Χρήστης:Vchorozopoulos/Χημεία/Οργανική/Λίστα ενώσεων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

C1[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με EnWP kB Παρατηρήσεις
1 μεθυλένιο CH2 Πολύ καλύτερο 22 - 12 Πιθανές προσθήκες
2 μεθάνιο CH4 Πολύ καλύτερο 76 - 38 Πιθανές προσθήκες
3 φθορομεθάνιο CH3F Πολύ καλύτερο 23 - 5 Πιθανές προσθήκες
4 χλωρομεθάνιο CH3Cl Πολύ καλύτερο 27 - 9 Πιθανές προσθήκες
5 βρωμομεθάνιο CH3Br Πολύ καλύτερο 34 - 17 Πιθανές προσθήκες
6 ιωδομεθάνιο CH3I Ισοδύναμο 27 - 24 Πιθανές προσθήκες
7 μεθανόλη CH3OH Ισοδύναμο 37 - 32 Πιθανές προσθήκες
8 μεθανοθειόλη CH3SH Πολύ καλύτερο 18 - 8 Πιθανές προσθήκες
9 μεθανοσεληνόλη CH3SeH Πολύ καλύτερο 19 - 0 Πιθανές προσθήκες
10 μεθανοτελλουρόλη CH3TeH Ισοδύναμο 0 - 0 Χωρίς αναφορά
11 διφθορομεθάνιο CH2F2 Πολύ καλύτερο 28 - 4 Πιθανές προσθήκες
12 φθοροχλωρομεθάνιο CH2FCl Πολύ καλύτερο 29 - 3 Πιθανές προσθήκες
13 βρωμοφθορομεθάνιο CH2FBr Πολύ καλύτερο 29 - 3 Πιθανές προσθήκες
14 ιωδοφθορομεθάνιο CH2FI Πολύ καλύτερο 28 - 3 Πιθανές προσθήκες
15 διχλωρομεθάνιο CH2Cl2 Πολύ καλύτερο 38 - 12 Πιθανές προσθήκες
16 βρωμοχλωρομεθάνιο CH2ClBr Ανύπαρκτο 0 - 4 Πιθανές προσθήκες
17 ιωδοχλωρομεθάνιο CH2ClI Πολύ καλύτερο 7 - 3 Πιθανές προσθήκες
18 διβρωμομεθάνιο CH2Br2 Ανύπαρκτο 0 - 4 Πιθανές προσθήκες
19 βρωμιωδομεθάνιο CH2BrI Ανύπαρκτο 0 - 4 Πιθανές προσθήκες
20 διιωδομεθάνιο CH2I2 Ανύπαρκτο 0 - 5 Πιθανές προσθήκες
21 μεθαναμίνη CH2NH2 Πολύ καλύτερο 23 - 8 Πιθανές προσθήκες
22 μεθυλοφωσφίνη CH3PH2 Πολύ καλύτερο 13 - 0 Πιθανές προσθήκες
23 μεθυλαρσίνη CH3AsH2 Πολύ καλύτερο 9 - 0 Πιθανές προσθήκες
24 μεθυλαντιμονίνη CH3SbH2 Ισοδύναμο 0 - 0 Χωρίς αναφορά
25 μεθυλοβισμουθίνη CH3BiH2 Ισοδύναμο 0 - 0 Χωρίς αναφορά
26 φθοροξυλομεθάνιο CH3OF Πολύ καλύτερο 24 - 0 Πιθανές προσθήκες
27 χλωροξυλομεθάνιο CH3OCl Πολύ καλύτερο 21 - 0 Πιθανές προσθήκες
28 βρωμοξυλομεθάνιο CH3OBr Πολύ καλύτερο 21 - 0 Πιθανές προσθήκες
29 ιωδοξυλομεθάνιο CH3OI Πολύ καλύτερο 20 - 0 Πιθανές προσθήκες
30 φθοροθειομεθάνιο CH3SF
22 τριφθορομεθάνιο CHF3 Πολύ καλύτερο 28-10 Πιθανές προσθήκες
23 διφθοροχλωρομεθάνιο CHF2Cl Πολύ καλύτερο 29 - 10 Πιθανές προσθήκες
24 βρωμοδιφθορομεθάνιο CHF2Br Πολύ καλύτερο 25 - 3 Πιθανές προσθήκες
25 διφθοριωδομεθάνιο CHF2I Πολύ καλύτερο 24 - 0 Πιθανές προσθήκες
26 διχλωροφθορομεθάνιο CHFCl2 Πολύ καλύτερο 27 - 3 Πιθανές προσθήκες
27 βρωμοφθοροχλωρομεθάνιο CHFClBr Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
28 ιωδοφθοροχλωρομεθάνιο CHFClI Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
29 διβρωμοφθορομεθάνιο CHFBr2 Ανύπαρκτο 0 - 2 Πιθανές προσθήκες
30 βρωμιωδοφθορομεθάνιο CHFBrI Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
31 διιωδοφθορομεθάνιο CHFI2 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
32 τριχλωρομεθάνιο CHCl3 Ανύπαρκτο 0 - 24 Πιθανές προσθήκες
33 βρωμοδιχλωρομεθάνιο CHCl2Br Ανύπαρκτο 0 - 2 Πιθανές προσθήκες
34 διχλωριωδομεθάνιο CHCl2I Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
35 διβρωμοχλωρομεθάνιο CHClBr2 Ανύπαρκτο 0 - 2 Πιθανές προσθήκες
36 βρωμιωδοχλωρομεθάνιο CHClBrI Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
37 διιωδοχλωρομεθάνιο CHClI2 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
38 τριβρωμομεθάνιο CHBr3 Ανύπαρκτο 0 - 7 Πιθανές προσθήκες
39 διβρωμιωδομεθάνιο CHBr2I Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
40 βρωμοδιιωδομεθάνιο CHBrI2 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
41 τριιωδομεθάνιο CHI3 Ανύπαρκτο 0 - 8 Πιθανές προσθήκες
42 μεθανάλη HCHO Μικρότερο 48-54 Πιθανές προσθήκες
43 μεθυλοσιλάνιο CH3SiH3 Πολύ καλύτερο 22 - 0 Πιθανές προσθήκες
N-φθορομεθαναμίνη CH3NHF Πολύ καλύτερο 19 - 0 Πιθανές προσθήκες
φθορομεθαναμίνη FCH2NH2 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
N-χλωρομεθαναμίνη CH3NHCl Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
χλωρομεθαναμίνη ClCH2NH2 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
N-βρωμομεθαναμίνη CH3NHBr Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
βρωμομεθαναμίνη BrCH2NH2 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
Ν-ιωδομεθαναμίνη CH3NHI Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
ιωδομεθαναμίνη ICH2NH2 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
μεθανιμίνη CH2=NH Πολύ καλύτερο 9 - 0 Πιθανές προσθήκες
μεθανοϋλοφθορίδιο ΗCOF Πολύ καλύτερο 14 - 4 Πιθανές προσθήκες
μεθανοϋλοχλωρίδιο HCOCl Πολύ καλύτερο 14 - 0 Πιθανές προσθήκες
μεθανοϋλοβρωμίδιο HCOBr Πολύ καλύτερο 13 - 0 Πιθανές προσθήκες
μεθανοϋλιωδίδιο HCOI Πολύ καλύτερο 13 - 0 Πιθανές προσθήκες
τετραφθοράνθρακας CF4 Ανύπαρκτο 0 - 10 Πιθανές προσθήκες
τετραχλωράνθρακας CCl4 Ανύπαρκτο 0 - 21 Πιθανές προσθήκες
μεθανικό οξύ HCOOH Καλύτερο 35 - 23 Πιθανές προσθήκες
μεθαναμίδιο HCONH2 Πολύ καλύτερο 21 - 6 Πιθανές προσθήκες
μεθυλολίθιο CH3Li Πολύ καλύτερο 28 - 8 Πιθανές προσθήκες
κυαναναμίδιο NH2C ≡ N Ανύπαρκτο 0 - 7 Πιθανές προσθήκες
ισοκυανικό οξύ HNCO Ανύπαρκτο 0 - 7 Πιθανές προσθήκες
καρβαμιδικό οξύ NH2COOH Πολύ καλύτερο 19 - 5 Πιθανές προσθήκες
διαζωμεθάνιο CH2N2 Ανύπαρκτο 0 - 8 Πιθανές προσθήκες
μεθυλομαγνησιοϊωδίδιο CH3MgI Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
ουρια H2NCONH2 Ανύπαρκτο 0 - 32 Πιθανές προσθήκες
γουανιδίνη H2NC(=NH)NH2 Ανύπαρκτο 0 - 6 Πιθανές προσθήκες

C2[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
1 αιθάνιο CH3CH3 Καλύτερο 37 - 21 Πιθανές προσθήκες
2 φθοραιθάνιο CH3CH2F Πολύ καλύτερο 23 - 0 Πιθανές προσθήκες
3 χλωραιθάνιο CH3CH2Cl Πολύ καλύτερο 28 - 7 Πιθανές προσθήκες
4 βρωμαιθάνιο CH3CH2Br Πολύ καλύτερο 26 - 5 Πιθανές προσθήκες
5 ιωδαιθάνιο CH3CH2I Πολύ καλύτερο 26 - 4 Πιθανές προσθήκες
6 αιθένιο CH2=CH2 Πολύ καλύτερο 79 - 38 Πιθανές προσθήκες
7 αιθανόλη CH3CH2OH Χειρότερο 45 - 74 Πιθανές προσθήκες
8 διμεθυλαιθέρας CH3OCH3 Καλύτερο 21 - 12 Πιθανές προσθήκες
9 1,1-διφθοραιθάνιο CH3CHF2 Ανύπαρκτο 0 - 6 Πιθανές προσθήκες
10 1,2-διφθοραιθάνιο FCH2CH2F Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
1,2-διβρωμαιθάνιο BrCH2CH2Br Ανύπαρκτο 0 - 7 Πιθανές προσθήκες
χλωραιθένιο CH2CH2Cl Καλύτερο 33 - 26 Πιθανές προσθήκες
αιθαναμίνη CH3CH2NH2 Πολύ καλύτερο 24 - 7 Πιθανές προσθήκες
διμεθυλαμίνη CH3NHCH3 Πολύ καλύτερο 19 - 8 Πιθανές προσθήκες
αιθενόλη CH2=CHOH Πολύ καλύτερο 13 - 3 Πιθανές προσθήκες
αιθανάλη CH3CHO Καλύτερο 47 - 26 Πιθανές προσθήκες
οξιράνιο Ethylene oxide.svg Πολύ μικρότερο 35 - 85 Πιθανές προσθήκες
αιθίνιο HC ≡ CH Καλύτερο 34 - 18 Πιθανές προσθήκες
1,2-αιθανοδιόλη HOCH2CH2OH Ανύπαρκτο 0 - 20 Πιθανές προσθήκες
αιθανιμίνη CH3CH=NH Πολύ καλύτερο 10 - 0 Πιθανές προσθήκες
Ν-μεθυλομεθανιμίνη CH2=NCH3 Πολύ καλύτερο 10 - 0 Πιθανές προσθήκες
αζιριδίνη Aziridine.svg Ισοδύναμο 16 - 14 Πιθανές προσθήκες
αιθανοϋλοχλωρίδιο CH3COCl Πολύ καλύτερο 16 - 6 Πιθανές προσθήκες
υδροξυαιθανάλη HOCH2CHO Ισοδύναμο 34 - 4 Πιθανές προσθήκες
γλυοξάλη OCHCHO Ανύπαρκτο 0 - 7 Πιθανές προσθήκες
αιθενόνη CH2=CO Πολύ καλύτερο 15 - 5 Πιθανές προσθήκες
αιθανικό οξύ CH3COOH Ισοδύναμο 49 - 46 Πιθανές προσθήκες
μεθανικός μεθυλεστέρας HCOOCH3 Πολύ καλύτερο 49 - 21 Πιθανές προσθήκες
αιθανονιτρίλιο CH3C ≡ N Μεγαλύτερο 20 - 15 Πιθανές προσθήκες
διμεθυλοθειαιθέρας CH3SCH3 Καλύτερο 15 - 13 Πιθανές προσθήκες
1,2-αιθανοδιαμίνη H2NCH2CH2NH2 Ανύπαρκτο 0 - 11 Πιθανές προσθήκες
ακεταλδοξίμη CH3CH=NOH Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
ακρυλικό οξύ CH2=CHCOOH Καλύτερο 22 - 15 Πιθανές προσθήκες
χλωράλη CCl3CHO Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες
γλυκολικό οξύ HOCH2COOH Πολύ καλύτερο 18 - 7 Πιθανές προσθήκες
προπιολικό οξύ HC ≡ CCOOH Ανύπαρκτο 0 - 2 Πιθανές προσθήκες
διμεθυλοϋδράργυρος (CH3)2Hg Πολύ καλύτερο 46 - 8 Πιθανές προσθήκες
γλυκίνη H2NCH2COOH Πολύ καλύτερο 43 - 17 Πιθανές προσθήκες
ουρεθάνη NH2COOCH2CH3 Ανύπαρκτο 0 - 15 Πιθανές προσθήκες
διμεθυλοσουλφοξείδιο CH3SOCH3 Ανύπαρκτο 0 - 23 Πιθανές προσθήκες
οξαλικό οξύ HCOOCCOOH Μικρότερο 11 - 12 Πιθανές προσθήκες
διμεθυλοδισουλφίδιο CH3SSCH3 Ανύπαρκτο 0 - 4 Πιθανές προσθήκες
διμεθυλοσουλφόνη CH3SO2CH3 Ανύπαρκτο 0 - 14 Πιθανές προσθήκες
διουρία H2NCONHCONH2 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
θειικό διμεθύλιο (CH3)2SO4 Ανύπαρκτο 0 - 12 Πιθανές προσθήκες

C3[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
1 προπάνιο CH3CH2CH3 Καλύτερο 44 - 28 Πιθανές προσθήκες
2 1-φθοροπροπάνιο CH3CH2CH2F Πολύ καλύτερο 25 - 0 Πιθανές προσθήκες
3 2-φθοροπροπάνιο CH3CHFCH3 Πολύ καλύτερο 25 - 0 Πιθανές προσθήκες
4 1-χλωροπροπάνιο CH3CH2CH2Cl Πολύ καλύτερο 25 - 3 Πιθανές προσθήκες
5 2-χλωροπροπάνιο CH3CHClCH3 Πολύ καλύτερο 24 - 3 Πιθανές προσθήκες
6 1-βρωμοπροπάνιο CH3CH2CH2Br Πολύ καλύτερο 25 - 10 Πιθανές προσθήκες
7 2-βρωμοπροπάνιο CH3CHBrCH3 Πολύ καλύτερο 24 - 4 Πιθανές προσθήκες
8 1-ιωδοπροπάνιο CH3CH2CH2I Πολύ καλύτερο 24 - 4 Πιθανές προσθήκες
9 2-ιωδοπροπάνιο CH3CHICH3 Ανύπαρκτο 0 - 4 Πιθανές προσθήκες
10 προπένιο CH3CH=CH2 Πολύ καλύτερο 44 - 12 Πιθανές προσθήκες
11 κυκλοπροπάνιο Cyclopropane-skeletal.png Μεγαλύτερο 27 - 18 Πιθανές προσθήκες
αιθυλομεθυλαιθέρας CH3OCH2CH3 Πολύ καλύτερο 12 - 2 Πιθανές προσθήκες
προπαδιένιο CH2=C=CH2 Πολύ καλύτερο 33 - 3 Πιθανές προσθήκες
1-προπεν-2-όλη CH2=CHCH2OH Πολύ καλύτερο 48 - 5 Πιθανές προσθήκες
προπανάλη CH3COCH3 Πολύ καλύτερο 36 - 6 Πιθανές προσθήκες
προπανόνη CH3CH2CHO Μεγαλύτερο 42 - 25 Πιθανές προσθήκες
2-μεθοξυαιθανόλη CH3OCH2CH2OH Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες
1-προπιν-2-όλη HC ≡ CCH2OH Ανύπαρκτο 0 - 2 Πιθανές προσθήκες
2-προπενάλη CH2=CHCHO Πολύ καλύτερο 21 - 8 Πιθανές προσθήκες
προπανικό οξύ CH3CH2COOH Πολύ καλύτερο 31 - 12 Πιθανές προσθήκες
τριμεθυλοσιλανόλη (CH3)3SiOH Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες
γλυκερίνη HOCH2CH(OH)CH2OH Πολύ μικρότερο 7 - 25 Πιθανές προσθήκες
διμεθυλομεθαναμίδιο HCON(CH3)2 Πολύ καλύτερο 33 - 12 Πιθανές προσθήκες
προπενονιτρίλιο CH2=CHC ≡ N Ανύπαρκτο 0 - 7 Πιθανές προσθήκες
γαλακτικό οξύ CH3CH(OH)COOH Μεγαλύτερο 29 - 24 Πιθανές προσθήκες
γλυκεριναλδεΰδη HOCH2CH(OH)CHO Πολύ μεγαλύτερο 39 - 5 Πιθανές προσθήκες
αλανίνη CH3CH(NH2)COOH Πολύ μεγαλύτερο 51 - 10 Πιθανές προσθήκες
πυροσταφυλικό οξύ CH3COCOOH Πολύ μικρότερο 4 - 12 Πιθανές προσθήκες
σερίνη HOCH2CH(NH2)COOH Μικρότερο 7 - 10 Πιθανές προσθήκες
μηλονικό οξύ HCOOCCH2COOH Ανύπαρκτο 0 - 4 Πιθανές προσθήκες
κυστεΐνη HSCH2CH(NH2)COOH Ανύπαρκτο 0 - 22 Πιθανές προσθήκες

C4[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
1 βουτάνιο CH3CH2CH2CH3 Πολύ καλύτερο 43 - 11 Πιθανές προσθήκες
2 μεθυλοπροπάνιο CH(CH3)3 Πολύ καλύτερο 35 - 13 Πιθανές προσθήκες
3 1-φθοροβουτάνιο CH3CH2CH2CH2F Πολύ καλύτερο 27 - 0 Πιθανές προσθήκες
4 2-φθοροβουτάνιο CH3CH2CHFCH3 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
διαιθυλαιθέρας CH3CH2OCH2CH3 Καλύτερο 31 - 18 Πιθανές προσθήκες
κροτυλική αλκοόλη CH3CH=CHCH2OH Ανύπαρκτο 0 - 2 Πιθανές προσθήκες
βουτανόνη CH3CH2COCH3 Πολύ καλύτερο 40 - 9 Πιθανές προσθήκες
τετραμεθυλοσιλάνιο CH3)4Si Ανύπαρκτο 0 - 7 Πιθανές προσθήκες
βουτανικό οξύ CH3CH2CH2COOH Πολύ καλύτερο 43 - 16 Πιθανές προσθήκες
αιθανικός αιθυλεστέρας CH3COOCH2CH3 Πολύ καλύτερο 28 - 11 Πιθανές προσθήκες
πουτρεσκίνη H2N(CH2)4NH2 Ανύπαρκτο 0 - 7 Πιθανές προσθήκες
διακετύλιο CH3COCOCH3 Ανύπαρκτο 0 - 17 Πιθανές προσθήκες
γ-βουτυρολακτάμη (CH2NHCOCH2CH2) Ανύπαρκτο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
οξικός ανυδρίτης CH3COOCOCH3 Ανύπαρκτο 0 - 14 Πιθανές προσθήκες
υπερίτης (ClCH2CH2)2S Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
ερυθριτόλη HOCH2CH(OH)CH(OH)CH2OH Ανύπαρκτο 0 - 11 Πιθανές προσθήκες
ηλεκτρικό οξύ HCOOCCH2CH2COOH Μεγαλύτερο 9 - 7 Πιθανές προσθήκες
σουκινιμίδιο Succinimide.svg Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες
μηλεϊνικός ανυδρίτης Maleic anhydride (vertical).svg Μικρότερο 4 - 7 Πιθανές προσθήκες
μηλεϊνικό οξύ cis-HCOOCCH=CHCOOH Ανύπαρκτο 0 - 8 Πιθανές προσθήκες
φουμαρικό οξύ trans-HCOOCCH=CHCOOH Ανύπαρκτο 0 - 8 Πιθανές προσθήκες
διμεθυλογλυοξίμη CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3 Ανύπαρκτο 0 - 5 Πιθανές προσθήκες
τρυγικό οξύ HCOOCCH(OH)CH(OH)COOH Μικρότερο 13 - 15 Πιθανές προσθήκες
γλουταμινικό οξύ HOOCCH2CH(NH2)COOH Ανύπαρκτο 0 - 19 Πιθανές προσθήκες
δικετοπιπεραζίνη|Piperazine-2,5-dione.svg Ανύπαρκτο 0 - 4 Πιθανές προσθήκες

C5[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
1 πεντάνιο CH3CH2CH2CH2CH3 Πολύ καλύτερο 43 - 10 Πιθανές προσθήκες
2 μεθυλοβουτάνιο (CH3)2CHCH2CH3 Πολύ καλύτερο 42 - 6 Πιθανές προσθήκες
3 διμεθυλοπροπάνιο (CH3)4C Πολύ καλύτερο 28 - 7 Πιθανές προσθήκες
4 1-φθοροπεντάνιο CH3CH2CH2CH2CH2F Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
5 2-φθοροπεντάνιο CH3CH2CH2CHFCH3 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
ισοπρένιο CH2=C(CH3)CH=CH2 Ανύπαρκτο 0 - 13 Πιθανές προσθήκες
καδαβερίνη H2N(CH2)5NH2 Ανύπαρκτο 0 - 5 Πιθανές προσθήκες
ακετυλακετόνη CH3COCH2)COCH3 Ανύπαρκτο 0 - 10 Πιθανές προσθήκες
χολίνη [HOCH2CH2N+(CH3)3][OH-] Ανύπαρκτο 0 - 73 Πιθανές προσθήκες
δεοξυριβόζη HOCH2CH2CH(OH)CH(OH)CHO Ανύπαρκτο 0 - 6 Πιθανές προσθήκες
βαλίνη (CH3)2CHCH(NH2)COOH Πολύ καλύτερο 62 - 5 Πιθανές προσθήκες
βεταΐνη (CH3)3N+CH2COOH Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες
δ-βαλερολακτάμη (CH2NHCOCH2CH2CH2) Ανύπαρκτο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
α-κετοβουτυρικό οξύ CH3CH2COCOOH Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες
ακετοξικό οξύ CH3COCH2COOH Ανύπαρκτο 0 - 6 Πιθανές προσθήκες
γλουταρικό οξύ HCOOCCH2CH2CH2COOH Ανύπαρκτο 0 - 19 Πιθανές προσθήκες
ριβόζη HOCH2CH(OH)CH(OH)CH(OH)CHO Πολύ μικρότερο 2 - 5 Πιθανές προσθήκες
αραβινόζη 2L-HOCH2CH(OH)CH(OH)CH(OH)CHO Ανύπαρκτο 0 - 4 Πιθανές προσθήκες

C6[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
μεσιτυλοξείδιο (CH3)2C=CHCOCH3 Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες
πινακόλη (CH3)2C(OH)C(OH)(CH3)2 Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες
βενζόλιο PhH Μικρότερο 49 - 71 Πιθανές προσθήκες
βενζίνιο 1,2-Didehydrobenzol.svg Ανύπαρκτο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
φαινόλη PhOH Μικρότερο 23 - 27 Πιθανές προσθήκες
πυροκατεχόλη Brenzcatechin.svg Ανύπαρκτο 0 - 14 Πιθανές προσθήκες
ρεσορκινόλη Resorcinol.svg Ανύπαρκτο 0 - 11 Πιθανές προσθήκες
υδροκινόνη Hydrochinon2.svg Ανύπαρκτο 0 - 12 Πιθανές προσθήκες
ορθοβενζοκινόνη Orthobenzoquinone.svg Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες
παραβενζοκινόνη P-Benzochinon.svg Ανύπαρκτο 0 - 10 Πιθανές προσθήκες
πυρογαλλόλη Pyrogallol.svg Ανύπαρκτο 0 - 5 Πιθανές προσθήκες
φλωρογλυκινόλη Phloroglucinol structure.png Ανύπαρκτο 0 - 7 Πιθανές προσθήκες
φαινυλολίθιο PhLi Ανύπαρκτο 0 - 6 Πιθανές προσθήκες
ακετοξικός αιθυλεστέρας CH3COCH2COOCH2CH3 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες
αδιπικό οξύ HCOOCCH2CH2CH2CH2COOH Ανύπαρκτο 0 - 9 Πιθανές προσθήκες
φωσφορώδης τριαιθυλεστέρας (CH3CH2O)3P Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες
εξαμεθυλοδισιλαζάνιο (CH3)3SiNHSi(CH3)3 Ανύπαρκτο 0 - 6 Πιθανές προσθήκες
γλυκόζη 3L-HOCH2CH(OH)CH(OH)CH(OH)CH(OH)CHO Πολύ μικρότερο 5 - 31 Πιθανές προσθήκες
γαλακτόζη 3,4L-HOCH2CH(OH)CH(OH)CH(OH)CH(OH)CHO Πολύ μικρότερο 4 - 11 Πιθανές προσθήκες
φρουκτόζη 3L-HOCH2CH(OH)CH(OH)CH(OH)COCH2OH Πολύ μικρότερο 6 - 49 Πιθανές προσθήκες
κιτρικό οξύ HCOOCCH2C(OH)(COOH)CH2COOH Μικρότερο 10 - 19 Πιθανές προσθήκες
βενζολοσουλφονικό οξύ PhSO3H Ανύπαρκτο 0 - 5 Πιθανές προσθήκες
σουλφανιλικό οξύ 4-sulfanilic acid.svg Ανύπαρκτο 0 - 2 Πιθανές προσθήκες
πικρικό οξύ Pikrinsäure.svg Ανύπαρκτο 0 - 12 Πιθανές προσθήκες

C7[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
τολουόλιο PhCH3 Πολύ μικρότερο 38 - 19 Πιθανές προσθήκες
ορθοκρεσόλη O-Kresol.svg Μεγαλύτερο 13 - 7 Πιθανές προσθήκες
μετακρεσόλη M-cresol.PNG Πολύ μεγαλύτερο 24 - 3 Πιθανές προσθήκες
παραακρεσόλη Para-cresol-horizontal-2D-skeletal.png Πολύ μεγαλύτερο 23 - 3 Πιθανές προσθήκες
ανισόλη PhOCH3 Ισοδύναμο 5 - 5 Πιθανές προσθήκες
κινουκλιδίνη Quinuclidine.svg Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες
μηλονικός διαιθυλεστέρας CH3CH2COOCH2COOCH2CH3 Ανύπαρκτο 0 - 5 Πιθανές προσθήκες
τοσυλοχλωρίδιο P-Toluenesulfonyl chloride structure.svg Ανύπαρκτο 0 - 5 Πιθανές προσθήκες

C8[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
δεκαλίνιο Decahydronaphthalene.svg Ανύπαρκτο 0 - 5 Πιθανές προσθήκες
ορθοξυλόλιο Ortho-Xylol - ortho-xylene 2.svg Πολύ μεγαλύτερο 19 - 3 Πιθανές προσθήκες
μεταξυλόλιο Meta-Xylol - meta-xylene 2.svg Πολύ μεγαλύτερο 18 - 4 Πιθανές προσθήκες
παραξυλόλιο Para-Xylol - para-xylene.svg Πολύ μεγαλύτερο 19 - 4 Πιθανές προσθήκες
στυρένιο PhCH=CH2 Πολύ μεγαλύτερο 43 - 17 Πιθανές προσθήκες
φαινετόλη PhOCH2CH3 Ισοδύναμο 0 - 2 Πιθανές προσθήκες
κουβάνιο Kuban.svg Ανύπαρκτο 0 - 7 Πιθανές προσθήκες
τετρααιθυλομόλυβδος (CH3CH2)4Pb Ανύπαρκτο 0 - 31 Πιθανές προσθήκες

C9[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
μεσιτυλένιο 1,3,5-Trimethylbenzene.svg Ανύπαρκτο 0 - 8 Πιθανές προσθήκες
φαινυλαλανίνη PhCH2CH(NH2)COOH Πολύ μεγαλύτερο 28 - 13 Πιθανές προσθήκες
αδρεναλίνη Epinephrine structure with descriptor.svg Πολύ μικρότερο 8 - 25 Πιθανές προσθήκες
γλουταθείο Glu-Cys-Gly Ανύπαρκτο 0 - 41 Πιθανές προσθήκες

C10[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
αδαμαντάνιο Adamantane acsv.svg Ανύπαρκτο 0 - 37 Πιθανές προσθήκες
αζουλένιο Azulen.svg Ανύπαρκτο 0 - 8 Πιθανές προσθήκες
παραθείο Parathion-skeletal.png Ανύπαρκτο 0 - 12 Πιθανές προσθήκες

C12[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
τρεχαλόζη Trehalose.svg Ανύπαρκτο 0 - 16 Πιθανές προσθήκες
σακχαρόζη Saccharose2.svg Ανύπαρκτο 0 - 58 Πιθανές προσθήκες
μαλτόζη Maltose2.svg Πολύ μικρότερο 2 - 6 Πιθανές προσθήκες
κελλοβιόζη Cellobiose skeletal.png Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες

C16[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
παλμιτικό οξύ CH3(CH2)14COOH Ανύπαρκτο 0 - 8 Πιθανές προσθήκες

C18[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
στεατικό οξύ CH3(CH2)16COOH Καλύτερο 10 - 9 Πιθανές προσθήκες
ελαϊκό οξύ CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH Ανύπαρκτο 0 - 13 Πιθανές προσθήκες
τριφαινυλοφωσφίνη Ph3P Ανύπαρκτο 0 - 15 Πιθανές προσθήκες
τριφαινυλοφωσφοξείδιο Ph3PO Ανύπαρκτο 0 - 5 Πιθανές προσθήκες

C19[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
μεθυλενοτριφαινυλοφωσφίνη Ph3P=CH2 Ανύπαρκτο 0 - 3 Πιθανές προσθήκες

C37[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
α-παλμιτο-β-στεατίνη HOCH2CH[CO(CH2)16CH3]CH2CO(CH2)14CH3 Ισοδύναμο 0 - 0 Πιθανές προσθήκες

Cν[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

α/α Παραπομπή Τύπος Σύγκριση με WP kB Παρατηρήσεις
τεφλόν (FCHCHF)v Πολύ μικρότερο 4 - 28 Πιθανές προσθήκες
κυτταρίνη Cellulose Sessel.svg Πολύ μικρότερο 4 - 27 Πιθανές προσθήκες
αμυλόζη Amylose2.svg Ανύπαρκτο 0 - 9 Πιθανές προσθήκες