Συζήτηση χρήστη:Στέλιος Τ./2012

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ἀρχεῖα Συζητήσεων
Παρακαλῶ μὴν ἀγγίζετε. Εἶναι μικροβιοκτόνο. Φορᾶτε γάντια.Ὀνομασίες καὶ συνεργασία[επεξεργασία κώδικα]

 • Σὲ συγχαίρω φίλτατε γιὰ τὴν ἤδη ἀξιόλογη ὣς τώρα προσφορά σου. Ἐλπίζω νὰ μὴν σὲ ἀποθαρρύνουν καθόλου οἱ μικροδιορθώσεις ποὺ ἔκανα, κυρίως στὶς ὀνομασίες:
 1. Στὸ διχλωριοῦχο τιτάνιο: Οἱ ὀνομασίες τύπου χλωριοῦχο(II), δὲν χρησιμοποιοῦνται συχνὰ στὴν ἑλλ. βιβλιογραφία, παρόλο ποὺ ἐγὼ τὶς θεωρῶ πρακτικές. Παρόμοια μὲ τὸ διχλωριοῦχο τιτάνιο ὀνοματίζονται τὰ περισσότερα ἁλογονίδια καὶ τῶν ὑπόλοιπων στοιχείων μὲ μεταβλητὸ σθένος. Ὑπάρχουν ὅμως π.χ. τὰ ἁλογονίδια τοῦ Hg(I), ὅπως ὁ χλωριοῦχος ὑφυδράργυρος (Hg2Cl2), ποὺ ὅπως βλέπεις διαφέρει ὀνοματολογικά, ἐπειδὴ περιέχει τὸ Hg2 και δεν είναι HgCl.
 2. Στὸ ὑδροσελήνιο: Τὰ ὑδρίδια τῶν ἀμετάλλων καὶ τῶν μεταλλοειδῶν τῆς ὀμάδας τοῦ ὀξυγόνου καὶ τῶν ἁλογόνων (ἐκτὸς βέβαια τοῦ νεροῦ) ἀποδίδονται μὲ τὸ «ὑδρο»+ ὄνομα στοιχείου: ὑδρόθειο, ὑδροσελήνιο, ὑδροτελλούριο, ὑδροφθόριο, ὑδροχλώριο, ὑδροβρώμιο, ὑδροϊώδιο. Ἡ ἔκφραση «ὑδρίδιο τοῦ»..., ἂν καὶ ἀκριβῆς, χρησιμοποιεῖται μόνο γιὰ ὑδρίδια καθαρὰ μετάλλων....
 3. Στὸ ἑξαφθορολευκοχρυσιοῦχο ξένο, μάλλον σὲ παρέσυρα ἐγὼ μὲ τὸ λάθος στὸ πρότυπο.
 • Μπορεῖς νὰ μὲ ῥωτὰς ὅτι θέλεις καὶ σὲ e-mail, ἂν δὲν θέλεις νὰ τὸ βλέπει ὅλη ἡ Κοινότητα. Ὄχι ὅτι εἶμαι καὶ ἀλάθητος. Ἁπλὰ λίγο πιὸ πεπειραμένος ἴσως.
 • Ἂν ἔχεις χρόνο καὶ διάθεση, ἔχω νὰ σοῦ προτείνω συνεργασία γιὰ τὴ δημιουργία-διόρθωση πολλῶν ἄρθρων, ἀφοῦ βλέπω ὅτι σὲ ἐνδιαφέρει ἡ Χημεία. Τί λές; Μὴ σὲ νοιάζει γιὰ τυχὸν λάθη: Ὅλα διορθώνονται. Ἔτσι μαθαίνεις περισσότερα, πιστεύω.
 • Ἐμένα μοῦ ξεφεύγουν πολλὰ ἀπὸ βιασύνη. Ὀρθογραφικά, πληκτρογραφικά, ἀκόμη καὶ λάθη στοὺς συντελεστὲς τῶν στοιχειομετρικῶν ἐξισώσεων...
 • Σὲ κάθε περίπτωση καλὴ καὶ δημιουργικὴ χρονιὰ γιὰ ὅλους μας!

--Vchorozopoulos 03:03, 1 Ἰανουαρίου 2012 (UTC)

 • Πολὺ ὠραία. Μὲ συντονισμὸ θὰ βγοῦν καλύτερα ἄρθρα. Κι ἐγὼ γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους ἐπικεντρώθηκα σὲ ἕναν τομέα, καὶ κυρίως στὴν Ὀργανικὴ Χημεία, ἐπειδὴ τὴν κατέχω καλύτερα κι ἐπειδὴ ἔχω διαθέσιμη μεγαλύτερη καὶ καλύτερη βιβλιογραφία. Ἄλλωστε, ὁ συνάδερφος ὁ "Χημικός", πῆρε "ἐργολαβία" τὰ χημικὰ στοιχεῖα καὶ τὰ πάει πολὺ καλὰ ἀπ' ὅτι βλέπω...
 • Ἂν θέλεις προτάσεις γιὰ νέα ἄρθρα, θὰ σοῦ προτείνω μερικὰ ποὺ βρῆκα ὅτι λείπουν. Ἂν χρειαστεῖ νὰ ῥωτήσεις κάτι μὴ διστάσεις...

Α. Ἀπὸ ἀνόργανη:

 1. ὑδροτελλούριο2Te, γιὰ νὰ συμπληρωθεῖ τὸ κενό, μετὰ καὶ τὸ ὑδροσελήνιο).
 2. ἀνθρακασβέστιο (CaC2, ποὺ παράγει αἰθίνιο μὲ ὑδρόλυση).
 3. ἀνθρακικὸ ὀξὺ (H2CO3, δηλ. ἔνυδρο CO2).
 4. δικυάνιο [(CN)2].
 5. πυροφωσφορικὸ ὀξὺ (H4P2O7).
 6. ἀντιμονίνη (SbH3).
 7. πενταφθοριοῦχος χρυσὸς (AuF5, ἂν θέλεις μιὰ "ἐξωτικὴ" ἕνωση).

Β. Ἀπὸ ὀργανική:

 1. οὐρία (H2NCONH2).
 2. τετραχλωράνθρακας (CCl4).
 3. σερίνη (HO2CCH(NH2)CH2OH, αμινοξύ).
 4. μηλονικὸ οξὺ (HOOCCH2COOH).
 5. ἀδιπικὸ ὀξὺ (HOOCCH2CH2CH2CH2COOH).
 6. διμεθυλοσουλφοξείδιο (CH3SOCH3).
 7. πυρογαλλόλη Pyrogallol.svg.
 • Τὰ παραπάνω ἐνδεικτικά. Ὑπάρχουν καὶ πολλὰ ἄλλα, ἂν θέλεις…
 • Ξέχασα νὰ σὲ ῥωτήσω ἂν μπορεῖς νὰ βοηθᾶς καὶ μὲ εἰκονότυπους στὰ Commons. Λείπουν πολλοὶ χρήσιμοι τύποι…

--Vchorozopoulos 16:30, 1 Ἰανουαρίου 2012 (UTC)

 • «Εἰκονότυπους» λέω τοὺς τύπους, κυρίως γιὰ κυκλικὲς ἑνώσεις, ποὺ χρειάζεται νὰ μποῦν ὡς εἰκόνες. Ὅπως ἡ πυρογαλλόλη (Pyrogallol.svg). Οἱ ἐλλείψεις σὲ τέτοιες εἰκόνες - τύπους εἶναι τὸ κυριότερο ἐμπόδιο γιὰ ἄρθρα κυκλικῶν ἑνώσεων καὶ γιὰ ὅσες παράγουν ἢ παράγονται ἀπὸ κυκλικές. Μακάρι νὰ εἶχα λίγη βοήθεια καὶ σ' αὐτό. Μὲ βοήθησε γιὰ ἕνα μεγάλο διάστημα ὁ Jake, ἀλλά ἔχει Γ΄ Λυκείου πιά…

--Vchorozopoulos 19:41, 1 Ιανουαρίου 2012 (UTC)

 • Γιὰ τὶς ἀνόργανες ἑνώσεις ἐγὼ ἔχω μόνο τὴν ἀγγλ. ΒΠ. Γι' αὐτὸ προτιμῶ τὶς ὀργανικές. Ἀπὸ τὶς παραπάνω, ἡ πιὸ σημαντικὴ εἶναι τὸ ἀμινοξύ. Ξεκίνησε, ἂν θέλεις τὸν ἀρχικὸ πίνακα μὲ τὶς πληροφορίες, τὴν εἰσαγωγὴ καὶ ὅτι ἄλλο χρήσιμο βρεῖς. Ἐγὼ θὰ βάλω τὴν παραγωγὴ καὶ τὰ παράγωγα, ποὺ θέλουν πιὸ ἔμπειρο συντάκτη. Ἀπὸ ὀνόματα εἶναι Serine στὰ ἀγγλικά, σερίνη καὶ 2-ἀμινο-3-ὑδροξυπροπανικὸ ὀξὺ κατὰ IUPAC. Θὰ χρειαστεῖς τὸ πρότυπο γιὰ τὰ Ἀμινοξέα καὶ κατηγορία, ἐπίσης…
 • Δὲν μοῦ ἔγραψες ἂν μπορεῖς νὰ βοηθήσεις καὶ σὲ γραμμικοὺς τύπους. Ἂν ναί, θὰ μποροῦμε κάνουμε νὰ ἀσχοληθοῦμε πιὸ εὔκολα καὶ μὲ κυκλικὲς ἑνώσεις ποὺ δὲν ἔχουν στὰ Commons.
 • Θὰ ἐλέγξω ἐκτενέστερα καὶ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες, νὰ μὴν μᾶς ποῦν ὅτι τὶς παρατήσαμε…

--Vchorozopoulos 21:51, 2 Ἰανουαρίου 2012 (UTC)

Πλουτώνιο[επεξεργασία κώδικα]

Εἶναι πολὺ καλό. Χρειάζεται "σκούπισμα" γιὰ νὰ διορθωθοῦν οἱ μικροατέλειες ποὺ ἔχει. Πάντως μπορεῖ νὰ προταθῇ καὶ ὅπως εἶναι γιὰ ἀξιόλογο… --Xhmikos 16:49, 8 Ἰανουαρίου 2012 (UTC)

Εἶναι κυρίως συντακτικὰ μικρολάθη καὶ λανθασμένες ἀποδόσεις ὁρολογίας ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴ μετάφραση τοῦ ἀγγλικοῦ κειμένου. Πρέπει νὰ τὸ διαβάσω προσεκτικὰ ὁλόκληρο καὶ αὐτές τὶς μέρες δὲν ἔχω χρόνο… Θὰ τὸ βάλω στὴν {{κριτική λημμάτων}}.--Xhmikos 14:48, 9 Ἰανουαρίου 2012 (UTC)

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Vchorozopoulos δὲ γνωρίζω ἄλλον… --Xhmikos 14:52, 9 Ἰανουαρίου 2012 (UTC)

Καλημέρα. Ἀναίρεσα τὴν ἀνάρτησή σου στὴν σελίδα συζήτησης γιὰ τὴν Τουρκία, ἐπειδή ἀποτελεῖ σχολιασμό, ἴσως καὶ πολιτικὸς σχολιασμός, ἄσχετος μὲ τὸ ἀντικείμενο τοῦ ἄρθρου. --Vagrand Ἡ σελίδα συζήτησής μου 15:01, 5 Μαρτίου 2012 (UTC)

Παρακαλώ ΜΗΝ αλλάζεις γραμματοσειρές και μη χρησιμοποιείς πολυτονικό εκεί όπου ἡ πολιτική της Βικιπαίδειας δεν επιτρέπει. Στη σελίδα σου και στη σελίδα συζήτησής σου χρησιμοποίησε ό,τι θέλεις, όχι όμως αλλού, όπως έκανες στην Αγορά και σε σελίδες συζήτησης λημμάτων ολοσχερώς αυθαίρετα και χωρίς να ρωτήσεις κανένα από τα μέλη της κοινότητας. --Ttzavarasσυζήτηση 22:11, 20 Μαρτίου 2012 (UTC)

Σε ειδοποίησα ευγενέστατα νομίζω να ΜΗΝ αλλάζεις ούτε γραμματοσειρά ούτε σε πολυτονικό το περιεχόμενο των άρθρων. Συνεχίζεις να το κάνεις σε πολλά άρθρα. Αν επαναληφθεί θα σου επιβληθεί φραγή. Επίσης δεν επιτρέπω κείμενα που έχω γράψει εγώ σε μονοτονικό να τα αλλάζεις σε πολυτονικό και εσφαλμένη ορθογραφία, καθώς θεωρώ ότι παραλλάσσεις τα κείμενά μου. Επί του θέματος η πολιτική είναι σαφής: Η Βικιπαίδεια γράφεται σε νεοελληνική κοινή, η οποία εδώ και πολλά χρόνια δεν χρησιμοποιεί τόνους και πνεύματα ούτε βεβαίως τις καταλήξεις της αρχαίας ελληνικής / καθαρεύουσας που χρησιμοποιείς. Δεν θα επαναλάβω παρόμοια προειδοποίηση. --Ttzavarasσυζήτηση 20:35, 23 Μαρτίου 2012 (UTC)

Τότε μάλλον έχεις παρεξηγήσει τον ιστοχώρο που βρίσκεσαι. Η Βικιπαίδεια δεν είναι χώρος πειραματισμών και η Κοινότητά της δεν αποτελεί ομάδα πειραματόζωων. --Ttzavarasσυζήτηση 09:42, 24 Μαρτίου 2012 (UTC)

Συνήθως γνωρίζω ΠΟΛΥ καλά τι γράφω. Ο "πειραματισμός" σου είχε επεκταθεί σε όλα τα λήμματα για τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου και όχι στη σελίδα συζήτησής σου. Δεν θα διαμαρτυρόταν χρήστης στο σημειωματάριο διαχειριστών για πειραματισμούς στη σελίδα συζήτησής σου βέβαια. --Ttzavarasσυζήτηση 20:04, 24 Μαρτίου 2012 (UTC)

Το πολυτονικό δεν είναι σε χρήση πλέον. Έχει γίνει παλαιότερα εκτενής συζήτηση για το θέμα. Επίσημα από το Ελληνικό Κράτος είναι καθιερωμένο το μονοτονικό και επ' αυτού δεν τίθεται η παραμικρή συζήτηση. Για την γραμματοσειρά είναι θέμα wiki και όχι θέμα ενός χρήστη. Και δεν είμαστε ελεύθεροι να μορφοποιούμε άρθρα όπως μας αρέσει, η ΒΠ έχει κανόνες μορφοποίησης. --Ttzavarasσυζήτηση 12:10, 25 Μαρτίου 2012 (UTC)

Καλησπέρα, προειδοποίηση κι ἀπὸ ἐμένα, μὴν ξαναλλάξεις γραμματοσειρὰ στὰ ἄρθρα, δὲν εἶναι ἀποδεκτό, ἐπίσης τὸ πολυτονικὸ ἔχει ἀπαγορευτεῖ, δὲν εἶναι σὲ χρήση καὶ ἄσε νὰ ξέρω καλύτερα ἐγὼ ποὺ τὸ πρόλαβα σὰν μαθητὴς τί ἦταν καὶ ὄχι ἐσὺ ποὺ τὸ ἔμαθες γιὰ νὰ κάνεις τὴν πλάκα σου. Φίλε Στέλιο ἔχεις ξαναδημιουργήσει στὸ παρελθὸν πρόβλημα μὲ τὸ πολυτονικὸ κι ἔχεις φραγές, μὴν τὸ συνεχίζεις. --✻tony esopi λέγε 12:20, 25 Μαρτίου 2012 (UTC)

Μπορεῖ νὰ μὲ ἀπατᾶ ἡ μνήμη μου , νὰ σὲ μπέρδεψα μὲ ἀλλον, εἴχαμε 1-2 παλιότερα ποὺ εἶχαν κόλλημα μὲ τὸ πολυτονικό, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει τίποτα οἱ παρατηρήσεις πιὸ πάνω ἰσχύουν καὶ πρέπει νὰ σεβαστεῖς τὴν κοινότητα. Φιλικά --✻tony esopi λέγε 13:18, 25 Μαρτίου 2012 (UTC)

Δεν θα σε ειδοποιήσω ξανά. Πολυτονικό χρησιμοποιείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αναγραφής αρχαίων κειμένων και όχι σε κείμενο λημμάτων. Την επόμενη φορά που θα προσθέσεις πολυτονικό κείμενο σε λήμμα χωρίς τον πιο πάνω λόγο, θα εφαρμοστεί η πολιτική. --Ttzavarasσυζήτηση 19:36, 7 Ἰουνίου 2012 (UTC)

Πρότυπο ισοτόπων[επεξεργασία κώδικα]

 • Είναι καλό το πρότυπο, αλλά το βρίσκεις σκόπιμο να γράψουμε ένα άρθρο για κάθε ισότοπο χωριστά; Ένας πίνακας με τα κυριότερα ισότοπα σε ενότητα του άρθρου του οικείου στοιχείου αρκεί πιστεύω. Μερικά μόνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικά και γνωστά χρειάζονται ξεχωριστά άρθρα...

--Vchorozopoulos (talk) 00:18, 27 Μαρτίου 2012 (UTC)

Ἑλληνικὴ Κυπριακὴ διάλεκτος[επεξεργασία κώδικα]

Σὲ εὐχαριστῶ γιὰ τὸ μήνυμά σου στὴν σελίδα συζήτησής μου. Ὁ Κηφέας καὶ ὁ Πράξανδρος ἔχουν ἄλλη ἄποψη ἀπὸ τὴν δική σου. Αὐτούς τοὺς θυμᾶται ἡ ἱστορία. Τὴ γλώσσα μοῦ ἔδωσαν ἑλληνική. τὸ σπίτι φτωχικὸ στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου... Μονάχη ἔγνοια ἡ γλώσσα μου στὶς ἀμμουδιὲς τοῦ Ὁμήρου...

Κηφεῦς δὲ καὶ Πράξανδρος Ἴξονται ἐς γαίαν Θεᾶς Ἀφροδίτης Γόλγων ἀνάσσης. Καὶ ἱδρύουσι πόλιν Κερύνειαν. 23x2 = 46 (συζήτηση) 17:42, 20 Ιουνίου 2012 (UTC)

Επίσης, το κράτος που επικαλείσαι έχει σύνταγμα. Το άρθρο 2 & 3 του συντάγματος θα σε βοηθήσει να καταλάβεις γιατί στην Κύπρο το κράτος έχει γλώσσα Ελληνική, δές εδώ 23x2 = 46 (συζήτηση) 18:21, 20 Ιουνίου 2012 (UTC)

Σου είπε κανείς ότι ο όποιος διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να βλέπει αν έγινε βανδαλισμός σε κάποια σελίδα; Αυτό σχετικά με το μήνυμά σου στη σελίδα συζήτησής μου. Σχετικά με τα όσα έγραψες στη σελίδα περί Ελληνικής Κυπριακής διαλέκτου, η Βικιπαίδεια έχει πολιτική και δεν την ενδιαφέρει πώς γράφει ένας χρήστης, την ενδιαφέρει η επιστημονική τεκμηρίωση στο θέμα που πραγματεύεται ένα λήμμα. Το πώς γράφω εγώ, εσύ ή οποιοσδήποτε δεν απασχολεί τη Βικιπαίδεια, οι σωστές επιστημονικά πηγές την απασχολούν και με αυτές ευθυγραμμίζεται. --Ttzavarasσυζήτηση 13:11, 26 Ιουνίου 2012 (UTC)

Πλουτώνιο[επεξεργασία κώδικα]

Σε λίγες μέρες θα ασχοληθώ...--Xhmikos (συζήτηση) 04:26, 28 Ιουνίου 2012 (UTC)

Με ποια υπερβαρέα χημικά στοιχεία θα ασχοληθείς ;
Με όλο το θάρρος, μπορώ να σου προτείνω κάτι ; Υπάρχουν πολλά χημικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ πιο σπουδαία, αν και πράγματι λιγότερο ενδιαφέροντα από τα υπερουράνια, και τα οποία θα μπορούσαν να μεταφραστούν από τα αντίστοιχα αγγλικά άρθρα. Γιατί δεν ασχολείσαι με τις μεταφράσεις τους ; Η γλώσσα και η ορολογία είναι απλούστερη, αφού δεν απαιτούνται και γνώσεις πυρηνικής φυσικοχημείας για τη σωστή τους μετάφραση.
Για παράδειγμα το οξυγόνο το οποίο άρχισα να μεταφράζω από το αγγλικό άρθρο και του οποίου τελείωσα την Ιστορία... --Xhmikos (συζήτηση) 15:55, 28 Ιουνίου 2012 (UTC)

Πρότυπο:Πληροφορίες ισοτόπου 2[επεξεργασία κώδικα]

Προχώρησα τη μετάφραση, αν και θα χρειαστεί μετάφραση επίσης και του υποπροτύπου Decay. Δοκίμασέ το και αν δεις κάτι που δεν δουλεύει σωστά πες μου να το κοιτάξω. --Ferengiμήνυμα μετά το μπιπ 21:17, 28 Ιουνίου 2012 (UTC)

Δεν έχει καμία δυσλειτουργία, απλώς για να εμφανιστούν τα δεδομένα στα προϊόντα διάσπασης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη η παράμετρος σύμβολο_αποσύνθεση. Για να μην δημιουργείται σύγχυση άλλαξα όνομα στην παράμετρο προϊόντα_διάσπαση σε προϊόντα_αποσύνθεση. Ομοίως και στα γονικά ισότοπα, για να εμφανιστούν οι πληροφορίες θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει συμπληρωθεί η παράμετρος γονικό_σύμβολο. Θα πρέπει ενδεχομένως να συμπληρωθούν αυτές οι πληροφορίες στη σελίδα τεκμηρίωσης του πρότυπου, το αφήνω σε σένα αυτό. Επίσης θα πρότεινα να προσαρμόσεις το πρακτικό παράδειγμα στην σελίδα τεκμηρίωσης από τις αγγλικές στις ελληνικές παραμέτρους για να φαίνεται πλήρες. Αν βρεις κάποιο άλλο πρόβλημα πες μου. --Ferengiμήνυμα μετά το μπιπ 11:53, 30 Ιουνίου 2012 (UTC)

Να αρχίσουμε πρότυπο όχι δεν γίνεται, για τον απλό λόγο ότι έχω ήδη ξοδέψει αρκετό χρόνο για να κάνω το υπάρχον λειτουργικό. Να σημειώσω επίσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει 1 (ολογράφως: ένα) λήμμα για συγκεκριμένο ισότοπο. Η πρακτική γενικά είναι ότι πρώτα δημιουργούμε τα λήμματα και μετά τα πρότυπα. Αν δω ότι φτιάχνεις λήμματα για τουλάχιστον 3-4 ακόμα ισότοπα δεσμεύομαι να φτιάξω και την τεκμηρίωση του προτύπου. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κοιτάζεις τα αντίστοιχα αγγλικά λήμματα για να δεις πώς συντάσσεται το πρότυπο. Προσπαθείς απ' ότι είδα στο Πλουτώνιο-239 να βάλεις εσύ μορφοποίηση τη στιγμή που τα κάνει όλα το πρότυπο μόνο του, αρκεί να συμπληρώσεις τα σωστά πεδία. Στο συμπλήρωσα σωστά εγώ και διόρθωσα και κάποια προβληματάκια ακόμα σε πρότυπο και τεκμηρίωση για χρώμα φόντου και εικόνα. Επίσης μετάφρασα και τις παραμέτρους για γονικό 3 και 4, αφού είδα ότι το πλουτώνιο-239 έχει τρία γονικά. --Ferengiμήνυμα μετά το μπιπ 10:21, 1 Ιουλίου 2012 (UTC)

Πρότυπο:Πληροφορίες ισοτόπου 2 Παρατήρηση[επεξεργασία κώδικα]

Στο πρότυπο ισοτόπου ο όρος "γονικό ισότοπο" είναι σωστότερο να γραφεί "μητρικό ισότοπο" ή "μητρικός πυρήνας". Έτσι αναφέρεται στην ελληνική βιβλιογραφία ο πυρήνας από τον οποίο προέρχεται ένα ισότοπο, ενώ το ισότοπο στο οποίο καταλήγει ο μητρικός πυρήνας λέγεται "θυγατρικό ισότοπο".--Xhmikos (συζήτηση) 06:41, 20 Ιουλίου 2012 (UTC)

Οξυγόνο[επεξεργασία κώδικα]

Όχι, απλά η μετάφραση του άρθρου επειδή είναι ευκολότερη, μπορείς να την κάνεις εσύ γρηγορότερα και σωστότερα γιατί εγώ δεν έχω χρόνο... Μετά μπορεί να κάνω κάποιες μικροδιορθώσεις.--Xhmikos (συζήτηση) 15:14, 30 Ιουνίου 2012 (UTC)

Κυπριακή διάλεκτος[επεξεργασία κώδικα]

Αγαπητέ Στέλιο, ευχαριστώ για το ερώτημά σου. Το λήμμα Κυπριακή διάλεκτος βασίστηκε στη βιβλιογραφία που παραθέτω στην ενότητα Ε και όλοι οι τύποι, φωνητικοί και μορφολογικοί, καταγράφονται στις γλωσσολογικές μελέτες που καταχωρίζονται εκεί και μπορείς να τις συμβουλευτείς. Καθώς ως μαθητής θα αντιλαμβάνεσαι όλο και περισσότερο τη σπουδαιότητα των επιστημονικών πηγών, ασφαλώς θα φτάσεις να κατανοείς ότι, ακόμη και αν κάποιος είναι ομιλητής μιας διαλέκτου, αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται ειδήμονας στην ανάλυσή της. Αν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες για τη διαλεκτολογική έρευνα της Κυπριακής, στην οποία πρέπει να στηρίζεται το εγκυκλοπαιδικό λήμμα, μπορώ να σου συστήσω βιβλιογραφία. Καλή συνέχεια. Dr Moshe 21:24, 15 Αυγούστου 2012 (UTC)


Πλουτώνιο[επεξεργασία κώδικα]

Αυτή την εποχή δεν έχω χρόνο. Λυπάμαι...--Xhmikos (συζήτηση) 15:52, 2 Νοεμβρίου 2012 (UTC)

Ξέρετε εσείς[επεξεργασία κώδικα]

Τι ακριβώς ξέρουμε εμείς;--The Elder (συζήτηση) 18:47, 17 Νοεμβρίου 2012 (UTC)

Πολυτονικό[επεξεργασία κώδικα]

Αγαπητέ κ.Στέλλιο,θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορείτε να γράφετε πολυτονικά στον η/υ.Με ενδιαφέρει διότι θα ήθελα κι εγώ να το κάνω που και που--Γκριζούλα(-ς) (συζήτηση) 10:05, 24 Νοεμβρίου 2012 (UTC)


Αν το κάνω αυτό τότε θα γράφω μόνο πολυτονικά;--Γκριζούλα(-ς) (συζήτηση) 07:40, 25 Νοεμβρίου 2012 (UTC)

Πώς έκανες την σελίδα χρήστη σου πράσινη;(Με ενδιαφέρει γιατί θέλω να την κάνω κόκκινη και άσπρη.--Γκριζούλα (συζήτηση) 11:42, 25 Νοεμβρίου 2012 (UTC)