Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπολογιστικά Συστήματα Υποστήριξης Συνεργασίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο όρος υπολογιστικά συστήματα υποστήριξης συνεργασίας(CSCWS) αρχικά επινοήθηκε από τους Irene Greif και Paul M. Cashman το 1984, σε ένα εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν άτομα που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για την υποστήριξη των ανθρώπων στη δουλειά τους. Περίπου την ίδια περίοδο το 1987 ο Dr. Charles Findley παρουσίασε την έννοια της Συνεργατικής Μάθησης-Εργασίας. Σύμφωνα με τον Carstensen και τον Schmidt, το CSCW καθοδηγεί "πως συνεργατικές δραστηριότητες και ο συντονισμός τους μπορούν να υποστηριχθούν με τη βοήθεια των συστημάτων πληροφορικής." Από τη μια πλευρά, πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι τα CSCW και groupware είναι συνώνυμα. Από την άλλη πλευρά, διαφορετικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότιενώ το groupware αναφέρεται σε πραγματικά συστήματα που βασίζονται στη πληροφορική το CSCW εστιάζει τη μελέτη των εργαλείων και τεχνικών του groupware, καθώς και στα ψυχολογικά, κοινωνικά και οργανωτικά τους αποτελέσματα. Ο ορισμός του Wilson (1991) εκφράζει τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εννοιών:

το CSCW είναι ένας γενικός όρος ο οποίος συνδυάζει την κατανόηση του τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται σε ομάδες με τις τεχνολογίες των δικτύων των υπολογιστών, τον σχετικό τεχνικό εξοπλισμό, το λογισμικό, τις υπηρεσίες και τις τεχνικές.

Κύρια Θέματα των συστημάτων CSCW[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η CSCW είναι ένα σχέδιο προσανατολισμένο στον ακαδημαϊκό τομέα που συγκεντρώνει μεταξύ άλλων κοινωνικούς ψυχολόγους,κοινωνιολόγους,ανθρωπολόγους και επιστήμονες των ηλεκτρονικών υπολογιστών.Παρά την ποικιλία των επιστημονικών κλάδων, CSCW είναι ένα αναγνωρίσιμο πεδίο έρευνας που επικεντρώθηκε στη κατανόηση των χαρακτηριστικών των αλληλένδετων ομαδικών εργασιών,με στόχο το σχεδιασμό επαρκής τεχνολογίας βασισμένη στους υπολογιστές για τη υποστήριξη τέτοιων συνεργατικών εργασιών. Με τη πάροδο των χρόνων, οι ερευνητές της CSCW έχουν εντοπίσει ορισμένες ουσιαστικές μεταβλητές πάνω στη συνεργασία. Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος περιλαμβάνει:

 • Επίγνωση: Άτομα που εργάζονται από κοινού πρέπει να είναι σε θέση να αποκτήσουν κάποιο επίπεδο κοινών γνώσεων σχετικά με τις δραστηριότητες του άλλου.
 • Διάρθρωση Εργασιών: Συνεργαζόμενα άτομα πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι σε θέση να εργαστούν χωρισμένα σε μονάδες,και μετά την εκτέλεση της εργασίας τους να επανενταχθούν.
 • Καταλληλότητα: Πως ένα άτομο ή μια ομάδα προσαρμόζει μια τεχνολογία στη δική τους ιδιαίτερη κατάσταση: Η τεχνολογία μπορεί να είναι κατάλληλη με τρόπο εντελώς ακούσιο από τους σχεδιαστές.

Οι έννοιες αυτές σε μεγάλο βαθμό έχουν προκύψει μέσα από την ανάλυση των συστημάτων που είναι σχεδιασμένα από τους ερευνητές της κοινότητας CSCW, ή μέσω μελετών των υφιστάμενων συστημάτων(για παράδειγμα, η Wikipedia). Οι ερευνητές των CSCW οι οποίοι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν συστήματα προσπαθούν να διευκρινίσουν βασικές έννοιες με νέους τρόπους. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα του τομέα, το καθιστά δύσκολο στο να παράγει πειστικά αποτελέσματα. Η επιτυχία των CSCW συστημάτων εξαρτάται συχνά από τις ιδιαιτερότητες του κοινωνικού πλαισίου το οποίο είναι δύσκολο να γενικεύσουμε. Ως εκ τούτου,τα CSCW συστήματα τα οποία είναι βασισμένα πάνω στα πιο αποτελεσματικά από αυτά, ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα σε άλλα φαινομενικά με παρόμοιο πλαίσιο, για διάφορους λόγους, που είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστούν εκ των προτέρων. Ο ερευνητής Mark Ackerman των CSCW καλεί το "χάσμα μεταξύ του τι γνωρίζουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε κοινωνικά και τι μπορούμε να υποστηρίξουμε τεχνικά" ως το κοινωνικό-τεχνικό κενό και περιγράφει την κύρια ερευνητική ατζέντα των CSCW "την εξερεύνηση, τη κατανόηση και την ελπίδα για βελτίωση" ως αυτό το κενό. Σχετικά με τα CSCW πραγματοποιείται εκ παραδόσεως ένα συνέδριο κάθε δύο χρόνια, υποστηριζόμενο από την ACM. Ξεκινώντας το 2010, η διάσκεψη θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.

Πίνακας των CSCW συστημάτων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

the CSCW Matrix

Ένας από τους πιο κοινούς τρόπους θεώρησης των συστημάτων CSCW είναι να εξετάσει κανείς το πλαίσιο της χρήσης ενός συστήματος.Μια τέτοια σύλληψη είναι ο πίνακας των CSCW συστημάτων,ο οποίος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1988 από τον Johansen,και εμφανίστηκε στο Baecker το 1995. Ο πίνακας λαμβάνει υπόψη του πλαίσια εργασιών πάνω σε 2 άξονες: πρώτον αν η συνεργασία είναι συστεγασμένη ή γεωγραφικά κατανεμημένη και δεύτερον αν τα άτομα συνεργάζονται συγχρονισμένα(ίδια ώρα) ή ασύγχρονα (δεν εξαρτάται από άλλους για να είναι την ίδια στιγμή).

Ταυτόχρονα/Ίδιος χώρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο

 • Roomware
 • Κοινά τραπέζια, οθόνες στον τοίχο
 • Ψηφιακοί πίνακες
 • Ηλεκτρονικά συστήματα συνάντησης
 • Ενιαία οθόνη groupware

Ταυτόχρονα/Διαφορετικός χώρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Απομακρυσμένη αλληλεπίδραση

Διαφορετικός χρόνος/Ίδιος χώρος[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Συνεχής εργασία

 • Δωμάτια ομάδων
 • Μεγάλες οθόνες
 • Post-it
 • Warrooms

Διαφορετικό χρόνο/Διαφορετικό χώρο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Επικοινωνία και Συντονισμός

Δείτε Επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Computer support cooperative work systems(CSCWS) [1]

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]