Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Μήπως εννοούσατε επιδραση γονιδιων;
 • αλληλόμορφα γονίδια είναι γονίδια που δρουν για το ίδιο γνώρισμα αλλά με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα αν υπάρχουν δύο διαφορετικά γονίδια που ελέγχουν
  2 KB (167 λέξεις) - 13:07, 24 Απριλίου 2020
 • Μέντελ αποκαλούσε γενετικοί παράγοντες είναι τα γονίδια, συγκεκριμένες δηλαδή αλληλουχίες DNA. Τα γονίδια που ελέγχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (πχ
  20 KB (1.445 λέξεις) - 19:15, 5 Φεβρουαρίου 2020
 • σε έναν οργανισμό με γονίδια. Δηλαδή ουσιαστικά p είναι όλα τα αλληλόμορφα ομόζυγα γονίδια (ΑΑ) και q όλα τα ετερόζυγα γονίδια ενός πληθυσμού (Αα). Η
  13 KB (1.213 λέξεις) - 19:34, 6 Μαΐου 2017
 • μεγάλο αριθμό γονιδίων που κωδικοποιούν σημαντικές για την υγεία του ανθρώπου πρωτεΐνες. Στο Χ χρωμόσωμα υπάρχουν περίπου 1500 γονίδια, μερικά απ' τα
  7 KB (539 λέξεις) - 06:21, 7 Φεβρουαρίου 2020
 • κάποια γονίδια του "Υ" χρωμοσώματος δεν υπάρχουν στο "Χ". Αυτά λέγονται ολανδρικά γονίδια και κληρονομούνται μόνο από τον πατέρα. Για τα γονίδια που κληρονομούνται
  4 KB (254 λέξεις) - 11:54, 19 Νοεμβρίου 2020
 • χρωμοσωμική θέση του γονιδίου). Παραδείγματος χάρη, η αχονδροπλασία θεωρείται γενικά ως επικρατούσα διαταραχή, αλλά παιδιά με δύο γονίδια για αχονδροπλασία
  37 KB (2.455 λέξεις) - 00:27, 23 Σεπτεμβρίου 2020
 • γειτονικά γονίδια για την παραγωγή μιας κυτταρικής λειτουργίας και μπορεί ακόμη και να είναι αναποτελεσματικό, χωρίς αυτά τα γειτονικά γονίδια. Αυτό μπορεί
  118 KB (8.954 λέξεις) - 12:23, 18 Νοεμβρίου 2020
 • Ποσοτικοποίησαν το φαινόμενο της γενετικής σύνδεσης και υπέθεσαν ότι τα γονίδια βρίσκονται στα χρωμοσώματα σαν χάντρες σε σπάγκο. Υπέθεσαν την διασταύρωση
  126 KB (10.115 λέξεις) - 10:20, 3 Νοεμβρίου 2020
 • σπανίζει. Τα γονίδια για ξανθά μαλλιά θεωρούνται επίσης υπολειπόμενα σε σχέση με τα γονίδια για μαύρα και καφέ μαλλιά. Το ίδιο ισχύει και τα τα γονίδια για κόκκινα
  9 KB (497 λέξεις) - 13:51, 30 Αυγούστου 2020
 • με αυτοσωμικό επικρατή τρόπο κατόπιν μετάλλαξης στο γονίδιο 3, που προκαλεί αντικανονική ανάπτυξη των χόνδρων. Μεταλλάξεις των γονιδίων μπορεί να συμβούν
  6 KB (363 λέξεις) - 23:17, 7 Οκτωβρίου 2019
 • στο χρωμόσωμα βρίσκονται τα δυο αυτά γονίδια. Αν το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από 50 % θεωρούμε ότι τα δυο γονίδια είναι συνδεδεμένα. Ένας άλλος τρόπος
  18 KB (1.410 λέξεις) - 17:46, 18 Οκτωβρίου 2019
 • καταγωγής. Η ασθένεια προκαλείται από μία αυτοσωμική επικρατή μετάλλαξη σε ένα από τα δύο αντίγραφα του γονιδίου Χάντινγκτον ενός ατόμου, το οποίο σημαίνει ότι
  55 KB (4.214 λέξεις) - 04:07, 29 Σεπτεμβρίου 2019
 • Γονότυπος (genotype) καλείται το σύνολο των γονιδίων ενός οργανισμού, δηλαδή το σύνολο των αλληλομόρφων που απαρτίζουν το DNA του. Με αυτόν τον ορισμό
  2 KB (90 λέξεις) - 21:49, 11 Ιανουαρίου 2018
 • μειωμένη λειτουργία των αδένων που παράγουν ορμόνες. Ανωμαλίες στα διάφορα γονίδια μπορεί να προκαλέσουν ελάττωμα στον υποθάλαμο, που δημιουργεί μια ανεπάρκεια
  27 KB (2.141 λέξεις) - 08:52, 7 Ιουλίου 2020
 • ελαφριά αλυσίδα του mtDNA φέρει 28 γονίδια και η βαριά αλυσίδα του mtDNA φέρει μόνο 9 γονίδια. 8 από τα 9 γονίδια της βαριάς αλυσίδας κωδικοποιούν μιτοχονδριακά
  47 KB (3.234 λέξεις) - 19:06, 30 Δεκεμβρίου 2019
 • περισσότερα από ένα γονίδια. Αυτά τα γονίδια αναζητούνται πραγματοποιώντας μικρές αλλαγές στα ίδια τα γονίδια και στα γειτονικά γονίδια. Αυτές οι αλλαγές
  31 KB (2.081 λέξεις) - 07:47, 15 Οκτωβρίου 2020
 • αυτοσωματικές επικρατείς γενετικές διαταραχές. Οι μισοί περίπου από τους ασθενείς έχουν νέες μεταλλάξεις. Ο ρυθμός μετάλλαξης του γονιδίου NF1 είναι ένας
  13 KB (1.038 λέξεις) - 07:03, 7 Φεβρουαρίου 2020
 • του βακτηρίου, καθώς και άλλων μελών των εντεροβακτηριδίων, οφείλεται σε γονίδια αντοχής στο άργυρο που βρίσκονταν σε πλασμίδια. Άλλα βακτήρια με αντοχή
  273 KB (19.632 λέξεις) - 23:30, 22 Σεπτεμβρίου 2020
 • μετάλλαξη που προκαλείται σε κάποιο από τα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Οι παθολογικές μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια προκαλούν το σύνδρομο του κληρονομικού καρκίνου
  79 KB (6.425 λέξεις) - 14:48, 16 Οκτωβρίου 2019
 • φυσική επιλογή λειτουργεί στα γονίδια. Αν ο μοσχόβους φύγει, αφήνοντας τους απογόνους του εκτεθειμένους στους λύκους, τα γονίδιά του δεν θα προωθηθούν. Αν
  40 KB (3.159 λέξεις) - 10:17, 14 Απριλίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).