Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • της Πίνδου προέρχονται από εκβλαχισμό. Σημειώνει ότι το φαινόμενο της επιμιξίας Αλβανών και Βλάχων είναι γνωστό από τον 14ο αιώνα. Στην Πελοπόννησο είχαν
  9 KB (714 λέξεις) - 14:02, 9 Αυγούστου 2019
 • έμποροι από τον Περσικό Κόλπο και από την Υεμένη πολύ αργότερα. Έγιναν επιμιξίες Αφρικανών και Αράβων και στην περιοχή διαδόθηκε σύντομα το Ισλάμ. Το πρώτο
  124 KB (9.267 λέξεις) - 13:33, 10 Οκτωβρίου 2019
 • ιουδαϊκής τάξης. Το θέμα ήταν πολύ σοβαρό καθώς ο Νόμος απαγόρευε τις επιμιξίες. Μια μεγάλη συγκέντρωση προαναγγέλθηκε ότι θα γίνονταν στην Ιερουσαλήμ
  85 KB (7.246 λέξεις) - 04:02, 19 Δεκεμβρίου 2018

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

 • επί τινα χρόνον υπουργός, κατήντησεν, ως εκ της μακράν εις τα πολιτικά επιμιξίας, να ομοιάζη τας νήσσας, αίτινες δεν δύνανται να ζήσωσιν εκτός του βορβόρου
 • επιμιξίες θηλυκό επιμιξία, στην ονομαστική, την αιτιατική και την κλητική του πληθυντικού