Χρήστης:ManosHacker/Σχολείο Βικιπαίδειας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Σχολείο Βικιπαίδειας (ενήλικες).png

Το Σχολείο Βικιπαίδειας είναι εθελοντική προσπάθεια επιμόρφωσης και καθοδήγησης στη συγγραφή στη Βικιπαίδεια, σε προσωπικό επίπεδο. Διεξάγεται σε αίθουσες με υπολογιστές, πχ αίθουσες σχολείων, ενώ προγραμματίζεται να διεξάγεται στο εξής και σε πλατφόρμες τηλεεκπαίδευσης.

Γίνεται εκμάθηση του περιβάλλοντος συγγραφής, αναπτύσσεται η συγγραφική δεξιότητα σε εγκυκλοπαιδικό ύφος και παρέχονται τα τεχνικά εφόδια για τη δημιουργία του περιεχομένου των λημμάτων.

Οι νέοι συντάκτες προετοιμάζονται για την αλληλεπίδρασή τους με τους υπόλοιπους εθελοντές και αναπτύσσεται πνεύμα ευθύνης για την προστασία του δημόσιου λόγου και των πνευματικών δικαιωμάτων.

Διδακτικοί στόχοι σύμφωνα με την ταξινομία της UNESCO[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επίπεδο 1: Να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε - (γνώσεις)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Να εξοικειωθούμε με το περιβάλλον και τον χάρτη της Βικιπαίδειας: Λήμματα, σελίδες χρηστών, σελίδες πολιτικής, σελίδες συζήτησης, σελίδες βοήθειας κλπ
 • Να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τους πυλώνες της πολιτικής της Βικιπαίδειας (επαληθευσιμότητα, ουδετερότητα, όχι πρωτότυπη έρευνα (=αδημοσίευτα συμπεράσματα))
 • Να κατανοούμε πως οι πηγές τεκμηρίωσης υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τα οποία οφείλουμε να προστατεύουμε από αντιγραφή στη Βικιπαίδεια
 • Να γνωρίζουμε πως ο λόγος στη Βικιπαίδεια είναι δημόσιος και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάθρο απόψεων, για διαφήμιση, προώθηση θέσεων, αυτοπροβολή κλπ

Επίπεδο 2: Να μάθουμε πώς να ενεργούμε - Διερευνώντας και εντοπίζοντας (δεξιότητες)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Να βρίσκουμε θέματα (λήμματα) που μας ενδιαφέρουν και να κατανοούμε με ποια από αυτά και σε ποιο βάθος μπορούμε να ασχοληθούμε
 • Να εντοπίζουμε αξιόπιστες πηγές τεκμηρίωσης που αντανακλούν δίκαια διαφορετικές οπτικές γωνίες
 • Να διακρίνουμε τα θέματα που είναι άξια αναφοράς και έχουν θέση στην εγκυκλοπαίδεια ως λήμματα
 • Να αναγνωρίζουμε και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε εγκυκλοπαιδικό ύφος (αχρωμάτιστο λόγο, χωρίς σχολιασμούς, χωρίς συμπεράσματα)
 • Να δημιουργούμε περιεκτικές εισαγωγές στα λήμματα περιγράφοντας σφαιρικά και σε σωστό πλαίσιο το θέμα μας
 • Να αναπτύξουμε δεξιότητα στη δόμηση του λόγου μας διατάσσοντας με ουσιώδεις τίτλους τις ενότητες που απαρτίζουν τα λήμματα
 • Να δίνουμε στοχευμένες περιγραφές που συνοψίζουν και δικαιολογούν τις αλλαγές που πραγματοποιούμε στα λήμματα (συνόψεις επεξεργασίας), οι οποίες συχνά εκφράζουν έναν πρώτο άτυπο διάλογο, μεταξύ όσων συνεισφέρουν σε ένα λήμμα, ο οποίος δεν πρέπει να στοχεύει στα πρόσωπα των συντακτών
 • Να εμβαθύνουμε σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων

Επίπεδο 3: Να μάθουμε πώς να συμβιώνουμε με τους άλλους - Επικοινωνώντας και συνεργαζόμενοι με τους άλλους (διερεύνηση, επικοινωνία-συνεργασία)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Να επιχειρηματολογούμε στη διαμόρφωση του περιεχομένου με βάση την αντικειμενικότητα και κάνοντας χρήση παραδειγμάτων
 • Να αναπτύξουμε διαλλακτικότητα α) θέτοντας την επιχειρηματολογία μας υπό μορφή ερωτήσεων και β) υποστηρίζοντας και την αντίθετη άποψη, στις ασκήσεις επιχειρηματολογίας
 • Να εμπνευστούμε από θεατροποιημένες (ή ψηφιακές) διδακτικές αφηγήσεις ιστοριών οι οποίες προσδίδουν στοιχεία συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης που συνδέονται με τις πρακτικές στο Διαδίκτυο και τους κανόνες αλληλεπίδρασης μεταξύ των συντακτών στη Βικιπαίδεια
 • Να κατανοήσουμε τη δυναμική του γραπτού διαδικτυακού λόγου και το πώς αυτός εισπράττεται και ενδεχομένως παρερμηνεύεται, μέσα από ασκήσεις που αναλύουν το συναισθηματικό φορτίο των λέξεων και αποκαλύπτουν το υπόβαθρο συναίσθημα στον λόγο
 • Να καλλιεργήσουμε την καλή πίστη ώστε να φιλτράρουμε τον λόγο θετικά όποτε υπάρχει πιθανότητα παρερμηνείας, ώστε να προκύπτει διάθεση για συνεργασία
 • Να κατανοήσουμε μέσα από παραδείγματα της αλληλεπίδρασης με τη Βικιπαίδεια, συζητήσεις και ασκήσεις, πως η άσκηση κριτικής κατά πρόσωπο δεν ευνοεί τη συνεργατικότητα και οφείλει να αποφεύγεται

Επίπεδο 4: Να μάθουμε πώς να υπάρχουμε - Συνδεόμενοι με τη ζωή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Να τρέφουμε σεβασμό σε όλες τις απόψεις, διαπολιτισμικά
 • Να φέρουμε την ευθύνη του δημόσιου λόγου
 • Να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε μέσω του αντικειμενικού λόγου, που είναι αποστασιοποιημένος από την προσωπική αλήθεια του καθενός
 • Να διακρίνουμε φυσικά και αβίαστα τον αξιόπιστο λόγο, είτε γραπτό είτε προφορικό
 • Να αποκτήσουμε ευχέρεια στον σαφή και καθαρό λόγο και να είμαστε σε θέση να τον υποστηρίζουμε με επιχειρήματα
 • Να γνωρίσουμε πως παρόλο που οι άνθρωποι μπορεί να είναι διαφορετικοί και με εκ διαμέτρου αντίθετες γνώμες και θέσεις μπορούν να λειτουργούν ενωμένοι κάτω από κοινό όραμα (στη Βικιπαίδεια αφορά την ελεύθερη διάδοση της γνώσης σε όλους)
 • Να γνωρίσουμε την ικανοποίηση που προσφέρει η δημοσίευση του λόγου μας και τη θεραπευτικότητα της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού

Επίπεδα γνωστικών στόχων / διεργασιών (Αναθεωρημένη Ταξινομία Bloom - Mayer 2002)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Κατανόηση & Ανάκληση - Σχολιασμός
 • Εφαρμογή - Συμπλήρωση
 • Ανάλυση - Επέκταση
 • Αξιολόγηση - Διόρθωση
 • Δημιουργία - Κατασκευή

Τα 3 τελευταία στάδια θεωρούνται δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου[1]

Educational objectives according to UNESCO taxonomy[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

http://www.unesco.org/education/pdf/15_62.pdf - The four pillars of education

Level 1: Learning to know - (knowledge)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • To familiarize with the environment and the map of Wikipedia
 • To recognize and understand the pillars of Wikipedia policy (verifiability, neutrality, no original research)
 • To understand copyright issues in order to protect Wikipedia content
 • To protect Wikipedia from advertising, self-promotion etc.

Level 2: Learning to do - Exploring and identifying (skills)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • To realize personal abilities as an editor at the very beginning
 • To identify reliable sources of documentation that fairly reflect different perspectives
 • To discern themes that are encyclopedically notable
 • To use encyclopedic tone
 • To create comprehensive article lead sections
 • To structure articles well using proper headings and sections
 • To deepen in copyright issues

Level 3: Learning to live together with others - Communicating and collaborating with others (exploration, communication-cooperation)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • To shape content using argumentation based on objectivity and usage of examples
 • To develop thesis placability
 • To grow emotional and social intelligence
 • To become aware and conscious of the emotional load of word
 • To cultivate good faith
 • To avoid criticism in the face

Level 4: Learning to be - Relate to real life[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • To cherish respect in all aspects, intercultural
 • To be responsible in using public word
 • To communicate and collaborate via the objective reason, detached from personal truth
 • To distinguish naturally and effortlessly credible word
 • To use clear word and be able to support it with arguments
 • To conceive that opposing people can function together under a common vision
 • To feel the pleasure of publication and salutary of contribution and volunteerism

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δημοσιεύσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]