Σχολικός νοσηλευτής

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο Σχολικός Νοσηλευτής/ρια ή Νοσηλευτής/ρια ειδικής αγωγής (εφόσον όμως εργάζεται στη Ειδική Αγωγή) είναι νοσηλευτής, απόφοιτος Α.Ε.Ι Νοσηλευτικής ή άλλων ισοτίμων πανεπιστημιακών σχολών νοσηλευτικής του εξωτερικού και έχει ως κύριο έργο την προαγωγή της υγείας, της υγιεινής και ασφάλειας στη σχολική μονάδα, παρεμβαίνοντας παράλληλα στα προβλήματα υγείας (επείγοντα ή μη) που προκύπτουν στη σχολική μονάδα ευθύνης του.

Η Σχολική Νοσηλευτική είναι εξειδίκευση της κοινοτικής νοσηλευτικής και προάγει την ευεξία, την ακαδημαϊκή επιτυχία και τις επιδόσεις των μαθητών δια βίου. Οι σχολικοί νοσηλευτές προάγουν τη θετική ανταπόκριση των μαθητών στη φυσιολογική ανάπτυξη, την υγεία και την ασφάλεια, πραγματοποιούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας πραγματικών ή δυνητικών, διαχειρίζονται περιπτώσεις και συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες για την ενίσχυση της ικανότητας του μαθητή και της οικογένειας για προσαρμογή, αυτοδιαχείριση και μάθηση.

Η Σχολική Νοσηλευτική, προστατεύει και προάγει την υγεία των μαθητών, διευκολύνει την ανάπτυξή τους και προάγει την εκπαιδευτική τους επιτυχία. Οι Σχολικοί Νοσηλευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες βασισμένες στην επιστήμη και την έρευνα, με σκοπό την προαγωγή της υγείας σε όλη την σχολική κοινότητα, αποτελώντας παράλληλα τη γέφυρα μεταξύ υγείας και εκπαίδευσης υποστηρίζοντας την ποιοτική φροντίδα των μαθητών σε συνεργασία με τα άτομα και την κοινότητα.[1]

Ρόλος και Αντικείμενο Σχολικού Νοσηλευτή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Σχολικού νοσηλευτή είναι:

 • Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού
 • Παροχή πρώτων βοηθειών ,διακομιδή αν χρειάζεται
 • Οργάνωση γραφείου νοσηλευτή και φαρμακείου (απαραίτητος εξοπλισμός)
 • Προαγωγή υγείας σχολικού πληθυσμού π.χ εκπαιδεύση των παιδιών στη σωστή χρήση της ατομικής υγιεινής (πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης της τουαλέτας και πρόγραμμα αυτοϋπηρέτησης
 • Εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής υγείας όλου του σχολικού πληθυσμού (εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, γονείς) π.χ εκπαιδεύση των παιδιών στους κανόνες της σωστής διατροφής.
 • Έλεγχος κατάστασης υγείας όλου του προσωπικού (μεταδιδόμενα νοσήματα, προαγωγή υγείας)
 • Διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας
 • Συμμετοχή σε όλες τις επιτροπές και τα όργανα της εκπαίδευσης και του σχολείου
 • Παρακολούθηση της υγείας των μαθητών
 • Σχεδιασμός ατομικού πλάνου φροντίδας υγείας
 • Έλεγχος βιβλιαρίου υγείας, Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Πρωτογενούς πρόληψης π.χ οργάνωση και διενέργεια εμβολιασμών
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων Δευτερογενούς πρόληψης (σωματομετρικοί δείκτες, έλεγχος αισθήσεων, περιοδικές εξετάσεις, σκολίωση κτλ.)
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων Τριτογενούς πρόληψης (αποκατάσταση )
 • Πρόληψη ασθένειας και ατυχήματος (έλεγχος εργονομίας σχολικού περιβάλλοντος)
 • Αγωγή υγείας και Συμβουλευτική (εφαρμογή ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων)
 • Διοργάνωση σεμιναρίων παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου
 • Προστασία της υγείας (συμμετοχή στη σύνταξη και εφαρμογή σχολικών κανονισμών για την ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος, για έκτακτες καταστάσεις κτλ.)
 • Συμμετοχή στον έλεγχο και την παρακολούθηση των συνθηκών υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο), προτείνοντας τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των μαθητών

Ελληνική Νομοθεσία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Για την Ελλάδα, τα ακριβή καθήκοντα και υποχρεώσεις του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών περιγράφονται αναλυτικά από το Άρθρο 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 88348/Δ3/2018 - ΦΕΚ 2038/Β/5-6-2018.[2]:

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 1 της παραπάνω Κ.Υ.Α ο Σχολικός Νοσηλευτής ΠΕ25:

 1. Υποστηρίζει τους μαθητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, καθώς επίσης και σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, όπως περιπάτους, διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές και σε κάθε είδους εκδήλωση που οργανώνει το σχολείο. Σε καμία περίπτωση ο Σχολικός Νοσηλευτής δεν υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος έχει την ευθύνη εκπαίδευσης του μαθητή.
 2. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του συνεργάζεται με τους γονείς των υποστηριζόμενων μαθητών και τους θεράποντες ιατρούς προκειμένου να ενημερωθεί και να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταρτίσει το ιστορικό τους, να λάβει οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή τους όπως και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία που αφορά την υποστήριξή τους.
 3. Χορηγεί την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή μετά τις έγγραφες οδηγίες των θεράποντων ιατρών και την έγγραφη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων ή των εχόντων τη γονική μέριμνα των μαθητών.
 4. Δεσμεύεται στην εκτέλεση καθηκόντων που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της «Άδειας άσκησης επαγγέλματος» του κλάδου τους.
 5. Ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο καταρτίζει σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών, τις οδηγίες των θεράποντων ιατρών και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών.
 6. Διαμορφώνει σχέδιο επείγουσας παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των υποστηριζόμενων μαθητών. Σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου ενημερώνει και δίνει κατάλληλες οδηγίες στο προσωπικό του σχολείου προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη λήψη μέτρων πρώτων βοηθειών για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού, ακόμα και στην περίπτωση απουσίας του από τη σχολική μονάδα.
 7. Προτείνει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων σε σχέση με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ή απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων ή επιβεβλημένων συνθηκών υγιεινής που αφορούν την προστασία των μαθητών.
 8. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενημερώνει τους μαθητές των τάξεων, με κατάλληλο τρόπο και εποπτικό υλικό ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού που πιθανόν να συμβεί εντός της αίθουσας ή του προαύλιου χώρου ή σε δραστηριότητα εκτός σχολικού χώρου, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων πανικού, τη διατήρηση της ψυχραιμίας και την ενημέρωση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.
 9. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του τηρεί απαρέγκλιτα το απόρρητο όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 10. Για κάθε υποστηριζόμενο μαθητή τηρείται ατομικός φάκελος και φροντίζει για την ενημέρωση αυτού με το ιατρικό ιστορικό του μαθητή, τις έγγραφες ενημερώσεις ή οδηγίες που έχει λάβει από τους γονείς ή κηδεμόνες και τους θεράποντες ιατρούς, το υποστηρικτικό πρόγραμμα του μαθητή, το σχέδιο επείγουσας παρέμβασης και αντιμετώπισης και καταχωρεί, παρατηρήσεις, καταγραφές συμβάντων, κ.α. Οι ατομικοί φάκελοι φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο στο γραφείο του Διευθυντή ή του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.
 11. Σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, ενημερώνει και συμβουλεύει τους γονείς ή κηδεμόνες των υποστηριζόμενων μαθητών για θέματα της αρμοδιότητάς του και εφόσον χρειάζεται συνεργάζεται με τον θεράποντα ιατρό για ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής και σχετίζονται με την υγεία του μαθητή.
 12. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και το Διευθυντή της σχολικής μονάδας για την καλύτερη ένταξη του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον.
 13. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η μεταφορά του μαθητή σε νοσηλευτικό ίδρυμα συνοδεύει το μαθητή και παραμένει σε αυτό μέχρι την άφιξη του γονέα ή του κηδεμόνα και μεριμνά για την πλήρη ενημέρωσή τους.
 14. Συμμετέχει ισότιμα στο Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας που υπηρετεί και λαμβάνει μέρος στις δραστηριότητές του, διατυπώνοντας απόψεις για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και λαμβάνει μέρος στις αποφάσεις.
 15. Αναλαμβάνει καθήκοντα που ανατίθενται, από τα όργανα διοίκησης του σχολείου, που σχετίζονται με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, όταν τα καθήκοντά του το επιτρέπουν, στο πλαίσιο της ισότιμης συμμετοχής του με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.
 16. Κατά την ώρα των διαλειμμάτων εποπτεύει τους υποστηριζόμενους μαθητές, ενώ συνεργάζεται με τους εφημερεύοντες για πιθανές προσαρμογές προς διευκόλυνση των μαθητών, όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες.
 17. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας απουσίας των υποστηριζόμενων μαθητών από οποιαδήποτε δραστηριότητα του σχολικού προγράμματος, προσέρχεται κανονικά στη σχολική μονάδα και ασκεί καθήκοντα που προβλέπονται ή αναλαμβάνει εργασίες που τα όργανα διοίκησης του σχολείου δύνανται να αναθέσουν, είτε εντός του σχολικού χώρου είτε εκτός αυτού σε προγραμματισμένη δραστηριότητα του σχολείου. Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας των υποστηριζόμενων μαθητών με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. τοποθετείται για την άσκηση των καθηκόντων σε άλλη σχολική μονάδα για την υποστήριξη μαθητή/ών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τον/τους οποίο/ους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης.
 18. Επιπλέον των κύριων καθηκόντων του που σχετίζονται με την κάλυψη των αναγκών των υποστηριζόμενων μαθητών:

α) παρέχει πρώτες βοήθειες για όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας,

β) φροντίζει για τη διαμόρφωση του φαρμακείου του σχολείου,

γ) ενημερώνει και συμβουλεύει εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς για θέματα υγείας, για την προστασία του σχολείου από ιογενείς καταστάσεις, εποχιακές λοιμώξεις και επιδημίες όπως και για την αποφυγή μεταδιδόμενων νοσημάτων,

δ) συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας,

ε) διοργανώνει σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου, με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης,

στ) σε συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις υγειονομικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του

ζ) συνεργάζεται με το διευθυντή του σχολείου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο, κ.α.), και συνιστά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των μαθητών.

19. Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο του υποστηρικτικού έργου του σχολικού νοσηλευτή καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και σε καμία περίπτωση ο χρόνος παραμονής του στη σχολική μονάδα δεν μπορεί να είναι α) μικρότερος του διδακτικού ωραρίου των υποστηριζόμενων μαθητών και β) μεγαλύτερος του εργασιακού ωραρίου των τριάντα (30) ωρών την εβδομάδα.

Ο Σχολικός/κη νοσηλευτής/ρια εργάζεται σε: Ιδιωτικά και Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Τ.Ε.Ε. δημόσια και ιδιωτικά Μονάδες Ειδικής Αγωγής - Ειδικά Δημοτικά, Ειδικά Γυμνάσια και Λύκεια, - Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ε.Ε.Ε.Κ - Παιδικούς Σταθμούς και Πανεπιστήμια.  

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]