Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Υπάρχει μια σελίδα με τον τίτλο "Αλδεΰδες" στη Βικιπαίδεια

 • έχουν ορισμένες ιδιότητες των αλδεϋδών και ενίοτε συγκατατάσσονται στις αλδεΰδες, από ορισμένους συγγραφείς. Οι αλδεΰδες διαφέρουν, λοιπόν, από τις κετόνες
  30 KB (3.064 λέξεις) - 23:23, 9 Απριλίου 2019
 • υπάρχει και στις αλδεΰδες, η διαφορά όμως είναι ότι στις κετόνες η ομάδα βρίσκεται μέσα στην αλυσίδα του μορίου, ενώ στις αλδεΰδες στο άκρο της. Οι κετόνες
  3 KB (190 λέξεις) - 12:06, 6 Σεπτεμβρίου 2014
 • Βουτανάλη (ανακατεύθυνση από Βουτυρική αλδεΰδη)
  αναλυτικά ως CH3CH2CH2CHO ή και (συντομογραφικά) PrCHO. Είναι μια από τις αλδεΰδες. Η χημικά καθαρή βουτανάλη, στις συνηθισμένες συνθήκες, δηλαδή σε θερμοκρασία
  37 KB (4.814 λέξεις) - 11:04, 20 Αυγούστου 2018
 • H 2,3-διυδροξυπροπανάλη ή γλυκεριναλδεΰδη ή γλυκερική αλδεΰδη (σε δύο (2) οπτικά ισομερή) είναι η απλούστερη αλδόζη και συγκεκριμένα μια «τρίοζη». Είναι
  37 KB (4.036 λέξεις) - 09:12, 6 Μαΐου 2017
 • την ιμινομάδα, =NR, δευτεροταγείς ιμίνες). Οι ιμίνες, αν προέρχονται από αλδεΰδες, ονομάζονται «αλδιμίνες», ενώ αν προέρχονται από κετόνες, ονομάζονται «κετιμίνες»
  2 KB (112 λέξεις) - 23:33, 16 Απριλίου 2015
 • ρουθήνιο ή ακόμα ρόδιο. Οι κετόνες δίνουν δευτεροταγείς αλκοόλες· οι αλδεΰδες, οι εστέρες και τα καρβοξυλικά οξέα δίνουν πρωτοταγείς αλκοόλες. Τα καρβονύλια
  19 KB (1.334 λέξεις) - 17:20, 22 Φεβρουαρίου 2018
 • οξειδίου του χαλκού (Ι) Eίναι αμμωνικό διάλυμα AgNO3. Όταν οξειδώνει τις αλδεΰδες σε οξέα, ο Ag+ μετατρέπεται σε Ag οποίος σχηματίζει στα τοιχώματα του δοχείου
  19 KB (885 λέξεις) - 07:37, 6 Μαΐου 2017
 • υπόθεση ότι οι αλδεΰδες οξειδώνονται πιο εύκολα συγκριτικά με τις κετόνες· αυτό οφείλεται στον άνθρακα του καρβονυλίου που στις αλδεΰδες έχει ένα προσαρτημένο
  12 KB (896 λέξεις) - 17:39, 23 Φεβρουαρίου 2019
 • Cu1+ με δημιουργία καστανέρυθρου ιζήματος οξειδίου του χαλκού, ενώ οι αλδεΰδες οξειδώνονται: RCHO + 2CuSO4 + 5NaOH → RCOONa + Cu2O↓ + 2Na2SO4 + 3H2O Αντίθετα
  4 KB (225 λέξεις) - 05:55, 20 Μαρτίου 2019
 • σημαντικότερες χημικές τάξεις, είναι: Οι υδρογονάνθρακες Οι αλκοόλες Οι αιθέρες Οι αλδεΰδες Οι κετόνες Τα καρβονικά οξέα Οι εστέρες Τα αλογονοπαράγωγα Τα νιτρίλια
  1 KB (57 λέξεις) - 16:13, 19 Αυγούστου 2015
 • {RX+CH_{3}NHOH{\xrightarrow {}}RN(OH)CH_{3}+HX} } Η N-μεθυλυδροξυλαμίνη αντιδρά με αλδεΰδες ή κετόνες, σχηματίζοντας οξίμες: R 2 C O + C H 3 N H O H → R 2 C = N O
  11 KB (614 λέξεις) - 17:39, 6 Μαΐου 2017
 • {}}RN(OH)CH_{2}CH_{3}+HX} } Η N-αιθυλυδροξυλαμίνη αντιδρά με αλδεΰδες ή κετόνες, σχηματίζοντας οξίμες: R 2 C O + C H 3 C H 2 N H O H → R 2 C
  11 KB (693 λέξεις) - 18:21, 6 Μαΐου 2017
 • αλδεΰδες από οξείδωση αλκενίων. Οι αντιδράσεις πραγματοποιούνται σε υδατικά διαλύματα και κάθε χρόνο παράγονται περίπου 4 εκατομμύρια τόννοι αλδεϋδών
  116 KB (8.432 λέξεις) - 19:24, 29 Δεκεμβρίου 2018
 • (συντομογραφικά) iPrCHO. Είναι μια από τις αλδεΰδες. Πιο συγκεκριμένα, η μεθυλοπροπανάλη είναι μια αλδεΰδη, ισομερής της βουτανάλης. Η μεθυλοπροπανάλη
  36 KB (4.162 λέξεις) - 11:06, 20 Αυγούστου 2018
 • Προπινάλη (κατηγορία Αλδεΰδες)
  αναλυτικά ως HC≡CCHO. Είναι η απλούστερη δυνατή αλδεΰδη με τριπλό δεσμό. Έτσι, συνδυάζει τις ιδιότητες αλδεΰδης και αλκινίου. Η προπινάλη έχει παρατηρηθεί
  8 KB (200 λέξεις) - 07:02, 7 Μαΐου 2017
 • καρβονυλική ένωση (συνήθως αλδεΰδη ή μεθυλοκετόνη) οπότε προκύπτουν υδροξυνιτρίλια : Με κετόνες : RCOR + HCN → R2C(OH)CN Με αλδεΰδες : RCH=O + HCN → RCH(OH)CN
  43 KB (2.810 λέξεις) - 21:26, 12 Φεβρουαρίου 2018
 • αναλυτικά ως CH3CH2CH2CH2CHO ή και (συντομογραφικά) BuCHO. Είναι μια από τις αλδεΰδες. Χρησιμοποιήθηκε στην αρωματοποιία, στη χημεία ρητινών και από τη βιομηχανία
  30 KB (4.922 λέξεις) - 18:13, 6 Μαΐου 2017
 • Με επίδραση φωσφοροϋλιδίων σε καρβονυλικές ενώσεις, δηλαδή (αλδεΰδες ή κετόνες) (μέθοδος Wittig) παράγονται αλκένια. Π.χ.: P h 3 P + − C − <
  33 KB (3.793 λέξεις) - 19:32, 29 Μαρτίου 2019
 • Γαλακταλδεΰδη (κατηγορία Αλδεΰδες)
  γαλακταλδεΰδη ή 2-υδροξυπροπανάλη ή 2-υδροξυπροπιοναλδεΰδη ή γαλακτική αλδεΰδη) (αγγλικά: lactaldehyde) είναι οργανική χημική ένωση, που βρίσκεται σε
  27 KB (3.448 λέξεις) - 18:12, 6 Μαΐου 2017
 • πρωτοταγείς αλκοόλες παράγονται με αναγωγή των αντίστοιχων αλδεϋδών ή καρβονικών οξέων: α. Από αλδεύδες R C H 2 = O + H 2 → N i R C H 2 O H {\displaystyle \mathrm
  32 KB (3.833 λέξεις) - 08:05, 12 Ιουλίου 2017

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).