Φραγή κλήσεων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Οι Φραγές Κλήσεων (Call Barring - CB) είναι συμπληρωματικές υπηρεσίες που επιτρέπουν στον συνδρομητή την ενεργοποίηση φραγής εισερχόμενων (προς) ή εξερχόμενων (από) κλήσεων προς την σύνδεση του (αριθμό συνδρομητή). Η ομάδα υπηρεσίας φραγής κλήσεων αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες υπηρεσίες. Ένας συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας μπορεί μεμονωμένα να εγγραφεί ή να διαγραφεί σε κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες ξεχωριστά.[1] [2] [3] 

ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η φραγή εξερχόμενων κλήσεων είναι η εξής:

“Η έννοια της υπηρεσίας της φραγής εξερχομένων κλήσεων αφορά την αποτροπή της πραγματοποίησης συγκεκριμένων κλήσεων μέσω του παρόχου από τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία της φραγής. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία φραγής που παρέχεται από τον ΟΤΕ λειτουργεί και στην περίπτωση όπου ο χρήστης έχει προεπιλογή φορέα. Επίσης, η υπηρεσία φραγής εξερχομένων κλήσεων, δεν αφορά την ολοκλήρωση της κλήσης από τη συγκεκριμένη τηλεφωνική σύνδεση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα μέσω επιλογής φορέα ή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου εάν ζητηθεί ολοκλήρωση κλήσης.

EETT” [4]

Υπηρεσίες φραγής κλήσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι υπηρεσίες της φραγής κλήσεων είναι οι εξής:

Φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων (Barring of All Outgoing Calls - BAOC)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η υπηρεσία BAOC επιτρέπει στον συνδρομητή να απαγορεύει άνευ όρων όλες τις εξερχόμενες κλήσεις. Έτσι, αν η υπηρεσία BAOC είναι ενεργή, το δίκτυο δεν επιτρέπει καμία κλήση που προέρχεται από το συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι χρήσιμη σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, όταν ο συνδρομητής επιθυμεί να αφήσει τον εξοπλισμό του (π.χ. κινητό τηλέφωνο) χωρίς επιτήρηση και δεν θέλετε κάποιο άλλο άτομο να κάνει εξερχόμενες κλήσεις κατά την απουσία του.[1] [2] [3]

Φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων (Barring of Outgoing International Calls - BOIC)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η υπηρεσία BOΙC επιτρέπει στον συνδρομητή να απαγορεύσει όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις. Έτσι, αν BOIC είναι ενεργή, το δίκτυο θα απορρίψει κάθε εξερχόμενη κλήση προς κάθε διεθνή προορισμό. Η υπηρεσία BOIC μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη σε διάφορες περιπτώσεις, όπως το παράδειγμα που αναφέρθηκε για την υπηρεσία BAOC.[1] [2] [3]

Φραγή εξερχόμενων διεθνών κλήσεων εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της χώρας του συνδρομητή (Barring of Outgoing International Calls except those directed to the Home Public land mobile network “HΡΙΜΝ” - BOIC-exHC)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η υπηρεσία BOIC- exHC επιτρέπει στον συνδρομητή να απαγορεύσει όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις εκτός από αυτές που δρομολογούνται προς το Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της χώρας του (Home Public land mobile network – HΡΙΜΝ). Για ένα συνδρομητή που ταξιδεύει έξω από τη χώρα του, η διαφορά μεταξύ BOIC- exHC και BOIC είναι ότι, ενώ η τελευταία δεν θα επιτρέπει στον συνδρομητή να κάνει κάποια κλήση σε συνδρομητή στην πατρίδα του, η BOIC- exHC θα επιτρέψει μια τέτοια κλήση. Για ένα συνδρομητή που βρίσκεται εντός της πατρίδα του, οι BOIC και BOIC- exHC προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες.[1] [2] [3]

Φραγή όλων των εισερχόμενων κλήσεων (Barring of All Incoming Calls - BAIC)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η υπηρεσία της Φραγής όλων των εισερχόμενων κλήσεων (BAIC) επιτρέπει στον συνδρομητή να απαγορεύσει, χωρίς εξαίρεση, όλες τις εισερχόμενες κλήσεις. Με τον τρόπο αυτό, αν η υπηρεσία BAIC είναι ενεργή, το δίκτυο δεν επιτρέπει οποιαδήποτε εισερχόμενη κλήση που απευθύνεται στον εκάστοτε συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας. Ο συνδρομητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία BAIC, όταν δεν επιθυμεί να λαμβάνει κλήσεις.[1] [2] [3]

Φραγή εισερχόμενων κλήσεων κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας του συνδρομητή (Barring of all Incoming Calls when Roaming outside the Home Public land mobile network “ HΡΙΜΝ ” - BIC- Roam)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η υπηρεσία BIC- Roam επιτρέπει στον συνδρομητή να απαγορεύσει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή εκτός της χώρας (HΡΙΜΝ). Έτσι, αν η υπηρεσία BIC- Roam είναι ενεργή και ο συνδρομητής βρίσκεται σε περιαγωγή εκτός Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας της χώρας του, το δίκτυο δεν θα επιτρέψει την επίτευξη οποιαδήποτε εισερχόμενης κλήσης για τον αριθμό του συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας. Ο συνδρομητής μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία BIC- Roam σε περίπτωση που δεν θέλει να λαμβάνει εισερχόμενες κλήσεις κατά την περιαγωγή, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τέλη περιαγωγής.[1] [2] [3]

Λειτουργικότητα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για να μην γίνεται κατάχρηση από τρίτους (άρση περιορισμών ή προσθήκη περιορισμών στη σύνδεση, χωρίς ο χρήστης να το γνωρίζει) και για να υπάρχει η σωστή λειτουργικότητα στην σύνδεση, οι υπηρεσίες Φραγής Κλήσεων θα πρέπει να προστατεύονται με χρήση κωδικού πρόσβασης, από τον αντίστοιχο κωδικό φραγής. Αυτό απαιτεί από τον συνδρομητή να παρέχει στο δίκτυο το σωστό κωδικό πρόσβασης πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τις υπηρεσίες φραγής. Οι περισσότεροι πάροχοι αρχικά ορίζουν ένα εύκολο για την μνήμη κωδικό, όπως το 1234 ή το 0000, ή το 1111. Ο χρήστης πρέπει να ζητήσει από τον πάροχο τον κωδικό και στη συνέχεια μπορεί να τον αλλάξει χρησιμοποιώντας την ακολουθία:

*03*330 *παλαιός κωδικός* νέος κωδικός*νέος κωδικός#

Το 330 μετά το *03* χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για την φραγή των υπηρεσιών. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τον κωδικό για όλες τις συμπληρωματικές υπηρεσίες, μπορεί να παραλείψει 330. Ενώ οι τρεις πρώτες υπηρεσίες φραγής (BAOC, BOIC και BOIC- exHC) επηρεάζουν το χειρισμό ενός συνδρομητή στις εξερχόμενες κλήσεις, οι δύο τελευταίες (BAIC και BIC- Roam) επηρεάζουν το χειρισμό των εισερχόμενων κλήσεων. Απαραίτητο να γνωρίζει ο χρήστης είναι ότι για την ενεργοποίηση της φραγής εισερχομένων κλήσεων, η υπηρεσία της εκτροπής κλήσεων δεν θα πρέπει να είναι ενεργή. Στο πίνακα 1 παρουσιάζονται κάποιοι συνδυασμοί φραγής κλήσεων.[1] [2] [3] [5] [6]

Συνδυασμοί Φραγής Κλήσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πίνακας 1 [3][Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σειρά Εντολών Ενέργεια Υπηρεσίας
**33*Κωδικός_Φραγής# Ενεργοποίηση BAOC
##33*Κωδικός_Φραγής# Ακύρωση BAOC
*#33# Έλεγχος BAOC
**35*Κωδικός_Φραγής# Ενεργοποίηση BAIC
##35*Κωδικός_Φραγής# Ακύρωση BAIC
*#35# Έλεγχος BAIC
**331*Κωδικός_Φραγής# Ενεργοποίηση BOIC
##331*Κωδικός_Φραγής# Ακύρωση BOIC
*#331# Έλεγχος BOIC
**332*Κωδικός_Φραγής# Ενεργοποίηση BOIC-exHC
##332*Κωδικός_Φραγής# Ακύρωση BOIC-exHC
*#332# Έλεγχος BOIC-exHC
**351*Κωδικός_Φραγής# Ενεργοποίηση BIC- Roam
##351*Κωδικός_Φραγής# Ακύρωση BIC- Roam
*#351# Έλεγχος BIC- Roam

Φραγή Υπηρεσίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η φραγή κλήσεων επιτρέπει στο χρήστη τη φραγή εισερχόμενων, εξερχόμενων, ή και των δύο τύπων κλήσεως. Ο χρήστης μπορεί επίσης να φράξει αν το επιθυμεί τα εισερχόμενα SMS. Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς υπηρεσίας διεπαφής χρήστη (Man Machine Interface Service Codes- MMI Service Codes) που περιγράφονται στον Πίνακα 2, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την υπηρεσία που υπόκειται σε φραγή. Μπορεί να ενεργοποιήσει, π.χ., τη φραγή εισερχόμενων SMS με τον κωδικό:

**35*κωδικός φραγής*16#.

Κωδικοί Υπηρεσίας Διεπαφής Χρήστη (MMI Codes)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πίνακας 2 [3][Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών

και Φορέων

Κωδικός
Όλες οι Τηλεϋπηρεσίες (All Teleservices) 10
Τηλεφωνία (Telephony) 11
*Όλες οι Τηλεϋπηρεσίες Δεδομένων (All Data Teleservices) 12
Υπηρεσίες Τηλεομοιοτυπίας (Facsimile Services) 13
Υπηρεσίες Σύντομων Μηνυμάτων (Short Message Services) 16
Όλες οι Τηλεϋπηρεσίες εκτός SMS (All Teleservices except SMS) 19
Όλες οι Υπηρεσίες Φορέα (All Bearer Services) 20
Όλες οι Ασύγχρονες Υπηρεσίες (All Async Services) 21
Όλες οι Σύγχρονες Υπηρεσίες (All Sync Services) 22
Όλα τα Σύγχρονα Κυκλώματα Δεδομένων (All Data Circuit Sync) 24
Όλα τα Ασύγχρονα Κυκλώματα Δεδομένων (All Data Circuit Async) 25
Όλες οι GPRS Υπηρεσίες Φορέα (All GPRS Bearer Services) 99

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Kasera, Sumit· Narang, Nishit (2004). 3G Networks Architecture, Protocols and Procedures. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited. σελ. 570. ISBN 0071451013, 9780071451017 Check |isbn= value: invalid character (βοήθεια).  line feed character in |title= at position 13 (βοήθεια)
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Narang, Nishit· Narang, Sumit (2007). 2G Mobile Networks: GSM and HSCSD Architecture, Protocols, Procedures and Services. Tata McGraw-Hill Education. ISBN 0070621063, 9780070621060 Check |isbn= value: invalid character (βοήθεια).  line feed character in |title= at position 34 (βοήθεια)
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Androulidakis, Iosif (2012). Mobile Phone Security and Forensics: A Practical Approach. Springer Science & Business Media. σελ. 114. ISBN 1461416507, 9781461416500 Check |isbn= value: invalid character (βοήθεια). 
  4. «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - ΕΕΤΤ». 
  5. «WIND Hellas». 
  6. «COSMOTE AE What's Up».