Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Υπάρχει μια σελίδα με τον τίτλο "Ανόργανες ενώσεις" στη Βικιπαίδεια

 • λήμμα: Ενώσεις συναρμογής Μια μεγάλη ομάδα ενώσεων με τις οποίες ασχολείται η ανόργανη χημεία είναι οι ανόργανες ενώσεις συναρμογής. Στις ενώσεις συναρμογής
  22 KB (1.680 λέξεις) - 18:53, 16 Οκτωβρίου 2019
 • που θεωρούνται συνηθως ανόργανες ενώσεις. Ο ορισμός που απαιτεί δεσμό C-H για την ένταξη στις οργανικές ενώσεις, αποκλείει ενώσεις που ιστορικά και πρακτικά
  39 KB (2.793 λέξεις) - 14:54, 2 Οκτωβρίου 2019
 • Ακολουθεί πίνακας των βασικών ανοργάνων ενώσεων που αποτελούν αντικείμενο έρευνας και μελέτης της Ανόργανης Χημείας (*) Η τελεία στους χημικούς τύπους
  8 KB (32 λέξεις) - 16:32, 6 Απριλίου 2019
 • των κυριοτέρων διαφορών μεταξύ οργανικών ενώσεων και ανόργανων ενώσεων:!!! Το μεγάλο πλήθος των οργανικών ενώσεων οφείλεται κυρίως στη θέση που κατέχει ο
  5 KB (128 λέξεις) - 08:51, 25 Οκτωβρίου 2019
 • Βρωμαμίνη (κατηγορία Ανόργανες ενώσεις βρωμίου)
  καθώς επίσης και ενώσεις των γενικών τύπων R2NBr και RNBr2, όπου τα R, που δεν είναι απαραίτητα ίδια, μπορεί να είναι μια μονοσθενής ανόργανη ή οργανική ομάδα
  8 KB (261 λέξεις) - 18:57, 6 Μαΐου 2017
 • Σουλφίδια (κατηγορία Ανόργανες ενώσεις)
  οργανικές όσο και ανόργανες ενώσεις του θείου (S) με άλλα στοιχεία ή ρίζες. Έτσι τα σουλφίδια διακρίνονται σε οργανικά σουλφίδια και ανόργανα σουλφίδια, καλούμενα
  2 KB (149 λέξεις) - 11:33, 28 Ιουνίου 2014
 • Φθοραμίνη (κατηγορία Ανόργανες ενώσεις φθορίου)
  (μονο)φθοραμίδιο είναι ανόργανη χημική ένωση, που περιέχει άζωτο, υδρογόνο και φθόριο, με μοριακό τύπο NH2F. Είναι μια από τις απλούστερες ανόργανες αμίνες. Μπορεί
  11 KB (456 λέξεις) - 21:11, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • ονομάζονται ομοκυκλικές ή ισοκυκλικές.. Παρ' όλο που υπάρχουν και ανόργανες ετεροκυκλικές ενώσεις (δείτε παρακάτω), οι περισσότερες, οι πιο γνωστές και οι πιο
  57 KB (2.747 λέξεις) - 00:49, 11 Δεκεμβρίου 2019
 • Φωσφιναμίνη (κατηγορία Ανόργανες αμίνες)
  από τη «μητρική» φωσφιναμίνη, και σε μια σειρά «θυγατρικές» ενώσεις-παράγωγα, ανόργανες και οργανικές, με γενικό τύπο της μορφής NR2PxRy, όπου τα όχι
  8 KB (187 λέξεις) - 17:41, 6 Μαΐου 2017
 • Ανόργανες λέγονται οι αντιδράσεις στις οποίες συμμετέχουν μόνο ενώσεις που μελετώνται από την ανόργανη χημεία. Οι ανόργανες αντιδράσεις ταξινομούνται
  5 KB (307 λέξεις) - 21:46, 29 Οκτωβρίου 2019
 • χημικών ενώσεων του άνθρακα που όμως κατατάσσονται στις ανόργανες. Συγκεκριμένα, οι ανόργανες ενώσεις του άνθρακα είναι κυρίως οι ακόλουθες: μονοξείδιο του
  23 KB (1.724 λέξεις) - 12:53, 2 Νοεμβρίου 2019
 • ανόργανα οξέα αρχίζει με το υδρογόνο (H), ενώ στις περισσότερες ανόργανες βάσεις τελειώνει συνήθως με το υδροξείδιο (OH). Οι τύποι για τις ανόργανες ενώσεις
  23 KB (1.738 λέξεις) - 19:01, 27 Δεκεμβρίου 2019
 • γιατί εννοείται. Μερικές φορές, όμως, ονομάζονται και σαν απλές ανόργανες ενώσεις, π.χ. το σιλάνιο μπορεί να ονομαστεί και τετραϋδρίδιο του πυριτίου
  9 KB (588 λέξεις) - 16:39, 4 Αυγούστου 2018
 • Δισιλυλαμίνη (κατηγορία Ανόργανες αμίνες)
  είναι απαραίτητα τα ιδια, μπορεί να είναι υδρογόνα, αλογόνα ή μονοσθενείς ανόργανες ή οργανικές ρίζες. Ακόμη, δύο (2) ή τρία (3) R μπορεί να αντικατασταθούν
  7 KB (106 λέξεις) - 19:03, 6 Μαΐου 2017
 • Σιλανιμίνη (κατηγορία Ανόργανες ιμίνες)
  είναι απαραίτητα τα ιδια, μπορεί να είναι υδρογόνα, αλογόνα ή μονοσθενείς ανόργανες ή οργανικές ρίζες. Ακόμη, δύο (2) R μπορεί να αντικατασταθούν από δισθενείς
  7 KB (108 λέξεις) - 17:42, 6 Μαΐου 2017
 • Οξαδιαζιριδίνη (κατηγορία Ανόργανες υδραζίνες)
  (2) διαφορετικά άτομα, ένα (1) οξυγόνου και δύο (2) αζώτου. Ανήκει στις ανόργανες «θυγατρικές» υδραζίνες. Με βάση το μοριακό τύπο της (N2H2O2) έχει ένα
  7 KB (104 λέξεις) - 17:34, 16 Οκτωβρίου 2017
 • είναι +2, +3, +4. Οι χημικές του ενώσεις έχουν παραπλήσιες ιδιότητες με τις αντίστοιχες του οσμίου. Οι περισσότερες ενώσεις του ρουθηνίου (αλλά και γενικά
  77 KB (5.237 λέξεις) - 14:08, 14 Οκτωβρίου 2019
 • επανδρωμένα διαστημόπλοια. Οι πιο σημαντικές ενώσεις του ιριδίου είναι τα άλατά του με χλώριο και οι οργανομεταλλικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στους καταλύτες
  108 KB (7.796 λέξεις) - 09:07, 29 Οκτωβρίου 2019
 • Οι ανόργανες χημικές ενώσεις ονομάζονται ανάλογα με το ποιο είναι το θετικό τους και ποιο το αρνητικό τους μέρος. Η Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης
  3 KB (92 λέξεις) - 22:53, 19 Μαΐου 2012
 • τους ατμούς μεταλλικού ροδίου και τις αδιάλυτες ενώσεις του είναι 0,1 mg/m3 και για τις ευδιάλυτες ενώσεις του 0,001 mg/m3, με βάση την εργάσιμη ημέρα των
  92 KB (6.446 λέξεις) - 08:55, 25 Νοεμβρίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).