Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Μήπως εννοούσατε γεωμετρια ισοθερμη;
 • (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή). 1-αμινοπεντεν-4-διόλη-1,2 με σύντομο συντακτικό τύπο: CH2=CHCH2CH(OH)CH(NH2)OH (σε τέσσερα (4) οπτικά ισομερή). 2-αμινοπεντεν-4-διόλη-1
  60 KB (5.560 λέξεις) - 21:45, 7 Σεπτεμβρίου 2014
 • δύο (2) γεωμετρικά ισομερή. Ανήκει στα συζυγή ενίνια. 4,5-επταδιεν-1-ίνιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH=C=CΗCH2C≡CH, σε δύο (2) οπτικά ισομερή. Ανήκει
  17 KB (1.219 λέξεις) - 11:23, 24 Απριλίου 2017
 • δύο (2) γεωμετρικά ισομερή. Ανήκει στα συζυγή διένια. 1,4,5-επτατριένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH=C=CHCH2CH=CH2, σε δύο (2) οπτικά ισομερή. Ανήκει
  16 KB (1.257 λέξεις) - 12:10, 25 Απριλίου 2017
 • HOCH2CH=CHCHO (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή). 2-υδροξυβουτεν-3-άλη με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH(OH)CHO (σε δύο (2) οπτικά ισομερή). 3-υδροξυβουτεν-3-άλη
  13 KB (1.038 λέξεις) - 00:12, 2 Ιανουαρίου 2016
 • (2-μεθυλοκυκλοπροπυλο)καρβοξαλδεΰδη ή 2-μεθυλοφορμυλοκυκλοπροπάνιο (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή) είναι οργανική χημική ένωση που ανήκει στην ομόλογη σειρά των κυκλοαλκαναλών
  52 KB (2.838 λέξεις) - 11:32, 20 Αυγούστου 2018
 • CH3CH2CH2CH=CHCH2OH (2 γεωμετρικά ισομερή). Εξεν-3-όλη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH=CHCH2CH2OH (2 γεωμετρικά ισομερή). Εξεν-4-όλη-1 με σύντομο
  6 KB (456 λέξεις) - 16:46, 5 Φεβρουαρίου 2017
 • Βουτεν-2-διόλη-1,1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=CHCH(OH)2 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή). Βουτεν-3-διόλη-1,1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH2=CHCH2CH(OH)2.
  15 KB (1.170 λέξεις) - 00:13, 2 Ιανουαρίου 2016
 • στερεοϊσομερή: 2 γεωμετρικά + 2 οπτικά). Πεντεν-2-διόλη-1,3 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2C(OH)=CHCH2OH (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή). Πεντεν-3-διόλη-1
  15 KB (1.209 λέξεις) - 00:13, 2 Ιανουαρίου 2016
 • στερεοϊσομερή: 2 γεωμετρικά + 2 οπτικά). 3-αμινοπεντεν-3-διόλη-1,1 με σύντομο συντακτικό τύπο: CH3CH=C(NH2)CΗ2CΗ(OH)2 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή). 4-αμινοπεντεν-3-διόλη-1
  39 KB (3.302 λέξεις) - 18:45, 20 Μαρτίου 2013
 • στα ακόλουθα ισομερή: Εξεν-1-όλη-1 (ελάσσων ταυτομερές της εξανάλης) με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2CH2CH=CHOH (σε 2 γεωμετρικά ισομερή). Εξεν-2-όλη-1
  36 KB (2.260 λέξεις) - 18:47, 20 Μαρτίου 2013
 • CH3CH2CH=CHCH:, σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή. 1-μεθυλο-2-βουτενυλιδένιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH=CHC(CH3):, σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή. 3-πεντενυλιδένιο
  10 KB (625 λέξεις) - 22:24, 20 Σεπτεμβρίου 2017
 • (2) γεωμετρικά ισομερή. Κυκλοπροπυλυδροϋπεροξείδιο ή κυκλοπροπυλοδιοξειδάνιο. 2-μεθυλοξιρανόλη, μια ετεροκυκλική αλκοόλη, σε δύο (2) οπτικά ισομερή. 3-μεθυλοξιρανόλη
  7 KB (353 λέξεις) - 23:51, 25 Ιανουαρίου 2017
 • ακόλουθα 76 ισομερές θέσης (όχι όλα σταθερά): 1-αμινοπροπεν-1-όλη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C(NH2)OH, σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή. 2-αμινοπροπεν-1-όλη-1
  22 KB (1.516 λέξεις) - 15:56, 17 Μαΐου 2014
 • (σε τέσσερα (4) γεωμετρικά ισομερή). Οκταδιεν-5,6-διίνιο-1,3, με σύντομο συντακτικό τύπο: HC ≡ CC ≡ CCH=C=CΗCH3 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή). Οκταδιεν-3,4-διίνιο-1
  6 KB (514 λέξεις) - 06:50, 24 Σεπτεμβρίου 2013
 • αναφέρεται στα ακόλουθα ισομερή θέσης: 1-αμινοπροπεν-1-όλη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C(NH2)OH, σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή. 2-αμινοπροπεν-1-όλη-1
  10 KB (705 λέξεις) - 00:11, 2 Ιανουαρίου 2016
 • HOCH=CHCHO, σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή. Προπενυλυδροϋπεροξείδιο, με ημισυντακτικό τύπο CH3CH=CHO2H, σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή. Ισοπροπενυλυδροϋπεροξείδιο
  5 KB (276 λέξεις) - 10:30, 30 Μαρτίου 2017
 • αναφέρεται στα ακόλουθα 35 ισομερή: Βουτεν-1-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο: CH3CH2CH=CHNH2 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή). Βουτεν-2-αμίνη-1 με σύντομο
  5 KB (369 λέξεις) - 18:44, 20 Μαρτίου 2013
 • CH2=CHCH2CΗ=CHNH2 (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή). Πενταδιεν-2,3-αμίνη-1 με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH=C=CΗCH2NH2 (σε δύο (2) οπτικά ισομερή). Πενταδιεν-1,3-αμίνη-2
  31 KB (2.390 λέξεις) - 18:47, 20 Μαρτίου 2013
 • ακόλουθα ισομερή θέσης: Κυκλοβουτανοτετρόλη-1,2,3,4 (σε τρία (3) γεωμετρικά ισομερή). 1-υδροξυμεθυλοκυκλοπροπανοτριόλη-1,2,3 (σε τέσσερα (4) γεωμετρικά ισομερή)
  4 KB (224 λέξεις) - 18:43, 20 Μαρτίου 2013
 • (σε δύο (2) γεωμετρικά ισομερή). 2-υδροξυπροπανικό οξύ ή γαλακτικό οξύ με σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH(OH)COOH (σε δύο (2) οπτικά ισομερή). 3-υδροξυπροπανικό
  9 KB (585 λέξεις) - 18:39, 20 Μαρτίου 2013

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).