Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • αγορά αποδίδεται με τη σημασία κάποιου χώρου όπου γίνονται αγοραπωλησίες αγαθών, π.χ. Δημοτική Αγορά Αθήνας,.ή κατ΄ έκφραση «’’θα κατέβω στην αγορά’’»
  5 KB (347 λέξεις) - 17:53, 29 Νοεμβρίου 2016
 • αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ότι στερείται νομικής προσωπικότητας και ότι το κεφάλαιό του είναι μεταβλητό (open-end fund). Το Αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ένα διαχειριστή
  80 KB (6.019 λέξεις) - 15:33, 18 Οκτωβρίου 2016
 • έγραψε την εκτενή ανασκευή της «δυναμικής του κεφαλαίου» που υποσχέθηκε στην «Καθαρή θεωρία του κεφαλαίου». Μετά το 1941, συνέχισε να εκδίδει έργα του
  138 KB (11.530 λέξεις) - 08:08, 22 Μαΐου 2019
 • πώληση και η αγορά προϋπαρχόντων δεσμεύσεων επενδυτών σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και άλλους εναλλακτικούς τρόπους επένδυσης κεφαλαίου γίνονται στην
  40 KB (2.591 λέξεις) - 09:01, 29 Αυγούστου 2018
 • Η διατραπεζική αγορά (αγγλικά: Interbank market) είναι η κορυφαία αγορά συναλλάγματος, όπου πάνω από 1000 τράπεζες ή άλλου είδους πιστωτικά ιδρύματα μπορούν
  39 KB (2.884 λέξεις) - 12:51, 21 Ιουνίου 2017
 • του αμοιβαίου κεφαλαίου, πράγμα που σημαίνει ότι οι αυξήσεις και μειώσεις της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου αντικατοπτρίζονται
  26 KB (2.320 λέξεις) - 10:19, 6 Μαΐου 2017
 • χρήση του κεφαλαίου πρέπει να επιστρέψει τουλάχιστον το κόστος του κεφαλαίου, και ιδανικά ένα ποσό μεγαλύτερο από το κόστος του κεφαλαίου. Το μέσο σταθμικό
  17 KB (1.402 λέξεις) - 09:04, 6 Μαΐου 2017
 • αποδείξεις που παρέχουν οι αρχαιολόγοι, καταδεικνύει ένα σύμπλεγμα στη Ρωμαϊκή Αγορά (Forum Romanum), ως έδρα του βασιλέως και του πρώτου θρησκευτικού κέντρου
  151 KB (11.164 λέξεις) - 07:14, 22 Μαΐου 2019
 • Στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, διατραπεζικά κεφάλαια (αγγλικά: federal funds) είναι τα κεφάλαια τα οποία διακινούνται σε μια αγορά που συμμετέχουν
  2 KB (128 λέξεις) - 12:01, 1 Απριλίου 2013
 • αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων προϋποθέτει ότι υπάρχει ισορροπία στην αγορά κεφαλαίου, η Γραμμή αξιογράφων προσδιορίζει την αναμενόμενη απόδοση από κάθε
  10 KB (742 λέξεις) - 01:43, 15 Μαρτίου 2015
 • μορφές παροχής επιπλέον κεφαλαίου. Οι ανάγκες λοιπόν των δύο αυτών πλευρών μπορούν να συναντηθούν και να υπάρξει προσφορά κεφαλαίου από το πλεονάζον και
  9 KB (609 λέξεις) - 14:50, 20 Δεκεμβρίου 2017
 • μονοπωλιακό καθορισμό των τιμών, ή άλλη αρχή. Μια ελεύθερη αγορά έρχεται σε αντίθεση με μια ρυθμιζόμενη αγορά, στην οποία η κυβέρνηση παρεμβαίνει στην προσφορά
  48 KB (3.816 λέξεις) - 06:31, 5 Αυγούστου 2017
 • αποκλειστικά, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, επομένως αποκτούν ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας είτε, εν μέρει, με δάνειο
  75 KB (6.104 λέξεις) - 09:21, 4 Νοεμβρίου 2018
 • μερίδια κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών (μετοχές), τραπεζικά, κρατικά ή άλλα ομόλογα) ή/και εμπορευμάτων. Τα χρηματιστήρια αποτελούν ιδιόμορφες αγορές με την
  4 KB (283 λέξεις) - 20:10, 28 Μαρτίου 2019
 • νομοθεσία. Τα ακόλουθα ομόλογα δεν περιορίζονται όλα για αγορά από τους επενδυτές στην χώρα-αγορά της έκδοσης τους. Ορισμένα είναι: Yankee ομόλογο, εκδίδεται
  43 KB (3.451 λέξεις) - 14:33, 23 Απριλίου 2018
 • πτωχεύσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. μη καταβολή του κεφαλαίου, απώλεια των 9/10 του κεφαλαίου, μη υποβολή τριών ισολογισμών κλπ.) η Διοίκηση μπορεί
  14 KB (1.137 λέξεις) - 15:51, 15 Ιανουαρίου 2019
 • Σμιθ η αγορά βρίσκει ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εφόσον υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι να μην υπάρχει δύναμη αγοράς (επιχείρηση
  26 KB (1.851 λέξεις) - 15:06, 15 Απριλίου 2019
 • στον Ισολογισμό περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του κεφαλαίου που έχουν συνεισφέρει οι μέτοχοι της επιχείρησης
  11 KB (881 λέξεις) - 14:26, 16 Αυγούστου 2018
 • Υπάρχουν πέντε αγορές που λειτουργούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οργανωμένη αγορά αξιών, η οργανωμένη αγορά παραγώγων, η εναλλακτική αγορά, η αγορά άνθρακα
  20 KB (1.439 λέξεις) - 20:23, 8 Μαΐου 2019
 • δανεισμού είτε πληρώνονται και με την εξόφληση του κεφαλαίου. Καταβολή σταθερών δόσεων του κεφαλαίου σε ίσα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβανομένων και
  44 KB (3.304 λέξεις) - 20:16, 6 Μαρτίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).