Χώρος Μάχης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο όρος χώρος της μάχης (battlespace) υποδηλώνει την ενοποίηση της στρατιωτικής στρατηγικής υπό την έννοια της ένταξης και συνδυασμού των ενόπλων δυνάμεων για το στρατιωτικό θέατρο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων του αέρα, της πληροφορίας, της γης, της θάλασσας, του κυβερνοχώρου και του διαστήματος για την επίτευξη στρατιωτικών στόχων . Περιλαμβάνει το περιβάλλον, τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις που πρέπει να κατανοηθούν για την επιτυχή εφαρμογή μαχητικής δύναμης, την προστασία της δύναμης ή την ολοκλήρωση της αποστολής. Αυτό περιλαμβάνει εχθρικές και φιλικές ένοπλες δυνάμεις, υποδομή, καιρό, έδαφος και το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα εντός των επιχειρησιακών περιοχών και περιοχών ενδιαφέροντος. [1]

 

Εννοια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Από το "πεδίο μάχης" στο "χώρο μάχης"[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κατά τα τελευταία 25  χρόνια, η κατανόηση του στρατιωτικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος έχει μετατραπεί από μια κατά κύριο λόγο γραμμική κατανόηση που βασίζεται στο χρόνο και στο χώρο (ένα «πεδίο μάχης») σε ένα πολυδιάστατο σύστημα κατανόησης συστημάτων (ένας χώρος μάχης). Αυτό το σύστημα κατανόησης συστημάτων συνεπάγεται ότι η διαχείριση του χώρου μάχης έχει γίνει πιο περίπλοκη, κυρίως λόγω της αυξημένης σημασίας του γνωστικού τομέα, ένα άμεσο αποτέλεσμα της εποχής της πληροφορίας. Σήμερα, οι στρατιωτικοί αναμένεται να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των ενεργειών τους στο επιχειρησιακό περιβάλλον στο σύνολό του, και όχι μόνο στον στρατιωτικό τομέα του επιχειρησιακού τους περιβάλλοντος.

Ευελιξία Χώρου Μάχης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ευελιξία του χώρου μάχης αναφέρεται στην ταχύτητα με την οποία ο σχηματισμός μάχης αναπτύσσει και μετατρέπει τη γνώση σε ενέργειες για τα επιθυμητά αποτελέσματα στον χώρο μάχης. Ουσιαστικά υποστηρίζει ότι πρέπει να είστε καλύτεροι από τον αντίπαλο στο να κάνετε τις σωστές ενέργειες την κατάλληλη στιγμή και τόπο. Εγγενής σε αυτήν την κατανόηση είναι ότι η ευελιξία του χώρου μάχης δεν αφορά μόνο την ταχύτητα, αλλά και την εκτέλεση της πιο αποτελεσματικής δράσης (τρόποι) με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο (μέσα) σε σχέση με την επίτευξη της επιθυμητής επίδρασης στο σύστημα (σκοπός). Ανά πάσα στιγμή, η ευελιξία του μαχητικού χώρου εξαρτάται από την ποιότητα της επίγνωσης της κατάστασης και την ολιστική κατανόηση του χώρου μάχης για τον καθορισμό των καλύτερων ενεργειών, μια λογική που έχει γίνει κινητήρια δύναμη πίσω από την αναγέννηση του ενδιαφέροντος για την ποιότητα της στρατιωτικής νοημοσύνης. Συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ικανότητα των αναλυτών πληροφοριών και των επιχειρησιακών σχεδιαστών να κατανοούν τον χώρο μάχης τους και τους στόχους τους, ως δίκτυα για να διευκολύνουν τη ταχύτερη και ακριβέστερη κοινή κατανόηση της κατάστασης. Αυτό με τη σειρά του αυξάνει την αποτελεσματικότητα στόχευσης και βοηθά στη διατήρηση της συνολικής πρωτοβουλίας. Η ευελιξία του χώρου μάχης έχει γερές ρίζες στον γενικότερο ερευνητικό τομέα Διοίκησης και Ελέγχου (Command & Control, C2) του ΝΑΤΟ σχετικά με την ευελιξία του C2, [2] αλλά περιλαμβάνει ειδικά για το πλαίσιο της μάχης και την έννοια της ευελιξίας. [3] Ως εκ τούτου, πλαισιώνεται από αναλύσεις που βασίζονται σε προσομοιώσεις, την ανάλυση του συστήματος συστημάτων και τους ανταγωνιστικούς βρόχους του Observation Orient Decide Act (OODA). [4]

Επίγνωση Χώρου Μάχης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η επίγνωση του χώρου μάχης (battlespace awareness, BA) είναι μια πρακτική της στρατιωτικής φιλοσοφίας που χρησιμοποιείται ως πολύτιμο στοιχείο από κοινού από τους διοικητές συνιστωσών και δυνάμεων, για να προβλέψουν τη πορεία δράσης πριν από τη διάθεση στρατευμάτων σε μια καθορισμένη περιοχή επιχειρήσεων (AO). Χρησιμοποιεί το πολύτιμο στοιχείο της προετοιμασίας πληροφοριών για να βοηθήσει τον διοικητή να «γνωρίζει» τις πρόσφατες, τρέχουσες και βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο χώρο μάχης του. [5]

Η ΒΑ βασίζεται στη γνώση και αντίληψη που προκύπτουν από το σύστημα πληροφοριών, παρακολούθησης και αναγνώρισης (intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR). Πρόκειται για μιαν άλλη έννοια μεθόδου χρησιμοποίησης για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τον επιχειρησιακό τομέα - το περιβάλλον, τους παράγοντες και τις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των φιλικών και εχθρικών δυνάμεων, των ουδέτερων και των αμάχων, του καιρού και του εδάφους - που επιτρέπει έγκαιρες, σχετικές, ολοκληρωμένες και ακριβείς αξιολογήσεις. Αποτελεί ήδη μια αποτελεσματική ιδέα για συμβατικές και μη συμβατικές επιχειρήσεις επιτυχούς διάθεσης ή προστασίας μιας στρατιωτικής δύναμης ή / και ολοκλήρωσης της αποστολής της. [6]

Ψηφιοποίηση Χώρου Μάχης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ψηφιοποίηση του χώρου μάχης έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη στρατιωτική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα ενσωματώνοντας πλατφόρμες όπλων, δίκτυα αισθητήρων, πανταχού παρούσα εντολή και έλεγχο (UC2), νοημοσύνη και πόλεμο που επικεντρώνεται στο δίκτυο . Αυτό το στρατιωτικό δόγμα αντικατοπτρίζει ότι στο μέλλον, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συγχωνευτούν σε κοινές επιχειρήσεις αντί να πραγματοποιηθούν σε ξεχωριστούς μάχες υπό τον τομέα των μεμονωμένων ένοπλων υπηρεσιών.

Προετοιμασία πληροφοριών Χώρου Μάχης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Προετοιμασία πληροφοριών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η προετοιμασία πληροφοριών του χώρου μάχης (Intelligence preparation of the battlespace, IPB) είναι μια αναλυτική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη μείωση των αβεβαιοτήτων σχετικά με τον εχθρό, το περιβάλλον και το έδαφος για όλους τους τύπους επιχειρήσεων. Η προετοιμασία πληροφοριών του χώρου μάχης δημιουργεί μια εκτεταμένη βάση δεδομένων για κάθε πιθανή περιοχή στην οποία ενδέχεται να επιχειρήσει μια μονάδα.

Στη συνέχεια, η βάση δεδομένων αναλύεται λεπτομερώς για να προσδιοριστεί η επίδραση του εχθρού, του περιβάλλοντος και του εδάφους στις επιχειρήσεις και την παρουσιάζει σε γραφική μορφή. Η προετοιμασία πληροφοριών για το χώρο μάχης είναι μια συνεχής διαδικασία.

Προετοιμασία συντονισμού της πληροφόρησης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η προετοιμασία του συντονισμού πληροφοριών για το χώρο μάχης (Joint intelligence preparation of the battlespace, JIPB) είναι η αναλυτική διαδικασία πληροφοριών που χρησιμοποιείται διακλαδικά για την παραγωγή προϊόντων πληροφοριών υποστηρικτικών της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του διοικητή μιας διακλαδικής δύναμης. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία που περιλαμβάνει τον καθορισμό του συνολικού περιβάλλοντος μάχης, περιγράφοντας τις συνέπειες στο χώρο μάχης, αξιολογώντας τον αντιπάλου, και προσδιορίζοντας και περιγράφοντας τις πιθανές πορείες δράσης του αντιπάλου.

Η διαδικασία χρησιμοποιείται για την ανάλυση των εναέριων, χερσαίων, θαλάσσιων, χωρικών, ηλεκτρομαγνητικών, κυβερνοχωρικών και ανθρώπινων διαστάσεων του περιβάλλοντος και για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ενός αντιπάλου να λειτουργεί σε κάθε ένα από αυτά τα πεδία. Τα προϊόντα της JPIB χρησιμοποιούνται από το προσωπικό της κοινής δύναμης για την προετοιμασία των εκτιμήσεών τους και εφαρμόζονται επίσης κατά την ανάλυση και την επιλογή φιλικών ενεργειών.

Μέτρα Χώρου Μάχης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Έλεγχος ελιγμών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα μέτρα ελέγχου ελιγμών είναι το βασικό προκαταρκτικό βήμα για την αποτελεσματική εξασφάλιση της υποστήριξης πυρός (π.χ. πυροβολικό, ναυτικό πυροβόλο όπλο και στενή αεροπορική υποστήριξη ), δοθείσης της οριοθέτησης της γεωγραφικής περιοχής για την οποία είναι τακτικά υπεύθυνο ένα στρατιωτικό συγκρότημα. Το βήμα αυτό γίνεται συνήθως σε αναγνωρίσιμο έδαφος για να συνδράμει στη βιαστική μετακίνηση με σκοπό καλύτερο πλευρικό πλεονέκτημα πυρός, και ενορχηστρώνεται συνήθως από υψηλότερο κλιμάκιο του γενικού επιτελείου.

Βασίζεται υπό κανονικές συνθήκες σε εύκολα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του εδάφους. Ένα σημαντικό σημείο στα γραφικά ελέγχου ελιγμών: το προσωπικό πρέπει να είναι ενημερωμένο σχετικά με τα διάφορα μέτρα ελέγχου ελιγμών και τον αντίκτυπό τους στην αποφυγή πυρός. Για παράδειγμα, οι γραμμές οριοθέτησης των επιχειρήσεων είναι τόσο περιοριστικές όσο και ανεκτικές, οι διάδρομοι είναι περιοριστικοί, ενώ οι οδοί, άξονας και κατευθύνσεις μιας επίθεσης δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε την επίδραση στην απομάκρυνση από τη ζώνη πυρός εάν οι μονάδες δευτερεύοντος ελιγμού δεν έχουν ζώνες ή τομείς (δηλ. Δεν έχουν καθοριστεί όρια επιχείρησης). Δεδομένου ότι τα όρια χρησιμεύουν τόσο ως επιτρεπτά όσο και ως περιοριστικά μέτρα, η απόφαση να μην υπάρξουν έχει σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη απομάκρυνση από το πεδίο πυρός.

Το υψηλότερο κλιμάκιο μπορεί να συντονίσει όλες τις σχετικές απομακρύνσεις κοντά στη γραμμή συντονισμένου πυρός (Coordinated Fire Line, CFL), το οποίο βέβαια πρέπει να επιτευχθεί πολύ γρήγορα. Επιτρέπει στη μονάδα να κάνει ελιγμούς με επιτυχία και γρήγορη και αποτελεσματική επίτευξη στόχων. Απαιτεί συντονισμό και εκκαθάριση μόνο εντός αυτών των πλαισίων.


Διαμόρφωση Χώρου Μάχης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η διαμόρφωση του χώρου μάχης είναι μια έννοια που εμπλέκεται κατά την πρακτική εφαρμογή του πολέμου ελιγμών για τη διαμόρφωση μιας τέτοιας κατάστασης στο πεδίο της μάχης ώστε ο διοικητής να αποκτά στρατιωτικό πλεονέκτημα. Προβλέπει την εξάλειψη της μαχητικής ικανότητας του εχθρού, πολεμώντας με τέτοιο συνεκτικό τρόπο πριν την ανάπτυξη δυνάμεων από τον εχθρό ώστε να την αποτρέψει. [7]

Βιβλιογραφικές αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Military Jargon Database
  2. [1]
  3. [2]
  4. «Archived copy» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 12 Δεκεμβρίου 2013. Ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2013. 
  5. Joint Synthetic Battlespace: Cornerstone for Predictive Battlespace Awareness
  6. «DOD - Battlespace Awareness defined». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 18 Ιουνίου 2008. Ανακτήθηκε στις 5 Ιουλίου 2006. 
  7. DEATH FROM ABOVE: I MEF's use of Marine TACAIR during Desert Storm