Αποτελέσματα αναζήτησης

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
 • Ματσούκας, «Γνώσις και αγνωσία του Θεού», Κληρονομία, τομ. 2, τ/χ.α (1970), σελ.53-87 Παναγιώτης Χρήστου, Ο Τριαδικός Θεός στη Μυριόβιβλο Ρασσιάς Βλάσης,
  28 KB (2.214 λέξεις) - 08:41, 17 Οκτωβρίου 2019
 • ονομάζεται το σύνολο των προσώπων (υποστάσεων) Του Θεού, στο Χριστιανισμό. Δηλαδή Ο Θεός είναι Ένας Τριαδικός, επειδή έχει μία ουσία (φύση), και τρία πρόσωπα
  32 KB (2.633 λέξεις) - 00:16, 7 Οκτωβρίου 2019
 • με το «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου» και για την παρρησία του ο Τριαδικός Θεός του έδωσε τη θέση του «Άρχοντος των αγγελικών Ταγμάτων». Μετά την πτώση
  7 KB (501 λέξεις) - 08:31, 21 Οκτωβρίου 2019
 • άποψη αυτή ο Θεός είναι Δυάδα. Πιστεύουν ότι ο Ένας Θεός είναι ο Πατέρας και ο Υιός ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι η ενεργώς δύναμη του Θεού. Μερικές Ομολογίες
  10 KB (637 λέξεις) - 14:09, 7 Οκτωβρίου 2019
 • κατ’ ανάγκην αγεφύρωτο, επειδή υπάρχει ένας μεσίτης ο Υιός του Θεού Ο Τριαδικός θεός είναι συγχρόνως ενότητα και διάκριση των θείων προσώπων. Η ενότητα
  60 KB (4.766 λέξεις) - 17:15, 11 Σεπτεμβρίου 2019
 • άσχετη σεληνιακή θεότητα. Συχνά σχετίζονται με το μυθικό αρχέτυπο της Τριαδικής Θεάς, αναπαριστώντας την Κόρη, τη Μητέρα και τη Γριά αντίστοιχα. Στα ρωσικά
  5 KB (352 λέξεις) - 14:49, 10 Οκτωβρίου 2019
 • Τριπλή Θεά (κατηγορία Θεές της γονιμότητας)
  διάφορες μορφές της θρησκείας της Wicca, ο αρσενικός της σύντροφος είναι ο Θεός με τα Κέρατα. Η Τριπλή Θεά αποτέλεσε αντικείμενο της συγγραφής του εξέχοντος
  4 KB (275 λέξεις) - 14:15, 1 Ιουλίου 2019
 • βασιλεία ή κυβέρνηση του Θεού, αποκαλείται στην χριστιανική θεολογία η έννοια για την «άκτιστο ενέργεια και δόξα δια της οποίας ο Θεός, βασιλεύει τον κόσμον
  19 KB (1.613 λέξεις) - 19:23, 4 Μαρτίου 2018
 • της πουράνας, όπου ο Βράχμα λατρεύεται ως το σύνολο του Τριμούρτι. Ο τριαδικός αυτός χαρακτήρας της θεότητας, παρουσιάζει ομοιότητες με την τριαδικότητα
  14 KB (1.113 λέξεις) - 15:03, 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Υπερούσιος χαρακτηρίσθηκε από τους θεολογούντες των πρώτων μετά Χριστόν χρόνων ο Θεός (Χριστιανισμός) ως «επέκεινα της ουσίας κείμενος», (Ιουστίνος, Μέγας Αθανάσιος
  1 KB (68 λέξεις) - 11:18, 31 Δεκεμβρίου 2014
 • της Χριστιανικής Εκκλησίας στις αρχές τού 4ου αι. σημαδεύτηκε από την Τριαδική έριδα. Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια το 325 θέσπισε το Σύμβολο της
  10 KB (792 λέξεις) - 19:28, 28 Μαρτίου 2019
 • δεν υπήρχε ο Υιός [...] και που ούτε ο Θεός ήταν Πατέρας ή κριτής". Επίσης, ο Θεοδώρου Ανδρέας γράφει ότι ο Θεός "πάντοτε είχε τον Λόγον αυτού". και ότι
  24 KB (1.912 λέξεις) - 12:43, 16 Οκτωβρίου 2019
 • στη διαμόρφωση της Τριαδικής Θεολογίας τόσο μεταξύ των Ελληνόφωνων όσο και με των Λατινόφωνων Θεολόγων και έγινε γνωστός ως «Τριαδικός Θεολόγος». Τα περισσότερα
  47 KB (4.055 λέξεις) - 15:58, 15 Οκτωβρίου 2019
 • χρήσεις, δείτε: Θεολόγος (αποσαφήνιση). Η Θεολογία (σύνθετη από τις λέξεις θεός και λόγος) είναι η επιστήμη που μελετά την θρησκευτική πίστη, πρακτική και
  30 KB (2.467 λέξεις) - 18:36, 9 Μαΐου 2019
 • το οποίο μετά τη πρώτη επί γης ενανθρώπιση της μιας μορφής της Αγίας Τριαδικής Θεότητας, του Ιησού Χριστού, θα ακολουθήσει η «δευτέρα παρουσία» Του προκειμένου
  7 KB (538 λέξεις) - 17:28, 9 Φεβρουαρίου 2019
 • είναι: Η θεμελιώδης ιδέα είναι ότι ο Θεός είναι «ένας και μοναδικός».Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αρείου,ο μόνος Θεός και Πατέρας είναι «μόνος»,«μονάς» και
  100 KB (7.804 λέξεις) - 22:56, 25 Σεπτεμβρίου 2019
 • Ιωάννη και του χριστιανικού δόγματος. Το Κοράνιο αντιτίθεται σε κάθε δόγμα τριαδικής θεότητας, αλλά την εννοεί όχι όπως οι Οικουμενικές σύνοδοι: το τριαδικό
  24 KB (2.044 λέξεις) - 22:16, 11 Οκτωβρίου 2019
 • καὶ ἐνταυθοῖ σπουδασθήσονται ἑρμηνευθέντα κεῖσθαι· τὸ ῍Ηλ θεός, τὸ Ἐλωεὶμ θεὸς ἀεί, τὸ Ἠλὶ θεός μου, τὸ Σαδδαῒ ὁ ἱκανός, τὸ Ραββωνὶ ὁ κύριος, τὸ Ἰὰ κύριος
  341 KB (28.762 λέξεις) - 22:22, 4 Οκτωβρίου 2019
 • ή υποστάσεων αποσαφηνίζεται: Ο Τριαδικός Θεός είναι μονάδα, γιατί υπάρχει ένα αίτιο και μια ουσία· και είναι Τριαδικός κατά τις υποστάσεις, γιατί υπάρχει
  104 KB (8.856 λέξεις) - 09:08, 8 Οκτωβρίου 2019
 • εκείνες του Θεού με τα Κέρατα και της Μητέρας Θεάς. Για παράδειγμα ο Θεός είχε ερμηνευτεί ως ο Βασιλιάς του Δρυός, Βασιλιάς του Ιξού , Θεός του Ήλιου καθώς
  22 KB (1.749 λέξεις) - 14:04, 1 Ιουλίου 2019

Αποτελέσματα από αδελφικά εγχειρήματα

Εμφάνιση: προηγ. 20-επόμ. 20 (20 | 50 | 100 | 250 | 500).