Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • διαχωρίσουμε κατηγορίες χρηματοοικονομικών κλάδων ως εξής: Χρηματοοικονομικά των ατόμων Χρηματοοικονομικά του δημοσίου Χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων Ο
  9 KB (609 λέξεις) - 14:50, 20 Δεκεμβρίου 2017
 • Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων ΔΠΧΠ 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις ΔΠΧΠ 8: Λειτουργικοί Τομείς ΔΠΧΠ 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα ΔΠΧΠ 10: Ενοποιημένες Οικονομικές
  5 KB (328 λέξεις) - 10:23, 5 Μαΐου 2017
 • Καταστάσεις Τραπεζών και Όμοιων Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση
  5 KB (324 λέξεις) - 06:43, 17 Οκτωβρίου 2016
 • IIF, αναφέρεται επίσης από τα Ελληνικά ΜΜΕ και ως Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο ή Διεθνής ένωση τραπεζών) είναι η μοναδική παγκόσμια ένωση χρηματοπιστωτικών
  6 KB (407 λέξεις) - 09:53, 6 Μαΐου 2017
 • Μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα – 'μέγα τράπεζες' - να σπάσουν σε μικρότερες μονάδες και πράσινη τραπεζική. Δημιουργία νέων κανόνων για τα διεθνή χρηματοοικονομικά
  14 KB (985 λέξεις) - 07:52, 6 Μαΐου 2017
 • Αναλυτών (ABAMEC)συμμετέχουν στην διεθνή πιστοποίηση Αναλυτή CIIA (Certified International Investment Analyst). Η διεθνής Πιστοποίηση CIIA, Η οποία διεξάγεται
  2 KB (162 λέξεις) - 11:53, 27 Ιουνίου 2014
 • στον τομέα Logistics, Εμπόριο και Χρηματοοικονομικά και το 2002 στον τομέα Ενέργεια, Εμπόριο και Χρηματοοικονομικά. Είναι αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου
  6 KB (429 λέξεις) - 07:19, 6 Μαΐου 2017
 • του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και τη διεθνή τραπεζική αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων
  7 KB (160 λέξεις) - 14:14, 5 Απριλίου 2019
 • Αξία, υπάρχει έντονη συσχέτιση των Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Θεμάτων, καθώς τα Χρηματοοικονομικά προσανατολίζονται σε προεξόφληση Μελλοντικών Ταμειακών
  13 KB (862 λέξεις) - 14:19, 29 Ιανουαρίου 2018
 • κάθε νομοθετικό πλαίσιο. Η καθιέρωση διεθνών κανονισμών εντάχθηκε στο πλαίσιο μιας πρότασης για τη "Νέα Διεθνή Χρηματοοικονομική Δομή" (New International
  86 KB (6.184 λέξεις) - 16:02, 27 Νοεμβρίου 2018
 • υβριδικά χρηματοοικονομικά προϊόντα, δηλαδή συνδυάζουν στοιχεία άλλων προϊόντων. Συνδυάζουν στοιχεία ομολόγων και στοιχεία «παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων»
  26 KB (2.087 λέξεις) - 21:54, 22 Απριλίου 2019
 • καταναλωτικών τάσεων, να συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και να παρέχει μία κεντρικά προσπελάσιμη βάση των δεδομένων
  9 KB (533 λέξεις) - 12:57, 5 Μαΐου 2019
 • Συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (κατηγορία Χρηματοοικονομικά)
  εργαλείο (underlying instrument) τον δείκτη FTSE-20. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι συμβάσεις μεταξύ δύο μερών, η αξία των οποίων εξαρτάται
  13 KB (996 λέξεις) - 02:06, 3 Αυγούστου 2016
 • ανθρωπιστικές επιστήμες, καλές τέχνες, σχεδιασμό, μουσική, θέατρο, χρηματοοικονομικά, ψυχολογία και δημόσια πολιτική.. "[I]n 1937, Thomas Mann remarked
  6 KB (340 λέξεις) - 15:02, 9 Ιανουαρίου 2019
 • Οικονομικών του Λονδίνου. Στη συνέχεια απέκτησε MBA στα διεθνή τραπεζικά και χρηματοοικονομικά από πανεπιστήμιο στην Ουάσινγκτον (εξ αποστάσεως μάθηση)
  8 KB (364 λέξεις) - 22:07, 4 Ιουλίου 2019
 • βραχυπρόθεσμων στόχων, όπως να απομονώσει το χρηματοοικονομικό κίνδυνο μιας επιχείρησης (π.χ. τράπεζας). Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
  1 KB (77 λέξεις) - 17:04, 18 Νοεμβρίου 2016
 • λίμνη. Η Ζυρίχη αποτελεί σημαντικό διεθνές οικονομικό κέντρο. Κυριαρχεί ο τομέας των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Δύο από τις μεγαλύτερες
  12 KB (761 λέξεις) - 12:05, 24 Μαΐου 2018
 • Αεροπορίας. Σπούδασε οικονομικά και διεθνείς σχέσεις στο πανεπιστήμιο George Washington, διοίκηση επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικά στο πανεπιστήμιο Columbia και
  5 KB (254 λέξεις) - 07:40, 3 Ιουνίου 2019
 • αντικείμενα: στην Οικονομική Επιστήμη, στα Χρηματοοικονομικά, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), στις Διεθνείς Σπουδές και στα Πληροφοριακά Συστήματα. Το
  14 KB (627 λέξεις) - 20:31, 6 Ιουνίου 2019
 • Ισοζύγιο πληρωμών (κατηγορία Διεθνή χρηματοοικονομικά)
  εθνικού εισοδήματος και της εθνικής δαπάνης ενώ παράλληλα απεικονίζει τη διεθνή οικονομική θέση της συγκεκριμένης χώρας. Στο ισοζύγιο πληρωμών περιλαμβάνονται
  5 KB (302 λέξεις) - 09:55, 17 Φεβρουαρίου 2017

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).