Συζήτηση:Αστική θερμονησίδα

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία πιο συχνά ο όρος 'Θερμική νησίδσ' ή 'Αστική Θερμική Νησίδα'. Ο τίτλος του άρθρου ή πρέπει να αλλάξει ή να γίνουν οι απαρραίτητες προσθήκες.[[1]] [[2]]

Ξεκινήστε μια συζήτηση για το Αστική θερμονησίδα

Ξεκινήστε μια συζήτηση