Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τιθραύστης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Τιθραύστης
Γενικές πληροφορίες
Γέννηση5ος αιώνας π.Χ.
Θάνατος383 π.Χ.
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότητακυβερνήτης
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμασατράπης (από 395 π.Χ., Σάρδεις)

Ο Τιθραύστης ήταν Πέρσης σατράπης των Σάρδεων για αρκετά χρόνια, στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα. Στάλθηκε από τα Σούσα για να αντικαταστήσει τον Τισσαφέρνη το 395π.Χ., τον οποίο συνέλαβε και εκτέλεσε. Λίγα είναι γνωστά για τον ίδιο και τις δραστηριότητές του.

Για να εξαλείψει την απειλή του σπαρτιατικού στρατού του Αγησιλάου ο Τιθραύστης στέλνει πρέσβεις και τον πείθει να βαδίσει βόρεια στη σατραπεία του Φαρνάβαζου, δίνοντάς του 30 τάλαντα για την αγορά τροφίμων για την πορεία του στρατεύματος.[1]

Ο Ξενοφών αναφέρει ότι στη συνέχεια ο Τιθραύστης έδωσε 50 τάλαντα στον Τιμοκράτη τον Ρόδιο και τον έστειλε σε μια αποστολή διαβολής στην Ελλάδα, με στόχο να αποχωρήσει εντελώς ο Αγησίλαος και οι δυνάμεις του από την Ασία.[2]

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. Ξενοφών, Ελληνικά, 3, 4, 25-27 ... Τιθραύστην καταπέμψας ἀποτέμνει αὐτοῦ τὴν κεφαλήν. τοῦτο δὲ ποιήσας ὁ Τιθραύστης πέμπει πρὸς τὸν Ἀγησίλαον πρέσβεις λέγοντας: Ὦ Ἀγησίλαε, ὁ μὲν αἴτιος τῶν πραγμάτων καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν ἔχει τὴν δίκην: βασιλεὺς δὲ ἀξιοῖ σὲ μὲν ἀποπλεῖν οἴκαδε, τὰς δ' ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεις αὐτονόμους οὔσας τὸν ἀρχαῖον δασμὸν αὐτῷ ἀποφέρειν. 26 ἀποκριναμένου δὲ τοῦ Ἀγησιλάου ὅτι οὐκ ἂν ποιήσειε ταῦτα ἄνευ τῶν οἴκοι τελῶν, Σὺ δ' ἀλλά, ἕως ἂν πύθῃ τὰ παρὰ τῆς πόλεως, μεταχώρησον, ἔφη, εἰς τὴν Φαρναβάζου, ἐπειδὴ καὶ ἐγὼ τὸν σὸν ἐχθρὸν τετιμώρημαι. Ἕως ἂν τοίνυν, ἔφη ὁ Ἀγησίλαος, ἐκεῖσε πορεύωμαι, δίδου δὴ τῇ στρατιᾷ τὰ ἐπιτήδεια. ἐκείνῳ μὲν δὴ ὁ Τιθραύστης δίδωσι τριάκοντα τάλαντα: ὁ δὲ λαβὼν ᾔει ἐπὶ τὴν Φαρναβάζου Φρυγίαν
  2. ὁ μέντοι Τιθραύστης, καταμαθεῖν δοκῶν τὸν Ἀγησίλαον καταφρονοῦντα τῶν βασιλέως πραγμάτων καὶ οὐδαμῇ διανοούμενον ἀπιέναι ἐκ τῆς Ἀσίας, ἀλλὰ μᾶλλον ἐλπίδας ἔχοντα μεγάλας αἱρήσειν βασιλέα, ἀπορῶν τί χρῷτο τοῖς πράγμασι, πέμπει Τιμοκράτην τὸν Ῥόδιον εἰς Ἑλλάδα, δοὺς χρυσίον εἰς πεντήκοντα τάλαντα ἀργυρίου, καὶ κελεύει πειρᾶσθαι πιστὰ τὰ μέγιστα λαμβάνοντα διδόναι τοῖς προεστηκόσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἐφ' ᾧτε πόλεμον ἐξοίσειν πρὸς Λακεδαιμονίους. ἐκεῖνος δ' ἐλθὼν δίδωσιν ἐν Θήβαις μὲν Ἀνδροκλείδᾳ τε καὶ Ἰσμηνίᾳ καὶ Γαλαξιδώρῳ, ἐν Κορίνθῳ δὲ Τιμολάῳ τε καὶ Πολυάνθει, ἐν Ἄργει δὲ Κύλωνί τε καὶ τοῖς μετ' αὐτοῦ.