Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σύνταξη (ασφάλεια)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η σύνταξη είναι οικονομική αποζημίωση την οποία λαμβάνει κάποιο πρόσωπο συνήθως από κάποιο ασφαλιστικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρεία. Η σύνταξη μπορεί να είναι «πρόγραμμα καθορισμένων αποδοχών», όταν ένα σταθερό ποσό καταβάλλεται τακτικά σε ένα πρόσωπο ή ένα «πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών», βάσει του οποίου αποταμιεύεται ένα σταθερό ποσό και στη συνέχεια καθίσταται διαθέσιμο στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι όροι "πρόγραμμα συνταξιοδότησης" και "συνταξιοδότηση" τείνουν να αναφέρονται σε σύνταξη που χορηγείται κατά τη συνταξιοδότηση του ατόμου. Τα σχέδια συνταξιοδότησης μπορούν να δημιουργηθούν από εργοδότες, ασφαλιστικές εταιρείες, κυβερνήσεις ή ασφαλιστικά ταμεία.

Η συνήθης χρήση της έννοιας της σύνταξης είναι να περιγράψει τις αποδοχές που λαμβάνει ένα άτομο κατά τη συνταξιοδότησή του, συνήθως υπό προκαθορισμένους νομικούς ή συμβατικούς όρους. Ο δικαιούχος σύνταξης είναι γνωστός ως συνταξιούχος.