Συζήτηση:Ποσότητα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Please explain which is correct (lost in translation?)

Under the names of multitude come what is discontinuous and discrete and divisible into indivisibles, all cases of collective nouns: army, fleet, flock, government, company, party, people, chorus, crowd, mess, and number.
Κάτω από τη λέξη μέγεθος εντάσσεται ότι είναι ασυνεχές ή διακριτό και διαιρετό σε αδιαίρετα, όλες οι περιπτώσεις των συλλογικών ουσιαστικών: στρατός, στόλος, κοπάδι, κυβέρνηση, εταιρεία, ομάδα, άνθρωποι, χορωδία, πλήθος, χάος, και αριθμός.
Under the names of magnitude come what is continuous and unified and divisible into divisibles, all cases of non-collective nouns: the universe, matter, mass, energy, liquid, material, animal, plant, tree.
Κάτω από τη λέξη πληθυσμός εντάσσεται ότι είναι συνεχές και ενοποιημένο και διαιρετό σε διαιρετά μέρη, όλες οι περιπτώσεις των μη-συλλεκτικών ουσιαστικών: το σύμπαν, η ύλη, μάζα, ενέργεια, ρευστό, υλικό, ζώο, φυτό, δένδρο.