Αποτελέσματα αναζήτησης

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Υπάρχει μια σελίδα με τον τίτλο "Ένζυμα" στη Βικιπαίδεια

 • των ενζύμων. Όπως όλοι οι καταλύτες, έτσι και τα ένζυμα λειτουργούν αυξομειώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης μιας αντίδρασης. Τα περισσότερα ένζυμα επιταχύνουν
  9 KB (649 λέξεις) - 20:25, 3 Ιανουαρίου 2021
 • Λυσόσωμα (ενότητα Ένζυμα)
  λυσοσώματα είναι οργανίδια του κυττάρου που περιέχουν τα πεπτικά ένζυμα υδρολάσες. Τα ένζυμα αυτά διασπούν τα υπερεπαρκή οργανίδια, τμήματα τροφής, ενκυτωμένους
  3 KB (169 λέξεις) - 06:32, 6 Μαΐου 2017
 • Επιδιορθωτικά ένζυμα Υπάρχουν ακόμη κάποιες πρωτεΐνες, οι SSB πρωτεΐνες οι οποίες διατηρούν την αποδιάταξη των δυο κλώνων, όμως δεν αποτελούν ένζυμα. Για να
  13 KB (831 λέξεις) - 14:01, 6 Απριλίου 2020
 • κατά τη πέψη συνήθως από ένζυμα που εκκρίνονται στη στοματική κοιλότητα, τον στόμαχο, το έντερο, το πάγκρεας και το ήπαρ. Τα ένζυμα αυτά λέγονται υδρολάσες
  6 KB (423 λέξεις) - 17:35, 16 Ιανουαρίου 2021
 • χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις χλωροφύλλης και περιέχουν όλα τα ένζυμα που απαιτούνται για τις διεργασίες της φωτοσύνθεσης. Οι χλωροπλάστες βρίσκονται
  4 KB (264 λέξεις) - 23:17, 6 Φεβρουαρίου 2020
 • επιμέρους ενώσεων και ούτε απαιτούνται ένζυμα και στο χημικό στάδιο όπου κυρίως μετά τη κατάπωση με τη βοήθεια ενζύμων τα σύνθετα μόρια της τροφής διασπώνται
  3 KB (197 λέξεις) - 22:17, 17 Ιανουαρίου 2019
 • Πυτιά (κατηγορία Ένζυμα)
  περιεκτικότητας του ενζύμου Ρεννίνη, κάτι που μπορεί να επηρεάσει και την ποιότητα του προϊόντος. Το εκχύλισμα περιέχει διάφορα ένζυμα όπως χυμοσίνη, πεψίνη
  7 KB (577 λέξεις) - 06:04, 24 Μαΐου 2019
 • ειδικά ένζυμα που εξ αυτού και ονομάζονται πρωτεολυτικά ένζυμα (ενδοπεπτιδάσες και εξωπεπτιδάσες) Κατά τη διάρκεια της πέψης τα πεπτικά ένζυμα αποδομούν
  2 KB (104 λέξεις) - 17:02, 6 Μαΐου 2016
 • Τόσο η θέση όσο και η διαμόρφωση των διπλών δεσμών καθορίζονται από τα ένζυμα που καταλύουν τη βιοσύνθεση των ακόρεστων λιπαρών οξέων. Συγκρίσεις μεταξύ
  12 KB (918 λέξεις) - 06:17, 7 Φεβρουαρίου 2020
 • Εξωπεπτιδάση (κατηγορία Ένζυμα)
  γ) η "διπεπτιδάση", που διασπά τους δεσμούς μεταξύ των διπεπτιδίων. Τα ένζυμα αυτά ολοκληρώνουν την πέψη της πρωτεΐνης πριν από την απορρόφησή της από
  2 KB (124 λέξεις) - 22:53, 6 Φεβρουαρίου 2020
 • χρησιμοποιήθηκε ως ζιζανιοκτόνο. Αναστέλλει τη λειτουργία του ενζύμου ακονιτάση, που είναι ένα από τα ένζυμα που καταλύουν στάδια του κύκλου του κιτρικού οξέος.
  30 KB (2.683 λέξεις) - 00:04, 16 Δεκεμβρίου 2020
 • αναπνοής το 1937. Τα ένζυμα που απαιτούνται για τον κύκλο του κιτρικού οξέος βρίσκονται στα μιτοχόνδρια. Το πρώτο από αυτά τα ένζυμα καταλύει την αντίδραση
  10 KB (830 λέξεις) - 21:45, 2 Νοεμβρίου 2020
 • Ενδοπεπτιδάση (κατηγορία Ένζυμα)
  στομάχι, β) η θρυψίνη, και γ) η χημοθρυψίνη, που βρίσκεται στο πάγκρεας. Τα ένζυμα αυτά ευθύνονται για το πρώτο στάδιο της πέψης της πρωτεΐνης. Στη συνέχεια
  2 KB (146 λέξεις) - 22:53, 6 Φεβρουαρίου 2020
 • Σάμνερ είχε επινοήσει μία γενική μέθοδο κρυσταλλώσεως για τα ένζυμα, καθώς και ότι όλα τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες. Το 1937 ο Σάμνερ κέρδισε μία υποτροφία Γκούγκενχαϊμ
  8 KB (649 λέξεις) - 13:36, 5 Νοεμβρίου 2020
 • ενεχόμενο ένζυμο ονομάστηκε ένζυμο περιορισμού ή περιοριστικό ένζυμο. Από την ανακάλυψή τους στη δεκαετία του 1970, πάνω από 100 διαφορετικά ένζυμα περιορισμού
  3 KB (268 λέξεις) - 06:14, 15 Φεβρουαρίου 2020
 • αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης του κυττάρου, όπως και τα περισσότερα ένζυμα που χρειάζεται για την επιβίωση του. Οι ιοί χαρακτηρίζονται, κατά συνέπεια
  23 KB (1.767 λέξεις) - 12:31, 26 Απριλίου 2020
 • Απαμίνωση (κατηγορία Ένζυμα)
  αντίστοιχα. Τα δε ένζυμα οξειδάσες στη πρώτη περίπτωση μπορεί να συμπεριφερθούν με προσθετικές ομάδες σε αφυδρογονάσες. Σημειώνεται ότι τα ένζυμα αφυδατάσες
  2 KB (160 λέξεις) - 23:13, 8 Απριλίου 2020
 • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (κατηγορία Ένζυμα)
  παρόμοια δράση με την τρανσαμινάση της αλανίνης (ALT), διότι και τα δύο ένζυμα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα παρεγχυματικά κύτταρα του ήπατος. Η διαφορά
  10 KB (785 λέξεις) - 20:57, 7 Οκτωβρίου 2019
 • χρησιμοποιούν τα ένζυμα για την παραγωγή πολυπεπτιδίων, και ριβοσώματα για την παραγωγή πρωτεϊνών. Τα πεπτίδια συντίθενται από ειδικά ένζυμα. Για παράδειγμα
  10 KB (826 λέξεις) - 14:09, 5 Αυγούστου 2017
 • οξέων, νουκλεοζίτες παράγονται κατά την διάσπαση των νουκλεοτιδίων από ένζυμα γνωστά ως νουκλεοτιδάσες. Οι νουκλεοτιδάσες (που στην ουσία έίναι φωσφατάσες)
  4 KB (119 λέξεις) - 05:53, 24 Αυγούστου 2020

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).