Χρήστης:Στέλιος Τ./Σημειώσεις

  Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

  Εργαλεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  Χ.Σ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  {{Πληροφορίες χημικού στοιχείου
  <!--------Χρώμα πίνακα--------->
  |χρώμα            = 
  <!--Θέση του στοιχείου στον περιοδικό πίνακα-->
  |αριστερά           = 
  |δεξιά            = 
  |πάνω             = 
  |κάτω             = 
  <!----------Ιστορία----------->
  |Πρόβλεψη           = 
  |Ανακαλύφθηκε         = 
  |Πρώτη Απομόνωση       = 
  <!-----Κυρίως πληροφορίες----->
  |όνομα            = 
  |σύμβολο           = 
  |εικόνα            = 
  |λεζάντα           = 
  |εικόνα2           = 
  |λεζάντα2           = 
  |ατομικός αριθμός       = 
  |κατηγορία          = 
  |ομάδα            = 
  |περίοδος           = 
  |τομέας            = 
  |σχετική ατομική μάζα     = 
  |φυσική κατάσταση       = 
  |ηλεκτρονική διαμόρφωση    = 
  |EINECS            = 
  |CAS numb           = 
  |ατομική ακτίνα        = 
  |ομοιοπολική ακτίνα      = 
  |ακτίνα van der Waals     = 
  |ηλεκτραρνητικότητα      = 
  |αριθμοί οξείδωσης      = 
  |ενέργειες ιονισμού      = 
  |κρυσταλλικό σύστημα     = 
  |κρυσταλλικό πλέγμα      = 
  |σημείο τήξης         = 
  |σημείο βρασμού        = 
  |τριπλό σημείο        = 
  |κρίσιμο σημείο        = 
  |πυκνότητα          = 
  |ενθαλπία τήξης        = 
  |ενθαλπία εξάτμισης      = 
  |ειδική θερμοχωρητικότητα   = 
  |μαγνητική συμπεριφορά    = 
  |ειδική ηλεκτρική αντίσταση  = 
  |ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα = 
  |ειδική θερμική αγωγιμότητα  = 
  |σκληρότητα Mohs       = 
  |σκληρότητα Vickers      = 
  |σκληρότητα Brinell      = 
  |μέτρο ελαστικότητας     = 
  |μέτρο ολίσθησης       = 
  |μέτρο ελαστικότητας όγκου  = 
  |λόγος Poison         = 
  |ταχύτητα του ήχου      = 
  <!--------Ενότητα : Επικινδυνότητα ---------------->
  |επικινδυνότητα         = <!---ναι/όχι--->
  <!-----Εικόνες επικινδυνότητας------>
  |διαβρωτικό           = <!---ναι/όχι--->
  |εκρηκτικόΕικ          = <!---ναι/όχι--->
  |επιβλαβές           = <!---ναι/όχι--->
  |ερεθιστικό           = <!---ναι/όχι--->
  |εύφλεκτο            = <!---ναι/όχι--->
  |πολύ εύφλεκτο         = <!---ναι/όχι--->
  |επικίνδυνο για το περιβάλλον  = <!---ναι/όχι--->
  |τοξικό             = <!---ναι/όχι--->
  |πολύ τοξικό          = <!---ναι/όχι--->
  |οξειδωτικό           = <!---ναι/όχι--->
  |ραδιενεργό           = <!---ναι/όχι--->
  |φράση-R            = 
  |φράση-S            = 
  |LC50              = 
  |MSDS              = 
  |NFPA1             = 
  |NFPA2             = 
  |NFPA3             = 
  |NFPA4             = 
  |άλλοι κίνδυνοι         = 
  <!------Ενότητα : Εκρηκτικό------>
  |εκρηκτικό           = <!---ναι/όχι--->
  |ευαισθησία στην κρούση     = 
  |ευαισθησία στην τριβή     = 
  |ταχύτητα έκρηξης        = 
  }}
  
  

  Χ.Ε.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  {{Πληροφορίες χημικής ένωσης
  |όνομα             = 
  |χρώμα τίτλου          = 
  |χρώμα             = 
  |εικόνα δομή          = 
  |μέγεθος εικόνας δομή      = 
  |λεζάντα εικόνας δομή      = 
  |εικόνα χημική         = 
  |μέγεθος εικόνα χημική     = 
  |λεζάντα εικόνα χημική     = 
  |εικόνα 3D           = 
  |μέγεθος εικόνας 3D       = 
  |λεζάντα εικόνας 3D       = 
  |εικόνα 2            = 
  |μέγεθος εικόνας 2       = 
  |λεζάντα εικόνας 2       = 
  |εικόνα 3            = 
  |μέγεθος εικόνας 3       = 
  |λεζάντα εικόνας 3       = 
  |όνομα IUPAC          = 
  |άλλη ονομασία         = 
  <!-------Ενότητα : Χημικά αναγνωριστικά------>
  |χημικός τύπος         = 
  |μοριακή μάζα          = 
  |σύντομος συντακτικός τύπος   = 
  |συντομογραφίες         = 
  |CAS numb.           = 
  |SMILES ident.         = 
  |InChI ident.          = 
  |EINECS numb.          = 
  |RTECS num.           = 
  |UN num.            = 
  |PubChem CID          = 
  |ChemSpiderID          = 
  |κωδικός προσθέτου τροφίμων   = 
  |αντίστοιχες τριπλέτες     = 
  <!-------- Ενότητα : Ισομέρεια ------->
  |ισομέρεια           = <!--- ναι/όχι --->
  |ισομερή θέσης         = 
  |γεωμετρικά ισομερή       = 
  |οπτικά ισομερή         = 
  <!-------- Ενότητα : Δομή ----------->
  |δομή              = <!--- ναι/όχι --->
  |διπολική ροπή         = 
  |κρυσταλλική δομή στερεού    = 
  |μήκος δεσμού          = 
  |είδος δεσμού          = 
  |πόλωση δεσμού         = 
  |γωνία δεσμού          = 
  |μοριακή γεωμετρία       = 
  <!-------- Ενότητα : Φυσικές ιδιότητες----------->
  |σημείο τήξης          = 
  |σημείο βρασμού         = 
  |κρίσιμη θερμοκρασία      = 
  |κρίσιμη πίεση         = 
  |κρίσιμος όγκος         = 
  |σταθερά α           = 
  |σταθερά β           = 
  |πυκνότητα           = 
  |διαλυτότητα στο νερό      = 
  |διαλυτότητα σε διαλύτες    = 
  |ιξώδες             = 
  |δείκτης διάθλασης       = 
  |τάση ατμών           = 
  |εμφάνιση            = 
  |γωνία στροφής πολωμένου φωτός = 
  <!---------Ενότητα : Χημικες ιδιότητες---------> 
  |οξύτητα            = 
  |οξύτητα1            = 
  |οξύτητα2            = 
  |οξύτητα3            = 
  |οξύτητα4            = 
  |pI               = 
  |θερμότητα πλήρους καύσης    = 
  |βαθμός οκτανίου        = 
  |ελάχιστη θερμοκρασία ανάφλεξης = 
  |σημείο αυτανάφλεξης      = 
  |αυτοδιάσπαση          = 
  |αυτοδιμερισμός         = 
  |αυτοϊσομερίωση         = 
  |ενθαλπία σχηματισμού      = 
  <!--------Ενότητα : Επικινδυνότητα ---------------->
  |επικινδυνότητα         = <!---ναι/όχι--->
  <!-----Εικόνες επικινδυνότητας------>
  |διαβρωτικό           = <!---ναι/όχι--->
  |εκρηκτικόΕικ          = <!---ναι/όχι--->
  |επιβλαβές           = <!---ναι/όχι--->
  |ερεθιστικό           = <!---ναι/όχι--->
  |εύφλεκτο            = <!---ναι/όχι--->
  |πολύ εύφλεκτο         = <!---ναι/όχι--->
  |επικίνδυνο για το περιβάλλον  = <!---ναι/όχι--->
  |τοξικό             = <!---ναι/όχι--->
  |πολύ τοξικό          = <!---ναι/όχι--->
  |οξειδωτικό           = <!---ναι/όχι--->
  |φράση-R            = 
  |φράση-S            = 
  |LC50              = 
  |MSDS              = 
  |NFPA1             = 
  |NFPA2             = 
  |NFPA3             = 
  |NFPA4             = 
  |άλλοι κίνδυνοι         = 
  <!------Ενότητα : Εκρηκτικό------>
  |εκρηκτικό           = <!---ναι/όχι--->
  |ευαισθησία στην κρούση     = 
  |ευαισθησία στην τριβή     = 
  |ταχύτητα έκρηξης        = 
  }}
  

  Ι.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  {{Πληροφορίες ισοτόπου
   | εναλλακτικά_ονόματα   = 
   | σύμβολο         = 
   | μαζικός_αριθμός     = 
   | μάζα          = 
   | αρ._νετρόνια      = 
   | αρ._πρωτόνια      = 
   | αφθονία         = 
   | ημιζωή         = 
   | λάθος_ημιζωή      = 
   | χρώμα παρασκηνίου    = 
   | χρώμα κείμενο      = 
   | εικόνα         = 
   | εικόνα_λεζάντα     = 
   | προϊόντα_αποσύνθεση   = 
   | σύμβολο_αποσύνθεση   = 
   | μάζα_αποσύνθεση     = 
   | τρόπος_αποσύνθεση1   = 
   | ημιζωή_αποσύνθεση1   = 
   | ένταση_αποσύνθεση1   = 
   | ενέργεια_αποσύνθεση1  = 
   | τρόπος_αποσύνθεση2   = 
   | ημιζωή_αποσύνθεση2   = 
   | ένταση_αποσύνθεση2   = 
   | ενέργεια_αποσύνθεση2  = 
   | τρόπος_αποσύνθεση3   = 
   | ημιζωή_αποσύνθεση3   = 
   | ένταση_αποσύνθεση3   = 
   | ενέργεια_αποσύνθεση3  = 
   | τρόπος_αποσύνθεση4   = 
   | ημιζωή_αποσύνθεση4   = 
   | ένταση_αποσύνθεση4   = 
   | ενέργεια_αποσύνθεση4  = 
   | γονικό         = 
   | γονικό_σύμβολο     = 
   | γονική_μάζα       = 
   | γονική_διάσπαση     = 
   | διάσπαση2        = 
   | γονικό2         = 
   | γονικό_σύμβολο2     = 
   | γονική_μάζα2      = 
   | γονική_διάσπαση2    = 
   | γονικό3         = 
   | γονικό_σύμβολο3     = 
   | γονική_μάζα3      = 
   | γονική_διάσπαση3    = 
   | γονικό4         = 
   | γονικό_σύμβολο4     = 
   | γονική_μάζα4      = 
   | γονική_διάσπαση4    = 
   | περιστροφή       = 
   | περισσεία_ενέργεια   = 
   | λάθος1         = 
   | ενέργεια_σύνθεση    = 
   | λάθος2         = 
   }}
  
  Χρωματικὴ κατηγοριοποίηση
  Κατηγορία
  στοιχείου
  Χρῶμα Κώδικας
  Ἀλκάλια
    
  #ff6666
  Ἀλκαλικὲς γαῖες
    
  #ffdead
  Στοιχεῖα μετάπτωσης
    
  #ffc0c0
  Μεταλλοειδὴ
    
  #cccc99
  Ἀμέταλλα
    
  #a0ffa0
  Λανθανίδες
    
  #ffbfff
  Ἀκτινίδες
    
  #ff99cc
  Εὐγενὴ ἀέρια
    
  #c0ffff
  Πτωχὰ μέταλλα
    
  #cccccc
  Ἁλογόνα
    
  #ffff99
  Χρώμα παρασκηνίου
  Κώδικας Ημιζωή
  #EEE <1 ημέρα
  #C9F 1–10 ημέρες
  #6CF 10–100 ημέρες
  #6FD 100d–10 έτη
  #7F7 10–10,000 έτη
  #FF6 10k–1Μ έτη
  #FC6 >1Μ έτη
  #F99 Σταθερό

  Ο πιο κάτω πίνακας, εξηγεί τη χρήση των παραμέτρων:

  Παράμετρος Περιγραφή
  χρώμα παρασκηνίου Το χρώμα του παρασκηνίου των επικεφαλίδων του πίνακα. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο χρώμα, σύμφωνα με το πινακάκι στα δεξιά.
  χρώμα κειμένου Το χρώμα των γραμμάτων των επικεφαλίδων του πίνακα. Αν δεν συμπληρωθεί, χρησιμποποιείται το προεπιλεγμένο χρώμα του ιστότοπου (συνήθως μαύρο).

  Άρθρα που θέλουν βελτίωση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  Άρθρα που πρέπει να δημιουργηθούν[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  Δεν υπάρχουν στοιχεία