Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Η εκπαίδευση στην Ελλάδα χωρίζεται κυρίως σε τρία επίπεδα, ονομασμένα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ένα επιπρόσθετο μεταδευτεροβάθμιο
  28 KB (2.067 λέξεις) - 20:25, 19 Σεπτεμβρίου 2019
 • δημόσια εκπαίδευση σε άμεσο ανταγωνισμό με την ιδιωτική εκπαίδευση, απειλώντας με μείωση και ανακατανομή κονδυλίων επιδότησης από τα δημόσια σε ιδιωτικά
  18 KB (1.407 λέξεις) - 00:42, 28 Σεπτεμβρίου 2019
 • Η εκπαίδευση στη Λευκορωσία είναι δωρεάν σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το κυβερνητικό υπουργείο που επιβλέπει τη
  9 KB (555 λέξεις) - 14:13, 2 Οκτωβρίου 2019
 • εικοστό αιώνα, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η χωριστή εκπαίδευση σε πολλούς πολιτισμούς υποστηρίζεται με βάση την παράδοση και
  6 KB (433 λέξεις) - 19:19, 16 Οκτωβρίου 2019
 • το homeschool (επίσης αποκαλούμενο ως εκπαίδευση στο σπίτι ή εκπαίδευση βασισμένη στο σπίτι) είναι η εκπαίδευση των παιδιών στο σπίτι, από τους γονείς
  21 KB (1.879 λέξεις) - 12:50, 12 Φεβρουαρίου 2017
 • Η εκπαίδευση στο Μαυροβούνιο ρυθμίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της εκάστοτε Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου. Η εκπαίδευση ξεκινά στα ιδρύματα
  7 KB (546 λέξεις) - 06:56, 6 Μαΐου 2017
 • εκπαίδευσης, προσαρμοσμένων στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Έννοιες, όπως τεχνική εκπαίδευση, εξειδίκευση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
  20 KB (1.486 λέξεις) - 02:54, 10 Οκτωβρίου 2019
 • το οργανικό του περιεχόμενο. Δημόσια υπηρεσία με την οργανική έννοια είναι οι οργανώσεις του κράτους και των άλλων δημοσίων νομικών προσώπων, που συναρθρώνονται
  3 KB (209 λέξεις) - 18:28, 1 Ιανουαρίου 2019
 • διεπιστημονικές ομάδες εργαζομένων στη δημόσια υγεία και επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ιατρών που ειδικεύονται στη δημόσια υγεία/ιατρική της κοινότητας/μολυσματικές
  5 KB (396 λέξεις) - 18:02, 26 Σεπτεμβρίου 2019
 • κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (scuola secondaria di primo grado ή scuola media inferiore), την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (scuola secondaria di
  33 KB (2.410 λέξεις) - 02:55, 10 Οκτωβρίου 2019
 • τις όψεις είναι η εκπαίδευση, η οποία συνδέεται άρρηκτα με κάθε είδους πολιτισμική ανάπτυξη. Αναμφίβολα, είναι γνωστό πως η εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα
  43 KB (3.605 λέξεις) - 20:10, 8 Αυγούστου 2019
 • Η εκπαίδευση στην Ουγγαρία είναι κυρίως δημόσια, η οποία βρίσκεται στον έλεγχο του Υπουργείου Ανθρωπίνων Πόρων. Η προσχολική εκπαίδευση των παιδικών σταθμών
  7 KB (530 λέξεις) - 02:55, 10 Οκτωβρίου 2019
 • εν λόγω περίοδο ήταν η εκπαίδευση των νεαρών ανδρών στις αγροτικές εργασίες, τον πόλεμο, τις ρωμαϊκές παραδόσεις και τα δημόσια πράγματα. Τα νεαρά αγόρια
  153 KB (11.257 λέξεις) - 19:43, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • Η εκπαίδευση στην Αλβανία σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο υποστηρίζεται κυρίως από το κράτος. Το ακαδημαϊκό έτος, σχεδόν παρόμοιο
  3 KB (244 λέξεις) - 07:03, 6 Δεκεμβρίου 2018
 • περιγραμμάτων διαφόρων μαθημάτων, τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι οποίες, όπως λέγεται, εκσυγχρονίζονται κατά περιόδους
  17 KB (1.237 λέξεις) - 05:08, 15 Ιανουαρίου 2018
 • Η εκπαίδευση στη ΤΔΒΚ οργανώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Πολιτισμού. 5 χρόνια φοίτησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτικά. Από
  6 KB (265 λέξεις) - 01:05, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • Γυμνάσιο, όπου η κύρια συγκέντρωση είναι μια γενική ανθρωπιστική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Από εκεί φοιτούν
  8 KB (520 λέξεις) - 09:51, 9 Οκτωβρίου 2019
 • ναυπηγημάτων. Κεφ.Α΄ Ναυτική απογραφή, Κεφ.Β΄ Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, Κεφ.Γ΄ Ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση, Κεφ.Δ΄ Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας, Κεφ
  3 KB (189 λέξεις) - 14:16, 25 Ιουνίου 2016
 • Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) είναι νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου (ΝΠΔΔ) με έδρα την Καλλιθέα Αττικής και συνεχίζει
  3 KB (202 λέξεις) - 03:37, 25 Μαρτίου 2019
 • Η εκπαίδευση των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία γινόταν σε τοπικά σχολεία αλλά και σε μεγάλες σχολές με οικονομική συνδρομή Ελλήνων, ντόπιων ή της διασποράς
  252 KB (18.957 λέξεις) - 02:57, 10 Οκτωβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

 • Η εκπαίδευση μπορεί να δώσει ευκαιρίες για αυτούς που ψάχνουν να αρχίσουν μια καινούρια καριέρα ή να αλλάξουν ειδικότητα στο επάγγελμα που έχουν. Αυτή
 • υπηρεσίες εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την "Αυγή" το σύστημα των κουπονιών "εφαρμόζεται ευρέως στις ΗΠΑ με καταστροφικά αποτελέσματα για τα δημόσια σχολεία,
 • τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. H προϋπηρεσία πρέπει να έχει διανυθεί μετά την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όταν
 • consists only of public universities (Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα αποτελείται μόνο από δημόσια πανεπιστήμια) τριτογενής tertiary (en) (γεωλογία)
 • από την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την εικονική εκπαίδευση (Virtual Learning Environments) και την εκπαίδευση των ενηλίκων. Οι Διδασκόμενοι στο
 • ομορφιάς είναι μια ηθική δοκιμασία Χένρι Ντέιβιντ Θόρω Η αποτελεσματικότερη εκπαίδευση είναι αυτή που αφήνει το παιδί να παίζει με όμορφα πράγματα Πλάτων Η γυναίκα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).