Μετάβαση στο περιεχόμενο

EN 1994

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο EN 1994, γνωστός ως ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 4: Σχεδιασμός σύμμικτων φερουσών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα, αποτελεί μέρος μίας σειράς Ευρωπαϊκών Προτύπων, γνωστοί ως Ευρωκώδικες, που ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό σύμμικτων κτιρίων και έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού από χάλυβα και σκυρόδεμα. Ασχολείται με τις αρχές και τις απαιτήσεις για ασφάλεια και λειτουργικότητα των κατασκευών, τις βασικές αρχές του σχεδιασμού και των ελέγχων επάρκειάς τους που περιλαμβάνονται στο Πρότυπο EN 1990: Βάσεις του σχεδιασμού των κατασκευών.

Ο EN 1994 ασχολείται μόνο με απαιτήσεις για αντοχή, λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα και πυρασφάλεια των κατασκευών από χάλυβα. Άλλες απαιτήσεις, που αφορούν π.χ. θερμικές ή ηχητικές μονώσεις δεν καλύπτονται.

Ο Ευρωκώδικας 4, απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη:

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο EN 1994-1-1 δίνει βασικούς κανόνες σχεδιασμού για σύμμικτες κατασκευές από σκυρόδεμα και χάλυβα. Ο EN 1994-1-1 απαρτίζεται από τα κάτωθι κεφάλαια.

 • Κεφάλαιο 1: Γενικά
 • Κεφάλαιο 2: Βασικές αρχές σχεδιασμού
 • Κεφάλαιο 3: Υλικά
 • Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα
 • Κεφάλαιο 5: Στατική ανάλυση
 • Κεφάλαιο 6: Οριακές καταστάσεις αστοχίας
 • Κεφάλαιο 7: Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
 • Κεφάλαιο 8: Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες σε Κτιριακά Έργα
 • Κεφάλαιο 9: Σύμμικτες δοκοί με σιδηρές δοκούς για Κτιριακά Έργα

Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο EN 1994-1-2 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό κτηρίων από χάλυβα και σκυρόδεμα που εκτίθενται σε πυρκαγιά. Αναφέρεται στο σχεδιασμό σύμμικτων φορέων για την τυχηματική κατάσταση σχεδιασμού έναντι πυρκαγιάς και προορίζεται προς χρήση μαζί με τα EN 1994-1-1 και EN 1991-1-2. Ο EN 1994-1-2 περιορίζεται στον εντοπισμό των διαφορών από, και ή στη συμπλήρωση του, σχεδιασμού έναντι συνήθων θερμοκρασιών δράσεων και αναφέρεται μόνον σε παθητικές μεθόδους πυροπροστασίας χωρίς να καλύπτει ενεργητικούς μεθόδους.

Μέρος 2: Γέφυρες από χάλυβα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο EN 1994-2 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό γεφυρών από χάλυβα και σκυρόδεμα.Ο EN 1994-2 απαρτίζεται από τα κάτωθι κεφάλαια.

 • Κεφάλαιο 1: Γενικά
 • Κεφάλαιο 2: Βασικές αρχές σχεδιασμού
 • Κεφάλαιο 3: Υλικά
 • Κεφάλαιο 4: Ανθεκτικότητα
 • Κεφάλαιο 5: Στατική ανάλυση
 • Κεφάλαιο 6: Οριακές καταστάσεις αστοχίας
 • Κεφάλαιο 7: Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
 • Κεφάλαιο 8: Καταστρώματα γεφυρών από προκατασκευασμένες δοκούς σκυροδέματος
 • Κεφάλαιο 9: Σύμμικτες πλάκες σε γέφυρες

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]