Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
(Ανακατεύθυνση από Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως)
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Τύποςεπίσημο περιοδικό
ΕκδότηςΕθνικό Τυπογραφείο
Ίδρυση13 Φεβρουαρίου 1833, πριν 191 έτη (1833-02-13)
ΓλώσσαΕλληνική
Ιστοσελίδαwww.et.gr/index.php/f-e-k
ΦΕΚ του 2008 με τον παλαιό τίτλο

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποτελεί το μόνο κατά το Σύνταγμα της Ελλάδας επίσημο και υποχρεωτικά εκδιδόμενο μέσο δημοσιοποίησης των νομικών πράξεων των οργάνων της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μέσω της οποίας αποκτούν ισχύ. Η έκδοσή της ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 1833, ενώ από το 2010 και την θέσπιση του Ν.3861/2010, άρθρο 7, προσφέρεται και μέσω της διαδικτυακής ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου με ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα τεύχη της. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται σε φύλλα (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Φ.Ε.Κ.).[1] Μέχρι το ΦΕΚ 21/Α'/ 21.02.2016 τιτλοφορούταν με τη λόγια μορφή, Εφημερίς της Κυβερνήσεως.

Ιστορία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επίσημες εφημερίδες προ ανεξαρτησίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Περίπου με τον ίδιο χαρακτήρα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδονταν προηγουμένως Ο Φίλος του Νόμου (1824-1825), η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος (1825-1832) με εντολή του Εκτελεστικού, ο Ελληνικός Μηνύτωρ, λίγο αργότερα το 1832 η Εφημερίς της Ελλάδος και στη συνέχεια η Εθνική Εφημερίς (17 Απριλίου 1832). Τα έντυπα αυτά αφιέρωναν όλη ή μέρος της ύλης τους σε επίσημες αποφάσεις του κράτους.

Η πρώτη σελίδα του πρώτου Φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 1833

Ίδρυση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Εφημερίς της Κυβερνήσεως ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα (Β.Δ.) αριθ. 2 της 1 Φεβρουαρίου 1833 (Ι.Η.)/13 Φεβρουαρίου 1833 (Γ.Η.) και αποτελεί μια από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Αντιβασιλείας του Όθωνα. Το εν λόγω Βασιλικό Διάταγμα δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 1 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) στις 16/28 Φεβρουαρίου 1833 και ειδικότερα στο άρθρο 1 ανέφερε:

Ἄρθ. 1. Ὅλοι οἱ φέροντες τὴν ἡμετέραν ὑπογραφὴν νόμοι καὶ διατάγματα, ὅλαι αἱ δημοσιότητος χρήζουσαι διατάξεις καὶ διακηρύξεις τῶν ἡμετέρων ὑπουργείων, ἔτι δὲ αἱ περὶ διορισμῶν καὶ προβιβασμῶν εἰς τὰς δημοσίους ὑπηρεσίας, καὶ αἱ περὶ παραιτήσεων εἰδοποιήσεις, θέλουν δημοσιεύεσθαι τοῦ λοιποῦ διὰ μιᾶς ἐπισήμου ἐφημερίδος, ἥτις θέλει φέρει τὸ ὄνομα Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἐκδίδεσθαι ὑπὸ τὴν ἐφορίαν τοῦ ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Ἐσωτερικῶν Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας.

— Β.Δ. αρ.2, Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Αρ.1 16/28 Φεβρουαρίου 1833

Η Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 1834 (αριθ. φύλλου 40), εκδιδόταν στο Ναύπλιο, ενώ από τις 21 Δεκεμβρίου 1834, μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, συνέχισε η έκδοσή της στην Αθήνα, όπου και εξακολουθεί να εκδίδεται από το πρώην Βασιλικό και ήδη Εθνικό Τυπογραφείο αδιαλείπτως, μέχρι σήμερα. Ο επίσημος τίτλος της σήμερα είναι Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Από την πρώτη ημέρα της έκδοσής της στις 16/28 Φεβρουαρίου 1833 και μέχρι τον Ιούνιο του 1835, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας του Όθωνα, η τότε Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος εκδιδόταν δίγλωσση. Κάθε σελίδα περιελάβανε δύο στήλες, η αριστερή στήλη ήταν γραμμένη στην ελληνική και η δεξιά στη γερμανική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα είχαν την αυτή ισχύ.

Τεύχη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται σε δώδεκα τεύχη με αυτόνομη αρίθμηση φύλλων, η οποία ξεκινά από το 1 στην αρχή κάθε έτους, με συνεχιζόμενη αρίθμηση των σελίδων μεταξύ των φύλλων κάθε τεύχους, εκτός του τεύχους ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, όπου η αρίθμηση των σελίδων γίνεται για κάθε αριθμό φύλλου ξεχωριστά. Τα πρώτα τέσσερα αριθμούνται σε Τεύχος Πρώτο, Τεύχος Δεύτερο, Τεύχος Τρίτο και Τεύχος Τέταρτο, που συμβολίζονται με ελληνική αρίθμηση (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, αντίστοιχα), ενώ τα υπόλοιπα από την ειδικότερη ύλη τους διακρινόμενα στα εξής:

 • Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (ΑΑΠ)
 • Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΥΟΔΔ)
 • Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ)
 • Τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΒΙ)
 • Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)
 • Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΣ)
 • Τεύχος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΙΔ)
 • Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων (ΟΠΚ)

Περιεχόμενα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στο Τεύχος Α΄ δημοσιεύονται:

 1. το Σύνταγμα και οι νόμοι που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις ή συμφωνίες της χώρας με άλλα κράτη ή οργανισμούς και οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με τις συμβάσεις ή συμφωνίες αυτές,
 2. ο Κανονισμός της Βουλής, καθώς και οι πράξεις της Βουλής ή του Προέδρου της, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού της,
 3. το πρωτόκολλο ορκωμοσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα Διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδίδονται κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος και τα διατάγματα προκήρυξης δημοψηφισμάτων κατά το άρθρο 44 παρ. 2 του Συντάγματος,
 4. τα προεδρικά διατάγματα που έχουν κανονιστικό περιεχόμενο και τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 37, 38, 40, 41 και 43 παρ. 1 του Συντάγματος,
 5. οι Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, πλην αυτών που αφορούν διορισμούς σε όργανα διοίκησης φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ή θέματα απαλλοτριώσεων και πολεοδομικής νομοθεσίας, που δημοσιεύονται στα οικεία τεύχη, και
 6. οι κανονισμοί, οι κανονιστικές διατάξεις και οι πράξεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Στο Τεύχος Β΄ δημοσιεύονται:

 1. τα διατάγματα έγκρισης της σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και τροποποίησης των οργανισμών τους,
 2. οι κανονιστικές αποφάσεις του πρωθυπουργού, των υπουργών, των υφυπουργών, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις άλλων οργάνων της διοίκησης, εφόσον δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία δημόσια γνωστοποίηση με άλλο μέσο,
 3. οι Πράξεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και οι αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες έχουν κανονιστικό περιεχόμενο,
 4. οι αποφάσεις νηολόγησης πλοίων,
 5. σε περίληψη, τα διατάγματα και οι λοιπές πράξεις περί υπαγωγής επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, οι συμβάσεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, οι αποφάσεις έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων και οι λοιπές πράξεις που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους,
 6. οι αποφάσεις έγκρισης εγκατάστασης γραφείων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα,
 7. η αποδοχή δωρεών από το Ελληνικό Δημόσιο και
 8. κάθε άλλη πράξη, της οποίας η καταχώρηση δεν προβλέπεται σε άλλο Τεύχος.

Στο Τεύχος Γ΄ δημοσιεύονται:

 1. σε περίληψη, ατομικά διατάγματα και πράξεις διορισμού, μετάταξης, υποβιβασμού, αποδοχής παραίτησης και απόλυσης των δημόσιων λειτουργών, των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, του προσωπικού των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
 2. σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως δικηγόρων, συμβολαιογράφων και ορκωτών λογιστών,
 3. σε περίληψη, οι πράξεις διορισμού και λοιπών μεταβολών του κλήρου και του προσωπικού των Εκκλησιαστικών Οργανισμών, των οποίων η δημοσίευση απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία,
 4. η προκήρυξη θέσεων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
 5. η προκήρυξη εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων και συμβολαιογράφων,
 6. οι προκηρύξεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 9 του ν. 3429/2005 για την επιλογή των διευθυνόντων συμβούλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,
 7. οι πίνακες αποτελεσμάτων διαγωνισμών επιλογής προσωπικού για την πλήρωση θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
 8. οι πίνακες των επιτυχόντων συμβολαιογράφων,
 9. οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, που η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαιτείται από τον νόμο και
 10. σε περίληψη, τα προεδρικά διατάγματα απονομής χάριτος ή άρσεως των συνεπειών καταδίκης, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα απονομής σημαίας ή παρασήμων.

Στο Τεύχος Δ΄ δημοσιεύονται:

 1. οι πράξεις για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, καθώς και οι πράξεις για την ολική ή μερική ανάκληση των πράξεων αυτών,
 2. οι πράξεις παραχώρησης δημοσίων κτημάτων, καθορισμού χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου αγροκτήματος, αλλαγής χρήσης γης κοινόχρηστου αγροκτήματος,
 3. οι πράξεις για τον καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού και οι πράξεις καθορισμού όχθης λιμνών και ποταμών, καθορισμού οριογραμμών ρέματος και χειμάρρων, των βιομηχανικών ζωνών, των εθνικών δρυμών, των δημόσιων δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων,
 4. οι πράξεις που αφορούν καταφύγια άγριας ζωής και εκτροφεία θηραμάτων,
 5. οι πράξεις που αφορούν τη διαχείριση λυμάτων και
 6. κάθε άλλη πράξη συναφής με τις αναφερόμενες στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Στο Τεύχος ΑΑΠ δημοσιεύονταν:

 1. οι πράξεις για την κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, την τροποποίηση ή την ανάκλησή τους, κ.ά.
 2. οι πράξεις κίνησης διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης, τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων, έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων, τροποποίησης ορίων οικισμού, μεταφοράς οικισμού, απόρριψης πρότασης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών,
 3. οι πράξεις τροποποίησης εγκεκριμένων όρων δόμησης, οικοδόμησης τυφλών οικοπέδων, αναγνώρισης οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923,
 4. οι πράξεις χαρακτηρισμών κτιρίων ως διατηρητέων, μεταφοράς συντελεστή δόμησης από διατηρητέο κτίριο,
 5. οι πράξεις χωροθέτησης και
 6. κάθε άλλη πράξη συναφής με αυτές των προηγούμενων περιπτώσεων.

Στο Τεύχος ΥΟΔΔ δημοσιεύονται:

 1. οι πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης ή αντικατάστασης του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων που προΐστανται γενικών γραμματειών υπουργείων και των ειδικών γραμματέων που προΐστανται ενιαίων διοικητικών τομέων υπουργείων,
 2. τα διατάγματα και οι πράξεις για τον διορισμό, την ανανέωση θητείας, την αποδοχή παραίτησης ή την παύση των μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών,
 3. τα διατάγματα και οι πράξεις για τον διορισμό, ανανέωση θητείας, αποδοχή παραίτησης ή παύση μονομελών ή μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, ιδρυμάτων και λοιπών φορέων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται, και ιδίως των διοικητών, υποδιοικητών, διευθυντών, υποδιευθυντών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών διοικητικών συμβουλίων και των αναπληρωτών τους,
 4. οι πράξεις συγκρότησης κάθε είδους επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων εργασίας και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, εφόσον τα μέλη τους θα λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους αμοιβή ή αποζημίωση,
 5. οι περιλήψεις των πράξεων διορισμού, αποδοχής παραίτησης, ανάκλησης διορισμού και παύσης του προσωπικού της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των προϊσταμένων και διευθυντών, των ειδικών συμβούλων, των ειδικών συνεργατών και των μετακλητών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των πολιτικών γραφείων των υπουργών και υφυπουργών και των εξομοιουμένων με μετακλητούς υπαλλήλους, των επιστημονικών συνεργατών των μελών της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των αποσπάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων υπαλλήλων στα ανωτέρω γραφεία και στα γραφεία των γενικών γραμματέων υπουργείων, των γενικών γραμματέων προϊσταμένων γενικών γραμματειών υπουργείων, των ειδικών γραμματέων προϊσταμένων ενιαίων διοικητικών τομέων υπουργείων και στα μέλη της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
 6. οι περιλήψεις των αποφάσεων διορισμού προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και μελών, καθώς και οι συγκροτήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) και
 7. οι αποφάσεις καθορισμού των πάσης φύσεως μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις 3, 4, 5 και 6.

Στο Τεύχος ΑΕ - ΕΠΕ και ΓΕΜΗ δημοσιεύονται:

 1. οι πράξεις για τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με περίληψη του καταστατικού τους ή των τροποποιήσεών του, καθώς και κάθε άλλη πράξη που αναφέρεται στις ως άνω εταιρείες και στις δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς που λειτουργούν υπό μορφή ιδιωτικού δικαίου και η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
 2. κάθε πράξη που αναφέρεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της οποίας η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
 3. οι ισολογισμοί, οι ανακοινώσεις και οι προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων, καθώς και οι εκθέσεις περιουσιακών στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των δημοσίων γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν με μορφή ιδιωτικού δικαίου, που η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
 4. οι ισολογισμοί των φιλανθρωπικών σωματείων, των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από το νόμο και των αλληλασφαλιστικών ταμείων και συνεταιρισμών,
 5. οι δικαστικές προσκλήσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με απώλειες τίτλων, που η δημοσίευσή τους απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία,
 6. οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των τραπεζικών εταιρειών και
 7. τα προβλεπόμενα προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄).

Στο Τεύχος ΕΒΙ δημοσιεύονται σε περίληψη οι αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με τις οποίες γίνονται δεκτά ή διαγράφονται τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματα και οι πράξεις για την ανανέωση ή τη διαγραφή τους, καθώς και το διατακτικό των σχετικών αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

Στο Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις επιλογής προσωπικού του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα για την πλήρωση θέσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και των προκηρύξεων που αφορούν το προσωπικό των περιπτώσεων δ΄, στ΄, ζ΄, των δύο πρώτων εδαφίων της περίπτωσης θ΄, και των περιπτώσεων ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄, ιθ΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), εφόσον η κείμενη νομοθεσία ή οργανισμός ή κανονισμός προβλέπει την υποχρέωση έκδοσης προκήρυξης, καθώς και οι προκηρύξεις επιλογής του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/2005.

Στο Τεύχος ΔΔΣ δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημόσιων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο Τεύχος ΑΕΔ καταχωρίζονται οι αποφάσεις του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, οι οποίες εκδίδονται επί των υποθέσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου 6 του ν. 345/1976 (ΦΕΚ 141 Α΄).

Στο Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων καταχωρίζονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α΄).

Καταργημένα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μέχρι το 2006 εκδίδονταν τρία τεύχη, τα οποία καταργήθηκαν με τη θέση σε ισχύ τον Ν. 3469/2006. Πρόκειται για το Τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), το Τεύχος Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (ΑΠΣ) και το Τεύχος Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Στα εν λόγω τεύχη δημοσιευόταν ύλη που σήμερα καταχωρίζεται στα τεύχη Β' και Γ'.

Το τεύχος Α.Α.Π. καταργήθηκε από 7 Φεβρουαρίου 2019 σύμφωνα με τον ν.4590/2019 (Α' 17). Τα αντίστοιχα έγγραφα του δημοσιεύονται πλέον στο Τεύχος Δ'.[2]

Αναζήτηση τεύχους[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για την αναζήτηση κάποιου ΦΕΚ, χρήσιμα στοιχεία είναι ο αύξων αριθμός του, το τεύχος (π.χ. Α΄, Β΄ κ.λπ) και η ημερομηνία και το έτος έκδοσής του π.χ. ΦΕΚ 91Α΄/1976 ή ΦΕΚ 884Β΄/19.08.1998. Σημειώνεται ότι μέχρι το 1913 οι διάφοροι νόμοι αριθμούνταν με την αρχαία ελληνική κεφαλαιογράμματη αρίθμηση π.χ. ΑΥΝΘ΄. Έπειτα ακολούθησε η αρίθμηση που ισχύει μέχρι και σήμερα.

Νομοθεσία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και το Εθνικό Τυπογραφείο εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δε αρίθμηση των νόμων γίνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα τα θέματα που αφορούν την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται σήμερα από το Κεφάλαιο Β’ του Νόμου 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 131 Α’/28.6.2006).

Διάθεση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Μέχρι το 2010 τα ΦΕΚ ήταν διαθέσιμα για αγορά από το Εθνικό Τυπογραφείο, ενώ ορισμένα ήταν δωρεάν. Μετά τον Ιούνιο του 2010, όλα τα ΦΕΚ είναι διαθέσιμα χωρίς αντίτιμο, σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. «Ν.3469/2006, άρθρο 3, παράγραφος 1 (αρχείο PDF)» (PDF). Εθνικό Τυπογραφείο. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 2 Φεβρουαρίου 2017. Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2015. 
 2. «Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων». et.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 23 Απριλίου 2021. Ανακτήθηκε στις 22 Μαΐου 2021.