρκινικά φάρμακα, όπως η βερνολεπίνη, οι
  9 KB (578 λέξεις) - 07:55, 5 Μαρτίου 2020
 • μπορεί να συντομεύσει την πορεία της νόσου. Φάρμακα εκλογής είναι η ερυθρομυκίνη και η τετρακυκλίνη4. Το M. hominis μπορεί να αποικίσει το κόλπο των γυναικών
  24 KB (1.826 λέξεις) - 06:14, 7 Φεβρουαρίου 2020
 • πρόληψη της μετάδοσης της σε άλλους. Το CDC συνιστά είτε: Μετρονιδαζόλη Ερυθρομυκίνη (εκ του στόματος ή με ένεση) για 14 ημέρες (40 mg / kg ανά ημέρα, με
  23 KB (1.877 λέξεις) - 20:15, 8 Ιουλίου 2020
 • από βακτήρια τότε χορηγούνται αντιβιοτικά και συχνότερα πενικιλλίνη. Ερυθρομυκίνη χορηγείται σε ασθενείς που είναι αλλεργικοί στην πενικιλλίνη. Paidiatros
  7 KB (613 λέξεις) - 07:07, 6 Μαΐου 2017
 • δοξυκυκλίνη και τις μακρολίδες όπως την ερυθρομυκίνη και την αζιθρομυκίνη. Στις έγκυες και στα νεογνά χορηγείται ερυθρομυκίνη. Στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα χλαμύδια
  22 KB (1.587 λέξεις) - 20:08, 8 Ιουλίου 2020
 • Για παράδειγμα η βανκομυκίνη είναι γλυκοπεπτιδιακό αντιβιοτικό, ενώ η ερυθρομυκίνη, που παράγεται από το είδος Saccharopolyspora erythraea , μαζί με τα
  8 KB (562 λέξεις) - 18:01, 20 Αυγούστου 2018
 • Χλωραμφενικόλη Σιπροφλοξασίνη Κλαριθρομυκίνη Κλινδαμυκίνη Δοξυκυκλίνη Ερυθρομυκίνη Γενταμυκίνη Μετρονιδαζόλη Νιτροφουραντοΐνη Σπεκτινομυκίνη Τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη
  91 KB (2.330 λέξεις) - 21:42, 20 Σεπτεμβρίου 2020
 • στρεπτοκοκκικής φαρυγγικής λοιμώξεως χορηγείται πενικιλίνη V ή εναλλακτικά ερυθρομυκίνη, για 10 ημέρες. Για την αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ή/και καρδίτιδας
  19 KB (1.411 λέξεις) - 20:50, 7 Φεβρουαρίου 2018
 • ενέσεις. Σε περίπτωση αλλεργίας στις πενικιλίνες, η κλινδαμυκίνη ή η ερυθρομυκίνη μπορούν να χορηγηθούν με καλά αποτελέσματα. Καλό είναι να εφαρμόζεται
  20 KB (1.640 λέξεις) - 08:16, 12 Μαΐου 2020
 • πιθανό να συμβεί με άλλους αναστολείς του CYP3A4 όπως η διλτιαζέμη, η ερυθρομυκίνη, η φλουκοναζόλη, η κετοκοναζόλη, η κλαριθρομυκίνη, η κυκλοσπορίνη, οι
  43 KB (3.149 λέξεις) - 15:14, 22 Σεπτεμβρίου 2020
 • αντιμυκητιασικά φάρμακα φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη ή ποζακοναζόλη, τα αντιβιοτικά ερυθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη ή τελιθρομυκίνη, αναστολείς της πρωτεάσης του HIV, το
  26 KB (1.515 λέξεις) - 17:03, 24 Σεπτεμβρίου 2020
 • παράδειγμα, η ταυτόχρονη χορήγηση τερφεναδίνης ή αστεμιζόλης μαζί με ερυθρομυκίνη ή διάφορες αζόλες (λ.χ. κετοκοναζόλη), μπορεί να προκαλέσει καρδιακές
  34 KB (2.579 λέξεις) - 04:55, 15 Ιουνίου 2019
 • υψηλό όφελος. Οι σύγχρονοι προκινητικοί παράγοντες όπως μετοκλοπραμίδη, ερυθρομυκίνη και τεγασερόδη (tegaserod) έχουν μικρή ή και καμία αποτελεσματικότητα
  34 KB (2.583 λέξεις) - 07:53, 18 Αυγούστου 2020
 • τη σοβαρότητα της ασθένειας ή τον κίνδυνο μετάδοσής της. Το φάρμακο ερυθρομυκίνη (όπως και άλλα φάρμακα, τα ονομαζόμενα μακρολίδια) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
  27 KB (2.036 λέξεις) - 06:21, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • κοινότητας είναι πιο συχνές, τα μακρολίδια (όπως η αζιθρομυκίνη ή η ερυθρομυκίνη) και η δοξυκυκλίνη έχουν αντικαταστήσει την εκτοπισμένη αμοξικιλλίνη
  114 KB (8.495 λέξεις) - 01:05, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • κοινά συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως, μεταξύ άλλων, ατορβαστατίνη και ερυθρομυκίνη. Τα γλυκοκορτικοειδή διαπιστώθηκε ότι είναι το ίδιο αποτελεσματικά με
  96 KB (7.242 λέξεις) - 08:45, 2 Σεπτεμβρίου 2020
 • νιντεδανίμπης στο πλάσμα του αίματος με συντελεστή 1,8· άλλοι αναστολείς όπως η ερυθρομυκίνη ή κυκλοσπορίνη αναμένεται να έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα. Από την άλλη
  34 KB (2.656 λέξεις) - 15:10, 27 Αυγούστου 2019
 • απορροφηθούν ελάχιστα, ενώ τα αντιβιοτικά που είναι ευάλωτα σε οξέα (όπως η ερυθρομυκίνη που είναι ένας πολύ ισχυρός αναστολέας του CYP3A4) μπορεί να απορροφηθούν
  37 KB (2.893 λέξεις) - 18:02, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).