Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • στα ζώα και στον άνθρωπο. Παράλληλα η Βιοφυσική επιστήμη από κοινού με άλλες βιολογικές επιστήμες-βιοεπιστήμες (πχ. Βιοχημεία, Φυσιολογία) επιστρατεύεται
  2 KB (125 λέξεις) - 10:32, 17 Φεβρουαρίου 2017
 • Γεωργική Φαρμακολογία. Επίσης, η Φυτοπαθολογία εμπεριέχει πολλές βιολογικές επιστήμες, όπως είναι η Μυκητολογία, η Βακτηριολογία, η Ιολογία, η Συστηματική
  9 KB (588 λέξεις) - 11:52, 17 Δεκεμβρίου 2016
 • βιολογίας ως ένα ενιαίο συνεκτικό πεδίο αναπτύχθηκε το 19ο αιώνα, οι βιολογικές επιστήμες προέκυψαν από τις ιατρικές παραδόσεις και τη φυσική ιστορία που φτάνουν
  126 KB (10.112 λέξεις) - 14:10, 27 Σεπτεμβρίου 2019
 • υπό άλλες συνθήκες. Επιπροσθέτως από τις εμπειρικές επιστήμες υπάρχους και οι επίσημες επιστήμες όπως τα μαθηματικά και η λογική που χρησιμοποιούν ένα
  16 KB (1.197 λέξεις) - 21:53, 28 Σεπτεμβρίου 2017
 • βιολογίας βοηθούμενη και από άλλους επιστημονικούς κλάδους του είδους, (Βιολογικές επιστήμες), και ιδιαίτερα από τη Βιοχημεία, έχει καταστεί σήμερα από τις σπουδαιότερες
  3 KB (225 λέξεις) - 21:47, 18 Νοεμβρίου 2016
 • Οι βιολογικές επιδράσεις-βλάβες ποικίλλουν και διακρίνονται σε θανατηφόρες, βαριές, μέσης βαρύτητας, ελαφρές. Η Τοξικολογία ως βιολογική επιστήμη αντλεί
  2 KB (137 λέξεις) - 08:35, 6 Ιανουαρίου 2019
 • οι εμπειρικές και ιδιαίτερα οι φυσικές επιστήμες χρησιμοποιούν εργαλεία, από προηγούμενα υπάρχουσες επιστήμες, όπως τα Μαθηματικά και τη Λογική, μετατρέποντας
  6 KB (409 λέξεις) - 15:24, 14 Οκτωβρίου 2019
 • Βιολογία (ανακατεύθυνση από Επιστήμη ζωής)
  σύνθεσης και της λειτουργίας των κυττάρων είναι θεμελιώδης σε όλες τις βιολογικές επιστήμες. Η εκτίμηση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των διαφορετικών
  61 KB (4.130 λέξεις) - 08:01, 2 Οκτωβρίου 2019
 • στις φυσικές, χημικές, βιολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές επιστήμες αναπτύχθηκαν
  7 KB (381 λέξεις) - 11:03, 19 Σεπτεμβρίου 2017
 • Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών
  17 KB (1.258 λέξεις) - 01:20, 26 Σεπτεμβρίου 2019
 • Κοινωνικές επιστήμες ονομάζονται οι επιστήμες που μελετούν πτυχές της κοινωνικής ζωής των ανθρώπινων ομάδων. Τα πεδία των κοινωνικών επιστημών είναι τα
  8 KB (487 λέξεις) - 20:47, 11 Οκτωβρίου 2019
 • Εφαρμοσμένες επιστήμες ονομάζονται οι επιστήμες οι οποίες στοχεύουν στην εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και στην
  3 KB (199 λέξεις) - 08:11, 27 Οκτωβρίου 2015
 • που συχνά έχουν και φιλοσοφικές προεκτάσεις, όπως ο βιολογικός ντετερμινισμός και οι βιολογικές συνιστώσες της ευφυΐας. Στην πραγματικότητα, η γενικότερη
  13 KB (886 λέξεις) - 18:48, 5 Μαΐου 2018
 • τις θετικές επιστήμες, τις εφαρμοσμένες επιστήμες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις κοινωνικές επιστήμες. Θετικές και φυσικές επιστήμες: ασχολούνται
  25 KB (1.821 λέξεις) - 09:21, 6 Οκτωβρίου 2019
 • Βιοεπιστήμες (ανακατεύθυνση από Επιστήμες ζωής)
  Play media Βιοεπιστήμες ή επιστήμες (της) ζωής (αγγλ.: life sciences) ονομάζονται οι επιστήμες ή οι επιστημονικοί κλάδοι που περιλαμβάνουν την επιστημονική
  39 KB (2.723 λέξεις) - 14:14, 14 Οκτωβρίου 2019
 • Βιοϊατρική τεχνολογία (κατηγορία Επιστήμες Υγείας)
  βιοϊατρική μηχανική είναι η εφαρμογή των αρχών των θετικών επιστημών και των παραγώγων τους (π.χ. επιστήμες μηχανικού) στην ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων
  3 KB (213 λέξεις) - 20:26, 15 Οκτωβρίου 2019
 • όσο και στις ίδιες τις επιστήμες. Για ορισμένες επιμέρους επιστήμες ορίζεται ένας ξεχωριστός τομέας της φιλοσοφίας της επιστήμης αφιερωμένος σε αυτές (π
  55 KB (4.251 λέξεις) - 18:28, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • «αν και παρουσιάζονται ως επιστήμες, έχουν στην πραγματικότητα περισσότερα κοινά με τους πρωτόγονους μύθους παρά με την επιστήμη· μοιάζουν περισσότερο με
  65 KB (5.261 λέξεις) - 13:49, 22 Απριλίου 2019
 • Η σχέση θρησκείας και επιστήμης αποτέλεσε θέμα μελέτης από τα αρχαία χρόνια για φιλόσοφους, θεολόγους, επιστήμονες και άλλους. Έχουν προταθεί διάφορες
  50 KB (4.412 λέξεις) - 07:47, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Ρατσισμός (κατηγορία Κοινωνικές επιστήμες-επέκταση)
  φυλή), είναι ο φυλετικός ρατσισμός. Οι φυλετικοί ρατσιστές πιστεύουν σε βιολογικές διαφορές μεταξύ των φυλών, βάσει των οποίων και προσδιορίζουν αυτές σε
  10 KB (704 λέξεις) - 19:42, 27 Ιουλίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).