Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Υπάρχει μια σελίδα με τον τίτλο "Εκπαίδευση" στη Βικιπαίδεια

 • διαπαιδαγωγώ. Κάποιοι άλλοι γνωστοί ορισμοί για την εκπαίδευση: Σύμφωνα με τον Ντυρκέμ, η εκπαίδευση ορίζεται ως η δράση που κατευθύνεται από τις γενιές
  16 KB (1.121 λέξεις) - 19:16, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο μεταδευτεροβάθμιο
  28 KB (2.067 λέξεις) - 20:25, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 • απαραίτητα διαφορετική μορφή εκπαίδευσης . Εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η υποβοηθούμενη από τα μέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  25 KB (1.944 λέξεις) - 06:47, 6 Μαΐου 2017
 • εκπαίδευσης, προσαρμοσμένων στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Έννοιες, όπως τεχνική εκπαίδευση, εξειδίκευση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
  20 KB (1.486 λέξεις) - 02:54, 10 Οκτωβρίου 2019
 • Η εκπαίδευση στη Λευκορωσία είναι δωρεάν σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το κυβερνητικό υπουργείο που επιβλέπει τη
  9 KB (555 λέξεις) - 14:13, 2 Οκτωβρίου 2019
 • χρησιμοποιείται διεθνώς και ευρέως στην εκπαίδευση στις μέρες μας. Οι βασικές αρχές που διέπουν τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι οι εξής: Η αναγνώριση της ισοτιμίας
  15 KB (1.105 λέξεις) - 19:50, 9 Ιουνίου 2017
 • Η εκπαίδευση των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία γινόταν σε τοπικά σχολεία αλλά και σε μεγάλες σχολές με οικονομική συνδρομή Ελλήνων, ντόπιων ή της διασποράς
  252 KB (18.957 λέξεις) - 02:57, 10 Οκτωβρίου 2019
 • εικοστό αιώνα, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η χωριστή εκπαίδευση σε πολλούς πολιτισμούς υποστηρίζεται με βάση την παράδοση και
  6 KB (433 λέξεις) - 19:19, 16 Οκτωβρίου 2019
 • Την εκπαίδευση στην Κύπρο επιβλέπει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το εκπαιδευτικό σύστημα διαιρείται στην προσχολική εκπαίδευση (ηλικίες 3-6)
  5 KB (326 λέξεις) - 17:07, 24 Αυγούστου 2019
 • πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να είναι ελεύθερη και υποχρεωτική, ενώ διαφορετικές μορφές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως η γενική και επαγγελματική εκπαίδευση, πρέπει
  4 KB (340 λέξεις) - 22:31, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • τις όψεις είναι η εκπαίδευση, η οποία συνδέεται άρρηκτα με κάθε είδους πολιτισμική ανάπτυξη. Αναμφίβολα, είναι γνωστό πως η εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα
  43 KB (3.605 λέξεις) - 20:10, 8 Αυγούστου 2019
 • des Handwerks), που ειδικεύονταν σε μία ή περισσότερες μορφές τέχνης. Η εκπαίδευση αποσκοπούσε στην απόκτηση, τόσο πρακτικών τεχνικών γνώσεων, όσο και καλλιτεχνικών
  37 KB (2.765 λέξεις) - 12:18, 13 Οκτωβρίου 2019
 • περιγραμμάτων διαφόρων μαθημάτων, τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι οποίες, όπως λέγεται, εκσυγχρονίζονται κατά περιόδους
  17 KB (1.237 λέξεις) - 05:08, 15 Ιανουαρίου 2018
 • γυναίκες. Η εκπαίδευση ενηλίκων προσδοκά την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων απαραίτητων στο σύγχρονο εργαζόμενο πολίτη. Η εκπαίδευση αυτή πρωτίστως
  21 KB (1.535 λέξεις) - 02:51, 10 Οκτωβρίου 2019
 • τις συνέπειές της και τα αποτελέσματά της. Ο άνθρωπος χρειάζεται μια εκπαίδευση και μια πολύπλευρη και διαρκή βοήθεια. Όταν αυτά δεν προσφέρονται, δημιουργούν
  8 KB (623 λέξεις) - 08:11, 18 Σεπτεμβρίου 2017
 • Η εκπαίδευση στο Μαυροβούνιο ρυθμίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της εκάστοτε Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου. Η εκπαίδευση ξεκινά στα ιδρύματα
  7 KB (546 λέξεις) - 06:56, 6 Μαΐου 2017
 • Σχετικά με την ανοικτή εκπαίδευση, πρόκειται για έναν αρκετά ασαφή όρο που έχει την τάση να ταυτίζεται με τον όρο εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αν και κάτι τέτοιο
  27 KB (2.128 λέξεις) - 13:27, 7 Οκτωβρίου 2019
 • φορολογικές ελαφρύνσεις είναι ότι βάζουν τη δημόσια εκπαίδευση σε άμεσο ανταγωνισμό με την ιδιωτική εκπαίδευση, απειλώντας με μείωση και ανακατανομή κονδυλίων
  18 KB (1.407 λέξεις) - 00:42, 28 Σεπτεμβρίου 2019
 • το homeschool (επίσης αποκαλούμενο ως εκπαίδευση στο σπίτι ή εκπαίδευση βασισμένη στο σπίτι) είναι η εκπαίδευση των παιδιών στο σπίτι, από τους γονείς
  21 KB (1.879 λέξεις) - 12:50, 12 Φεβρουαρίου 2017
 • καταγωγής. Πρωταρχικός σκοπός της μόρφωσης στην εν λόγω περίοδο ήταν η εκπαίδευση των νεαρών ανδρών στις αγροτικές εργασίες, τον πόλεμο, τις ρωμαϊκές παραδόσεις
  153 KB (11.257 λέξεις) - 19:43, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).